KL: Folkeskoler og frie grundskoler bør samarbejde

DEBAT: Folkeskoler og frie grundskoler skal være nysgerrige på hinanden. Anna Mee Allerslev, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, giver sine bud på samarbejdsmuligheder.

Af Anna Mee Allerslev
Formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg

Når vi diskuterer folkeskolen og de frie grundskoler, bliver de ofte fremstillet som hinandens konkurrenter og modsætninger.

Men hvorfor ikke se på de to institutioner som parter, der kan spille hinanden bedre?

Det er godt, at vi har et mangfoldigt skoletilbud. Og der er mange muligheder for, at folkeskoler og de frie grundskoler kan skabe fælles synergi og udnytte hinandens potentialer endnu bedre lokalt og nationalt.

De potentialer skal vi være nysgerrige på at udforske og udfolde.

Tre oplagte samarbejdsmuligheder
1) Sprogundervisning: Det kan for eksempel være i forhold til undervisning på andre sprog end dansk, hvor vi kan samarbejde om at udfolde en særlig international dimension eller tage hånd om børn med anden etnisk baggrund på tværs af folkeskoler og frie grundskoler.

2) Fritidstilbud: Også når det kommer til fritidstilbud efter skole, kan frie grundskoler og folkeskoler have en fælles interesse i at gå sammen.

3) Uddannelsesvejledning: Overgangen til ungdomsuddannelser er også et område, hvor de frie grundskoler og folkeskolen kan samarbejde bedre. Eksempelvis om UU-vejledning og partnerskaber med gymnasier, erhvervsskoler og erhvervsliv for bare at nævne nogle af potentialerne. 

Respekter viden og erfaring
Hvis vi skal udnytte hinandens fordele bedre, kræver det både, at vi i det offentlige respekterer den viden og erfaring, de frie grundskoler kommer med.

Og at de frie grundskoler omvendt forpligter sig til systematisk at bidrage med viden, der skal udbredes til hele grundskolen, og som kan være vigtige bidrag til at løse de udfordringer, vi samlet set står overfor.

Det gælder for eksempel arbejdet med at bryde den negative social arv, udfordre talenter, inddragelse af forældrene samt sikre en god overgang til ungdomsuddannelserne.

Samarbejde er vejen frem for vores elever
En Epinion-undersøgelse fra 2016 viste eksempelvis, at privatskoleelever opnår gennemsnitligt højere karakterer ved folkeskolens prøver og har større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end folkeskoleelever – også når der er korrigeret for forskelle i elevernes socioøkonomiske baggrund, skolernes socioøkonomiske baggrund og størrelse samt kommunale forskelle.

Hvad er den nærmere årsag til det egentlig?

De resultater skal undersøges og oversættes til brugbar praksis, så hele grundskolesektoren i Danmark får glæde af erfaringerne.

Vi skal samarbejde meget mere om, at alle Danmarks elever bliver så dygtige, som de kan. Uanset, hvilket skoletilbud de og deres forældre vælger. 

Forrige artikel Friskoleforening: Forvaltninger og politikere skal ud af skolegården Friskoleforening: Forvaltninger og politikere skal ud af skolegården Næste artikel S: Vi skal gøre op med privatskolernes konkurrencefordele S: Vi skal gøre op med privatskolernes konkurrencefordele
Venstre og DF mener, at de almene gymnasier favoriseres

Venstre og DF mener, at de almene gymnasier favoriseres

TAXAMETER: Venstre og DF mener, at de almene gymnasier favoriseres i det nuværende taxametersystem. S siger, at det ”tyder på”, at der er ubegrundede forskelle på uddannelser, men vil ikke konkludere noget, før et taxametereftersyn er færdigt.