S: Hvor er friheden i regeringens folkeskoleudspil? 

DEBAT: Regeringens folkeskoleudspil skaber mere bureaukrati, flere klassetimer og mindre varieret undervisning, skriver Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind.

Af Annette Lind (S)
Undervisningsordfører

I september 2018 præsenterede regeringen udspillet Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed.

Heri blev syv initiativer fremsat med formålet om at styrke netop disse tre elementer i den danske folkeskole.

Udspillets første initiativ bærer overskriften ”Flere fagtimer i folkeskolen”. En fin tretrinsraket af F’er, men vigtigst af alt mangler ét – Friheden.

Ved en forøgelse i antallet af gammeldags fagundervisning i folkeskolen, fasttømres eleverne i endnu større omfang til deres stole.

Det er er der næppe meget frihed over.

Styrket praksisfaglighed
Jeg har et korrigerende forslag til regeringen om en undertitel, som i højere grad indfanger deres udspil: ”Mere bureaukrati, flere klassetimer og mindre varieret undervisning”.

Det værste er næsten, at forøgelsen af de stillesiddende naturfagstimer skal ske på bekostning af den understøttende undervisning, som nu ligeledes ønskes beskåret.

Det ville have klædt regeringen at foreslå en forøgelse i antallet af praksisfaglige timer, så elevernes kreative sans i højere grad udvikles, og behovet for diversitet i undervisningen imødekommes.

Alle skoler skal opleve øget grad af frihed
Det initiativ, som ved første øjekast lader til at udstråle den største grad af frihed, er forsøget med selvstyrende skoler.

Gennem initiativet ønskes det at udvælge én skole fra hver kommune til et forsøg om fritagelse fra en række af de opstillede krav og forpligtelser, som findes til de danske folkeskoler.

Efter den massive kritik, initiativet allerede har gennemgået, går det forhåbentlig snart op for selv ministeren, at der endnu engang er ramt helt ved siden af målskiven.

I stedet for at udvælge en enkelt skole i hver kommune og fritage dem for det, som kræves af dem, ønsker Socialdemokratiet at alle skoler skal opleve en øget grad af frihed og fleksibilitet.

Dette kan eksempelvis forekomme ved at give hver enkelt skole friere tøjler til udarbejdelsen af indholdet i fremtidige elevplaner, samt samle de mange bureaukratiske planer i én digital plan, der følger eleven - og som samtidig er brugbar.

Derudover kunne tolærerordningen udvides, så fokusset på den enkelte elev forøges.

Mulighed for selvbestemmelse
Muligheden for selvbestemmelse skal være større for folkeskolerne, end den er i dag.

Selvom de hviler på det samme stærke fundament, er der forskel på de behov, som opleves på hver skole fra Holstebro til Holte.

Holdningen om at øge frihedsgraderne på de enkelte skoler er en, vi deler med Danmarks Lærerforening og KL.

Der skal gives plads til at identificere skolernes behov. Derefter skal der gives mulighed for, at de behov, som kan fremme den enkelte skole, realiseres.

Det må vi desværre bare sande, at regeringens udspil ikke bidrager til.

Forrige artikel Direktør: Lærernes frokostpause er ikke blevet frataget, for de har aldrig haft den Direktør: Lærernes frokostpause er ikke blevet frataget, for de har aldrig haft den Næste artikel De statsansattes frontkæmpere: Jo, lærerne har ret til betalt spisepause De statsansattes frontkæmpere: Jo, lærerne har ret til betalt spisepause