Frit Forum: Giv udsatte grupper af studerende ekstra SU-klip under krisen

DEBAT: Folketinget behandler hastelov om hjælpepakke, som skal lade studerende tage ekstra SU-lån. Men grupper, som falder udenfor, bør få ekstra SU-klip, skriver formænd fra Frit Forum.

Af Fie Hækkerup og Jakob Schrøder
Formand, Frit Forum, og formand, Frit Forum Århus

Coronanedlukningen har ramt alle dele af samfundet, og regeringen gør meget for at understøtte de forskellige grupper.

Det gælder også for de studerende på landets videregående uddannelser. Folketinget førstebehandlede tirsdag således et hasteforslag om en hjælpepakke, der blandt andet giver de studerende mulighed for at tage ekstra SU-lån.

Det er et godt tiltag, som Frit Forum grundlæggende bakker op om. Det er nødvendigt, da mange studerende kan få svært ved at få enderne til at mødes, når for eksempel studiejobbet ryger som følge af coronanedlukningen.

Men uddannelsesordførererne Mai Villadsen (EL) og Astrid Carøe (SF) påpegede i Altinget, at nogle grupper falder udenfor hjælpepakken og derfor ikke har mulighed for at tage ekstra SU-lån.

Det gælder blandt andet studerende, der er løbet tør for SU-klip, og studerende på professionsbachelorer, der er i lønnet praktik.

Mange studerende er usikre
Mange studerende på professionsbachelorer eller på universitetet, der er i praktik eller udveksling, er nu blevet sendt hjem og er usikre på, om de kan gennemføre semesteret.

Der er specialeskrivende, der har svært ved at lave deres speciale, og der er studerende, der har kurser, der er svære at gennemføre online for eksempel uden adgang til laboratorier, der står i samme situation.

Der er studerende, der risikerer ikke at kunne færdiggøre deres uddannelse til tiden og som konsekvens falder ud af SU-systemet, fordi de bliver forsinkede.

Som studerende kan det være svært at få enderne til at mødes, og den nye situation omkring corona har ikke gjort det nemmere.

Vi skal sikre, at vi får alle med, så godt vi kan. Regeringen har gjort meget for at hjælpe samfundsgrupper, der bliver presset af corona, og hjælpe dem, hvor pengene er små.

Vi håber, at de vil tænke over at få alle med og dermed dispensere en smule fra reglerne i fremdriftsreformen.

Vi bør sikre, at dem, der bliver forsinkede på grund af corona, og dem, der falder udenfor hjælpepakken og har lige så meget brug for hjælp, bør få ekstra SU-klip.

Forrige artikel Gymnasielærere: Vi har brug for beslutning om eksaminer nu Gymnasielærere: Vi har brug for beslutning om eksaminer nu Næste artikel Gymnasielærere: Aflys forårets eksaminer nu Gymnasielærere: Aflys forårets eksaminer nu