FGU Aarhus: Unge fejlvisiteres til FGU på grund af forvirring om finansiering

DEBAT: Der er skabt en misforståelse om, at den nye FGU er billigere end STU, hvilket har betydet, at nogle kommuner er begyndt at tænke økonomisk, når de skal visitere de unge til uddannelserne. Dermed visiteres nogle forkert, og det skal der rettes op på, skriver Esben L. Kullberg.

Af Esben L. Kullberg
Bestyrelsesformand for FGU Aarhus

Den nye forberedende grunduddannelse, FGU ser ud til at have skabt en misforståelse om finansieringen af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU. Selv ledende kommunale embedsmænd synes at være fanget i den vildfarelse, at FGU'en er betydeligt billigere for kommunerne end STU'en, da den oppebærer over 60 procent statslig refusion. Den vildfarelse er vigtig at få punkteret.

Vi har fået en ny forberedende grunduddannelse, der skal hjælpe unge, der ikke rigtigt har fat i hverken uddannelse eller arbejde. Det er en uddannelse med store perspektiver, som vi jo nok må vente lidt endnu med at se resultaterne af, da det fortsat er noget tumultarisk på FGU-skolerne rundt om i landet, der kæmper med startvanskeligheder og statslig it, der ikke fungerer.

I de kommunale ungeindsatser, KUI, har der været travlt hele sommeren for at få visiteret unge til den nye grunduddannelse. Når vi ser hen over landet, ser det ud til, at man har gjort et stort stykke arbejde. De fleste FGU-institutioner har fået flere unge, end de regnede med inden sommer.

Unge visiteres forkert
Den nye uddannelse kan muligvis også blive et tilbud for nogle få af de unge, der går på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU. I dag har disse unge ingen muligheder for et videre uddannelsesforløb efter STU'en. Det til trods for, at netop denne gruppe af unge har behov for læringsmiljøer og pædagogisk understøttet kompetenceudvikling.

Da flere ministerielle undersøgelser har vist, at de unge, der går på STU, faktisk passer til uddannelsen, er der vel god grund til at påstå, at de først skal have tilbud om FGU, når de har taget et STU-forløb og måske udviklet deres kompetencer og modenhed til at fortsætte der.

Men noget tyder dog på – når man hører FGU-ledere – at der i den heftige visitering er nogle unge, der ikke passer ind i FGU og i stedet burde tilbydes et STU-forløb. Til det kan man indvende, at det vel ikke er det store problem; men for den enkelte unge, der i forvejen har rygsækken fyldt med dårligt selvværd og negative skoleoplevelser, kan det være smertefuldt og ødelæggende at skulle have en ny fiasko med i bagagen.

Misforståelse om økonomien bag FGU og STU
Forleden blev jeg opmærksom på, hvad der måske kan være med til at sende STU-unge ind på FGU'en. En ledende kommunal embedsmand sagde til mig i en snak om grænsedragningen mellem STU og FGU, at det jo ikke gjorde det bedre, at kommunerne fik over 60 procent af FGU'en refunderet af staten. Med det ville han forklare, at den forberedende grunduddannelse var betydeligt billigere for kommunen og dermed mere attraktiv.

Måske er det en udbredt misforståelse. Måske er det et udtryk for, at den økonomiske hukommelse i kommunerne er kort. Men uanset årsag, så er det afgørende at få banket en pæl igennem den forestilling.

Da loven om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse blev vedtaget i 2007, blev der samtidig lavet en aftale med Kommunernes Landsforening om at øge bloktilskuddet med cirka en milliard kroner. STU'en bliver således stadig finansieret hvert år med dette beløb.

FGU'en derimod får ganske vist refunderet cirka 60 procent af udgifterne fra staten. Men det betyder, at kommunerne skal betale en tredjedel af udgifterne selv. Og det er 'egne' penge, de skal have op af lommerne.

Dette er ikke en misforståelse i bagatelklassen. I hvert fald ikke for de unge, der skal have en STU. De oplever i stigende grad, at kommunernes skelen til økonomien lægger begrænsninger på deres valgmuligheder.

Forvirring skal klargøres af Folketinget
Derfor er det vigtigt, at det bliver tydeliggjort, at kommunerne faktisk er betalt for at løse STU-opgaven, og at de skal bruge pengene til det og ikke til at asfaltere veje eller andre kommunale opgaver. Folketingets politikere vil være en stor hjælp, hvis de i aftalen med kommunerne sikrer en ny tydelighed omkring pengestrømmen til kommunerne.

Man kunne for eksempel sikre, at de penge, der er afsat på finansloven til kommunerne, modsvares af de kommunale udgiftskonti for STU i kommunerne. Så vil der også blive kastet lys over, om den milliard, kommunerne får, faktisk dækker den opgave, de skal løse.

Forrige artikel Elever til minister: Mindsk skellet mellem Hellerup og Gellerup Elever til minister: Mindsk skellet mellem Hellerup og Gellerup Næste artikel Center for Fremmedsprog til minister: Gør det nemmere for unge at lære sprog Center for Fremmedsprog til minister: Gør det nemmere for unge at lære sprog
Indvandrere er ofte overuddannede til deres job

Indvandrere er ofte overuddannede til deres job

JOB: Indvandrere er i højere grad overuddannede til deres job end danskere. De mest overuddannede kommer fra Østeuropa. Det viser ny forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. *Rettet kl. 08:58.