Friskolelærere til minister: Kom nu med en eksamensplan

DEBAT: Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil (S) må beslutte, om niende og tiende klassernes afgangseksamener skal gennemføres eller ej, skriver næstformanden for Frie Skolers Lærerforening.

Af Monica Lendal Jørgensen
Næstformand, Frie Skolers Lærerforening

Der er brug for, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) beslutter, om niende og tiende klassernes afgangseksamener skal gennemføres eller ej.

Elever og lærere står i en usikker situation, og uanset om skolerne gradvist lukkes op efter påskeferien eller ej, så kan beslutningen ikke vente længere.

Fra 1. april trækker eleverne i niende klasse deres fordybelsesområder i de fag, som de kan komme til prøve i. Det betyder, at skolerne og lærerne er i fuld gang med at gennemføre det eksamensforløb, som muligvis bliver aflyst.

Samtidig fortsætter nødundervisningen for alle elever, og lige netop i denne sidste periode af afgangsklassernes skolegang er der almindeligvis et stærkt fokus på, at eleverne skal blive klar til at gå til eksamen.

Men intet er jo almindeligt i år, og derfor opstår der en stor usikkerhed for både elever og lærere.

Langt fra sædvanlig undervisning
Selv om ministeriet klart har meldt ud, at der ikke bliver tale om erstatningsundervisning, når skolerne åbner igen, så er vi nødt til at erkende, at undervisningen i skolelukningsperioden ikke kan forventes fuldstændig at stå mål med den sædvanlige undervisning.  

Det har taget tid at vende rundt og opfinde nye undervisningsmetoder, og en del af ansvaret er flyttet ud til den enkelte elev i forhold til at følge med og reagere, hvis der er noget, som de ikke forstår.

Der har været tekniske nedbrud undervejs, og det har været sværere at tage hensyn til den enkelte elev på samme måde, som når man mødes fysisk i skolen.

Alt dette påvirker naturligvis både store og små elever, men for afgangseleverne er det ubesvarede spørgsmål om eksamen en særlig udfordring. Lærerne og eleverne har brug for at kunne forholde sig til resten af skoleåret.

Hvis eleverne skal til eksamen, står vi i en presset, men velkendt situation i forhold til undervisningen, og hvis eksamen bliver aflyst, skal der planlægges anderledes for at få en god afslutning på skolegangen for afgangseleverne.

Beslutningen skal tages nu
Der er derfor brug for en beslutning nu, om hvorvidt eksamenerne i grundskolen skal afholdes og i givet fald på hvilken vis.

Også fordi det bliver helt umuligt at planlægge en gradvis åbning af skolerne, hvis man ikke ved, om der skal afholdes afgangsprøver eller ej.

Hvis prøverne fortsat forventes gennemført, så er skolerne nødt til at lade de ældste elever vende tilbage som de første, hvis der skal være en smule rimelighed i forhold til deres berettigede nervøsitet.

Ifølge planerne starter afgangseksamenerne den 4. maj, og det er for sent at melde en afgørelse ud, når skolerne muligvis åbner delvist i midten af april.

Meld ud af hensyn til elever og lærere
Hvis man vælger at gennemføre prøverne, kan det blive nødvendigt at overveje, om nogle frister og datoer for afholdelse kan flyttes, så der bliver bedre tid til at forberede og afvikle eksamen, når eleverne er i skole igen.

I tilfælde af aflysning kunne der overvejes en model, hvor man ændrer fristen og venter så længe som muligt med at give eleverne deres årskarakterer, så de i år kan erstatte eksamenskaraktererne og blive udtryk for elevens standpunkt ved skoleårets afslutning.

Jeg ser hellere, at man træffer beslutningen om aflysning nu, end at man lader elever og lærere vente i uvished. Jeg mener faktisk, at det er helt urimeligt at lukke nødundervisningen ned i påskeferien uden at melde ud, om eleverne forventes at skulle til eksamen eller ej.

Både af hensyn til eleverne og lærerne, der knokler for at få undervisningen til at hænge sammen, vil jeg kraftigt opfordre ministeren til at melde klart ud, om hun fortsat forventer, at dette års afgangseksamener kan gennemføres, og i modsat fald må hun aflyse, inden eleverne holder påskeferie.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Taxametersystemet kan løse mange problemer med elevfordeling Dansk Erhverv: Taxametersystemet kan løse mange problemer med elevfordeling Næste artikel Lars Goldschmidt: Lad os uddanne til en grøn genopbygning af Danmark Lars Goldschmidt: Lad os uddanne til en grøn genopbygning af Danmark