Skoledirektører: Dyre fag skaber ikke urimelig taxameterforskel

REPLIK: Danske Gymnasier mener fejlagtigt, at dyre fag som fysik og kemi påvirker taxameterforskelle. Årsagen er en skævvridning af løn og udkantstilskud, skriver Carsten Hogrefe fra Handelsgymnasiet Vestfyns og Carsten Eriksen fra Tønder Handelsskole.

Af Carsten Hogrefe og Carsten Eriksen
Direktør, Handelsgymnasiet Vestfyns, og direktør, Tønder Handelsskole

Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø, har i Altinget igen trukket den gamle traver ud af stalden: at de markant højere taxametre til STX er rimelige og går til dyre fag som fysik og kemi.

Er det virkelig det, som alle pengene går til, Birgitte Vedersø?

Vi har sammen med en anden økonom gennemgået regnskaberne for STX- og HHX-gymnasierne for 2018. Formålsregnskaberne viser, at lønprocenten vedrørende undervisningens gennemførelse er otte til ti procent højere på STX end på HHX.

Årsregnskaberne viser tilsvarende, at der til undervisningens gennemførelse bruges 3.982 kroner mere i løn per elev på STX end på HHX. Knap 4.000 kroner per elev.

Her kan man med rette citere reklamen for Boxer TV: "Det er godt nok mange penge, der bliver ædt op hver måned."

Almene gymnasielærere får højere løn
Samtidig viser tal fra Undervisningsministeriets Datavarehus, at gymnasielærere på STX gennemsnitligt underviser fire procent mindre end gymnasielærere på HHX/HTX.

Vi bruger naturligvis faktor et, da faktor to bare er elastik i metermål. 

Gymnasieskolernes Lærerforenings nye publikation 'Gymnasielærere i tal 2019' viser på fuldstændig samme måde, at gymnasielærere på almene gymnasier får højere løn og underviser mindre end de tilsvarende gymnasielærere på erhvervsgymnasierne.

Der er en mindre forskel mellem GL-overenskomsten og AC-overenskomsten.

Forskellen bliver endnu mindre af, at de naturvidenskabelige studieretninger kun udgør en tredjedel. Forskellen kan på ingen måde forklare den store forskel i løn til undervisningens gennemførelse.

Der må være tale om, at de almene gymnasier selvbestaltet giver ekstra tillæg til undervisere, fordi de gennem tiden har haft økonomisk grundlag for det.

Dermed skrævvrider taxametrene fuldstændig rekrutteringen af gymnasielærere.

Samme formålsparagraf
Birgitte Vedersø prøver desuden krampagtigt at fastholde den gamle rektorforenings illusion om, at de almene gymnasier har en finere dannelse og er hævet over erhvervsgymnasierne. I Altinget fremhævede hun sidste år det særegne ved STX, om at de har den dobbelte formålsparagraf.

Jamen, kære Birgitte Vedersø, de almene og de erhvervsgymnasiale uddannelser har præcis den samme formålsparagraf og har dermed de samme forpligtelser til dannelse. Vi har blot ikke de samme økonomiske vilkår.

Vi har gennem flere ministersvar hørt, at de store forskelle i taxametrene til ungdomsuddannelserne er opstået over tid gennem skiftende politiske prioriteringer og omfordelinger.

Et af de helt groteske eksempler på dette er udkantstilskuddet. Her kan hverken modargumenteres med bestemte STX-fag eller dyrere lokaler. Udfordringerne som udkantsgymnasium er fuldstændig de samme for HHX som for STX.

Økonomisk forskel for udkantsgymnasier er urimelig
Men hvor et gennemsnitligt alment udkantsgymnasium får omkring 2,5 millioner kroner i udkantstilskud plus 0,5 millioner kroner i særtilskud (samlet kan der gives op til 3,26 millioner kroner), får de tilsvarende handelsgymnasier 0,25 millioner kroner i udkantstilskud plus 0,84 millioner kroner i særtilskud (samlet 1,1 millioner kroner).

En helt urimelig forskel på omkring to millioner kroner per udkantsgymnasium per år.

Denne klare urimelighed har Gymnasieskolernes Lærerforening desværre ikke med i deres oversigt og faktaark, som blev fremført 21. januar. Det er naturligvis bare en forglemmelse, som vi forventer, at GL får rettet op på, så de også støtter deres medlemmer på de små handelsgymnasier.

Vi er blevet lovet et taxametereftersyn, og der må vi appellere til, at hver en sten bliver vendt, og at et nyt taxametersystem for alvor gør op med ulighederne.

Et nyt taxametersystem bør bygge på anstændige politiske prioriteringer og reelle grundvilkår. Det kan være et kompliceret arbejde, men ét område kan politikerne meget hurtigt få rettet op på.

Det er at sidestille små HHX-gymnasier med små STX-gymnasier på udkantstilskuddet.

Forrige artikel Rektor: Politikere skaber et ikke-problem med prisloft på studieture Rektor: Politikere skaber et ikke-problem med prisloft på studieture Næste artikel Rektor: Beløbsgrænse på studierejser er et søm i ligkisten for fremmedsprog Rektor: Beløbsgrænse på studierejser er et søm i ligkisten for fremmedsprog
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.