Overblik: Hvem bliver omfattet af strejke og lockout i dit nærområde?

OK18: Strejkevarsel fra de faglige organisationer kommer til at omfatte cirka 100.000 ansatte i den offentlige sektor. Nu har landets kommuner og regioner besvaret fagbevægelsens strejkevarsel med en omfattende lockout. Se, hvilke arbejdspladser der bliver berørt i dit nærområde, her.

Lønmodtagernes strejkevarsler er strømmet ind til arbejdsgiverne, siden forhandlingsfællesskabet fredag 2. marts udsendte et konfliktvarsel. Strejken kommer ifølge lønmodtagernes repræsentanter til at omfatte omkring 100.000 ansatte i den offentlige sektor.

De mange strejkevarsler har ført til, at Finansministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner som modsvar har varslet en lockout af cirka 440.000 offentligt ansatte.

Lockouten kan træde i kraft 10. april, hvilket er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejke kan begynde.

Som reaktion på lockoutvarslet har Politiforbundet valgt at udtage i alt 99 politikadetter til strejke 16. april. 

Derudover har PROSA 22. marts varslet sympatistrejke for alle IT-medarbejdere ansat på HK eller AC overenskomst hos Statens IT. Strejken kan begynde 23. april 2018. 

De konkrete arbejdspladser på det kommunale, regionale og statslige område, der vil blive omfattet af en potentiel strejke og lockout, er allerede fastlagt.

Via nedenstående links kan du se, hvordan det rammer arbejdspladserne i din kommune fordelt på de fem regioner: 

Forligsmand Mette Christensen valgte 28. marts at udskyde de varslede konflikter og dermed udskyde tidspunktet for både strejke og lockout.

Som den nyeste udvikling i forhandlingerne har Mette Christensen 17. april besluttet at udskyde de varslede konflikter yderligere 14 dage. Det oplyser Forligsinstitutionen i en pressemeddelelse.

Udsættelsen betyder, at strejken i stedet vil begynde 6. maj og lockout 12. maj. Konflikten kan dog bryde ud før, hvis Mette Christensen erklærer forhandlingerne for sammenbrudt inden de to uger er gået. I så fald vil de varslede konflikter kunne begynde fem dage efter. 

Du kan se de specifikke afdelinger på de enkelte arbejdspladser, som omfattes af konflikten gennem nedenstående links til organisationernes hjemmesider: 

BUPL

Danske Regioner

Danske Bioanalytikere

Dansk Sygeplejeråd

Danmarks Lærerforening

FOA

GL

HK Kommunal

HK Stat

KL

Politiforbundet

PROSA

Teknisk Landsforbund

Uddannelsesforbundet

Forrige artikel Ugens overblik: Ny strategi for naturfag og samråd om lærermangel Ugens overblik: Ny strategi for naturfag og samråd om lærermangel Næste artikel Farvel til karakterbonus: Syv nedslag i anbefalinger fra universitetsudvalg Farvel til karakterbonus: Syv nedslag i anbefalinger fra universitetsudvalg