Ny debat om øget konkurrence på skoleområdet

PRÆSENTATION: Hvordan skal balancen mellem privatskoler og folkeskoler være i fremtiden? Altinget sætter fokus på forholdet mellem de danske skoletilbud anno 2017. Læs mere, og mød debatpanelet her.

Siden kommunalreformen er antallet af elever i privatskoler vokset med 23.000, og konkurrencen mellem folkeskolen og den frie grundskole er taget til.

Med finanslovene fra 2016 og 2017 og regeringsgrundlaget tilgodeses privatskolerne.

De frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen og udgør en vigtig del af det danske skolesystem, lyder det i VLAK-regeringsgrundlaget.

Men er balancen den rigtige? Hvordan modtages den nye støtte til privatskolerne? Burde vi i stedet bruge flere penge på folkeskolen? Og hvordan er forholdet mellem privatskoler og folkeskolen anno 2017?

Altinget: uddannelse har inviteret forskere, politikere og fagforeningsformænd til at bidrage med deres svar.

Mød panelet:

Merete Riisager Merete Riisager, undervisningsminister (LA): Blev udnævnt som undervisningsminister i trekløver-regeringen 28. november 2016. Hun er 40 år gammel og cand.mag. i pædagogik, så skoleområdet er hende ikke fremmed. 

Annette Lind Annette Lind, undervisningsordfører og medlem af Børne- og Undervisningsudvalget (S)
Annette Lind er uddannet skolelærer og arbejdede som lærer, indtil hun blev stemt ind i Folketinget for Socialdemokratiet i Vestjylland i 2011. Desuden medlem af Forsvarsudvalget (næstformand), Kulturudvalget, Nordisk Råd samt Natos parlamentariske forsamling.

Anna Mee Allerslev Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg (R)
Borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune siden 2011. Formand for Radikale Venstres kommunalpolitiske netværk siden 2012 og repræsentant i bestyrelsen og formandskabet af Kommunernes Landsforening siden 2014.

Henrik Christoffersen Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS
Henrik Christoffersen forsker i den offentlige sektors økonomi og det kommunale område, herunder analyser af kommunernes effektivitet samt undervisningseffekten på landets grundskoler. Han har været ansat i CEPOS siden 2008, er uddannet økonom og har blandt andet skrevet bogen ’Det mindst ringe’.

Per Christensen Per Christensen, formand for 3F
Per Christensen er udlært tømrer, og han har været tillidsrepræsentant på Aalborg Portland, næstformand i Cementarbejdernes Fagforening, juridisk sekretær og forbundssekretær i 3F. Har ved flere lejligheder markeret sig i debatten om folkeskole versus privatskole.

Anders Bondo Christensen Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening
Uddannet som lærer i 1982 og har arbejdet som lærer indtil 2002, hvor han blev formand for Danmarks Lærerforening. Var en af hovedpersonerne i overenskomstforhandlingerne mellem lærerne og KL i 2013.

Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler
Uddannet lærer og skoleleder på Lyngby Private Skole siden 1995. Har siddet i bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening i over ti år, blandt andet som næstformand. Siden 2015 formand for foreningen Danmarks Private Skoler.

Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA Pædagogik og Samfund:
Uddannet i historie og samfundsfag og har en ph.d. fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet. Forsker i folkeskolen, folkeskolereformen og læreruddannelsen og sidder i en række råd og udvalg, blandt andet under Undervisningsministeriet.

Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening
Peter Bendix Pedersen har siddet i Styrelsen for Dansk Friskoleforening som næstformand og nu som formand. Han kommer fra en stilling som skoleleder på Køng Idrætsfriskole, som han har været med til at etablere.

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening (FSL)
Uffe Rostrup blev i 2006 som efterskolelærer på Osted Fri- og Efterskole valgt ind i Frie Skolers Lærerforenings hovedbestyrelse. I 2011 overtog han formandsposten lige inden overenskomstforhandlingerne mellem lærerne og KL. Uffe Rostrup er medlem af forretningsudvalget i Lærernes Centralorganisation og i bestyrelsen for Lærernes Pension og A-kasse.

Forrige artikel S: Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg S: Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg Næste artikel Bibliotekarforbundet: Bibliotekarer kan løfte den digitale dannelse Bibliotekarforbundet: Bibliotekarer kan løfte den digitale dannelse
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.