Erhvervsskoler: Brug nye erfaringer til mere digital undervisning

DEBAT: Onlineundervisning splitter digitaliseringsbegejstrede og nærhedsbegejstrede. Forskellige måder at bedrive undervisning kan berige hinanden, skriver Lars Goldschmidt og Kasper Palm.

Af Lars Goldschmidt og Kasper Palm
Partner og bestyrelsesformand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne og forbundssekretær i Dansk Metal og næstformand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Debatten om digitalisering af undervisning har taget fart, nu hvor samfundet og især skolerne er begyndt at åbne for fremmødeundervisningen igen.

Den deler sig i to lejre: De digitaliseringsbegejstrede og de nærhedsbegejstrede. Groft sagt.

Den ene lejr ser for sig et kvantespring ind i en digitaliseret fremtid, og den anden lejr tager bekymret fat i bremsen med argumenter om barnet og badevandet og værdien af den traditionelle tilgang til undervisning.

Det mønster har man set andre steder og i andre domæner mange gange tidligere.

Vi kan spejle os i industrien
Til eksempel har diskussion længe fyldt meget i industrien. Kan det gode håndværk erstattes af robotter og automatisering? Og mister vi ikke noget essentielt, hvis vi bare overgiver til "stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster"? 

Det er muligt, men i industrien er der en anden virkelighed, der overtrumfede disse indvendinger: Vi mister vores arbejdspladser, hvis ikke vi udvikler os.

Den ubehagelige virkelighed er skolelærere og undervisere ikke stillet overfor – børn, unge og voksne skal selvfølgelig stadig undervises hertil lands – men det bør ikke være en undskyldning for ikke at udvikle sig.

Man bør i stedet sætte sig ned og tænke meget grundigt over, hvordan de forskellige måder at bedrive undervisning på kan berige hinanden. For det er ikke et enten eller. 

Man skal spørge sig selv: Hvad kan digitaliseres, og hvad kræver fremmøde? Hvilke dele af den praktiske undervisning kan styrkes af et øget samspil med det digitale? Hvor bliver undervisningen bedre af at blive digitaliseret, og hvor bliver den dårligere?

Og man skal huske, at udvikling handler om at holde fast i de gode ting, der fungerer, og justere de ting, der ikke virker, eller som kan gøres bedre. Det samme skal vi gøre på undervisningsområdet.

De unges virkelighed er digital
Der er ingen tvivl om, at en stor del af den digitaliserede undervisning, som lærere bliver tvunget til at gennemføre nu, harmonerer glimrende med den virkelighed, som børn og unge befinder sig i i forvejen.

For dem, der allerede har en stor del af deres relationer og sociale liv vævet ind i digitale platforme, er det næppe et paradigmeskifte, at en større del af deres undervisning kommer til at foregå digitalt.

Derudover kan man forestille sig, at det kan være et glimrende hjælpemiddel til differentieret undervisning, så lærere og undervisere kan udfordre de elever, der har brug for det, og kan hjælpe de elever ekstra, der har brug for det.

Kan det så erstatte eksempelvis den praktiske undervisning på erhvervsuddannelserne? Selvfølgelig kan det ikke det, men det kan med sikkerhed berige den, og det kan være med til at forberede eleverne på den virkelighed, der venter, når de er færdige med deres uddannelse.

For derude er udvikling et krav. Og udviklingen indeholder i den grad digitalisering.

Forrige artikel Regionspolitiker:  Fordeling af gymnasieelever skal sikre diversitet Regionspolitiker: Fordeling af gymnasieelever skal sikre diversitet Næste artikel Friskoler: Lad lokal dømmekraft afgøre om de ældste elever skal tilbage i skole Friskoler: Lad lokal dømmekraft afgøre om de ældste elever skal tilbage i skole
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.