Forældreforening: Regeringen vil skabe eliteskoler med nyt skoleforsøg

DEBAT: Bliver regeringens forslag om et forsøg med selvstyrende skoler til virkelighed, vil det være endnu et smøremiddel på glidebanen mod et mere opdelt skolesystem med eliteskoler og B-hold, skriver forældreforeningen Brug Folkeskolen.

Af Hans Præstbro
Talsperson for Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Så er den der igen. En ny landspolitisk udmelding om, hvad der skal laves om ude på folkeskolerne. Som aktive og engagerede folkeskoleforældre bliver vi altid lidt urolige, når det sker.

For hvad skal vi nu til at forholde os til på skolebestyrelsesmøderne? Og hvilke nye implementeringsopgaver venter der den i forvejen overbebyrdede skoleleder?

Folkeskolerne er og bliver et vigtigt område med høj politisk prioritering. Det er klart. Det er vel nok den vigtigste institution i vores velfærdssamfund, og det er et politisk område med høj symbolværdi, som ikke bliver mindre, når vi nærmer os et folketingsvalg.

Ro på bagsmækken
Problemet er bare, at vi har brug for ro på bagsmækken ude på skolerne. Mange steder er man nået langt med folkeskolereformen fra 2013. Det var en stor mundfuld, som man tog fat på – bid for bid. Mange forskellige løsninger på de mange målsætninger er fundet.

Derfor har vi brug for en grundig evaluering, og vi har brug for at dele de gode idéer, inden der kommer nye retningslinjer og justeringer på banen.

I Forældreforeningen Brug Folkeskolen er vi særligt bekymrede for idéen om en forsøgsordning med selvstyrende folkeskoler. Vi arbejder målrettet for at genskabe tilliden til folkeskolerne, særligt i de udsatte byområder. Og her har vi ikke brug for flere alternativer til distriktsskolen og mere konkurrence, end vi har i forvejen.

For vi ved godt, hvad der vil ske, hvis der åbner en selvstyrende folkeskole i nærheden. Så vil en stor del af de forældre, som søger indflydelse og medbestemmelse, da naturligt søge derhen. Det vil betyde en forøget opdeling af forældre og børn efter type og baggrund, hvilket er præcis det modsatte af, hvad der skal til for at skabe attraktive folkeskoler.

Fælles fokus på hele folkeskoleområdet
I forbindelse med fremlæggelsen af udspillet om selvstyrende folkeskoler udtalte undervisningsminister Merete Riisager (LA) i Deadline, at hun ikke forstod, hvordan man kunne være imod nærhed, frihed og frivillighed. Som forældre i Brug Folkeskolen går vi også ind for nærhed, frihed og frivillighed.

Vi synes bare, at det skal gælde for alle og ikke kun for eliteskoler. Forslaget om en pulje af selvstyrende folkeskoler vil kun betyde en yderligere opdeling af skoler og børn og dermed være et smøremiddel på glidebanen mod et opdelt skolesystem, hvor der efterlades et B-hold i de udsatte bydele, hvor man er sårbar over for fravalg fra de ressourcestærke forældre.

Man kan desuden undre sig over, at regeringen med sit udspil ønsker en øget styring af timefordelingen, hvor den understøttende undervisning og ungernes frikvarterer skal konverteres til fagtimer, samtidig med at enkelte skoler skal sættes fri i en forsøgsordning.

Men det er måske, fordi regeringen ønsker frihed for de få og stærkere styring af de mange? Det er ikke en retning, vi vil anbefale. Kun med et fælles fokus på hele folkeskoleområdet og en grundig evaluering af folkeskolereformen til aftalt tid kan vi i fællesskab udvikle vores gode, værdifulde og uundværlige folkeskoler.

Forrige artikel Friskoler: Giv folkeskolerne frihed til lokalt engagement Friskoler: Giv folkeskolerne frihed til lokalt engagement Næste artikel DPU-leder: Falsk alarm om danske skoleelevers læsefærdigheder DPU-leder: Falsk alarm om danske skoleelevers læsefærdigheder