Skoleelev: Genindfør klassens time

DEBAT: Relationen mellem lærere og elever er under pres. Lærerne er for ofte sure, og det går ud over eleverne. Derfor skal klassens time genindføres, så der er tid til at skabe stærke forbindelser, skriver Thea Enevoldsen fra Danske Skoleelever.

Af Thea Enevoldsen
Lokalformand for Danske Skoleelever i Vendsyssel

Okay, først vil jeg gerne slå et slag for alle lærerne.

Alle de mange fantastiske mænd og kvinder, som bruger mange lange og hårde arbejdstimer på at hjælpe os elever med at blomstre. Alle de dejlige lærere, som møder op med godt humør og spreder den gode stemning.

Alle de lærere, som er eminente til at håndtere besværlige elever og løse konflikter. I er for seje og nogle af mine største idoler!

Men det her indlæg handler ikke om jer.

Vi må anerkende det faktum, at alle lærere desværre ikke er som jer.

Sure lærere smitter
Jeg og mange af mine medelever oplever alt for ofte, hvordan en lærer i dårligt humør, som vælger at lade det gå ud over en klasse, kan ødelægge en hel skoledag. Det skaber dårlige relationer mellem læreren og eleverne.

En dårlig relation med din lærer er oftest lig med et dårligt undervisningsmiljø og har stor betydning for, hvordan vi elever lærer, og om vi har en god fornemmelse i maven, når vi er på vej til skole.

Elev og lærer-relationer er noget af det mest afgørende i et klasselokale, men vi snakker slet ikke om det.

Prøv at forestille dig denne situation, og hvis du er elev, er det nok ekstra nemt.

Alle i klassen er i godt humør, og småsnakkens hygge fylder luften. Nu kommer læreren ind. Fodtrinene er faste, og læreren tramper vredt ind i lokalet og smækker døren efter sig. Smider bøgerne op på katederet og tager whiteboardtuschen. Læreren trykker så hårdt, at tuschen hviner. Læreren siger så meget hårdt: ”Okay, nu skal vi have en klassesamtale om det gamle Rom. Hvem kan sige mig, hvorfor Rom faldt?”

Hvor mange elever tror du, der nu har hånden oppe? Alt for få, siger min erfaring.

Dårlig stemning smitter, og hvis vi elever kan mærke, at læreren er i dårligt humør eller ikke selv virker engageret i det faglige stof, så mister man lysten til at deltage i undervisningen.

Man får en følelse af uretfærdighed og sidder og tænker: Han er da også bare irriterende, når han kommer og er så sur. Det gider jeg ikke!

Det bliver simpelthen sværere at lære. Desuden så mister eleverne også noget af respekten for læreren.

Respekt for eleverne er vigtig
Respekt er også noget, som er altafgørende for en god relation mellem lærer og elev, selvfølgelig skal eleverne have respekt for læreren, men respekten skal gå begge veje.

Hvis jeg oplever, at en af mine lærer er respektløs over for mig eller mine klassekammerater, for eksempel ved at være unødvendigt nedladende, mister man simpelthen lysten til at engagere sig fagligt, og det bliver næsten umuligt at glæde sig til lektionen.

Jeg kan tydeligt mærke, at de lærere, jeg har, der respekterer os elever, og som virker glade og engagerede i undervisningen og deres arbejde, er dem, hvor jeg får det største faglige udbytte.

Det eksempel med håndsoprækningen, som jeg gav tidligere, er et af de mest konkrete eksempler på konsekvenserne ved en dårlig relation mellem lærer og elever. Mange elever kan blive decideret bange for at række hånden op af frygt for at blive skældt ud.

Det er så ærgerligt, at mange elever skal sidde med den fornemmelse, og værst af alt, at det forhindrer dem i at lære.

Alt dette er ikke bare ubegrundede udtalelser fra en smålig elev. Disse oplevelser og hindringer er gentagne gange blevet bekræftet. For eksempel i Danmarks Evalueringsinstituts rapport kaldet ”Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen” fra 2018.

To løsninger til en bedre stemning
Men hvad kan vi så gøre for at få den gode stemning tilbage i klassen og få lærere og elever på bølgelængde? Jeg har to helt konkrete bud på bedre elev-lærer-relationer og dermed også et bedre undervisningsmiljø:

For det første skal feedback til læreren blive mere udbredt. Jeg tror simpelthen ikke på, at de lærere, som møder ind sure og uoplagte, gør det med vilje. De ved bare ikke, hvad de gør forkert.

Men det gør eleverne, og lærerne skal blive meget bedre til at bruge eleverne til at evaluerere dem selv og deres undervisning. Og så skal de være mere åbne over for de tilbagemeldinger, der så bliver givet.

For det andet skal vi have klassens time tilbage. I den daglige undervisning kan det være svært at finde tid til det faglige og relationerne, men ved at genindføre klassens time, så vil der være en lektion næsten udelukkende dedikeret til, at lærer og elever kan få et bedre forhold.

For mig og mange elever vil det betyde at få et rum, hvor det at opnå en stærkere forbindelse med sin lærer ikke kun er et biprodukt af undervisning, men hovedformålet.

Når elever har et godt forhold til deres lærer, så vil de føler sig komfortable med at snakke med deres lærere, når livet er svært, og det vil klassens time være med til at sikre. Klassens time vil også være et oplagt sted at få plads til evaluering af lærer og undervisning.

Forrige artikel FGU-leder: Der er særlige krav til medarbejderne på FGU FGU-leder: Der er særlige krav til medarbejderne på FGU Næste artikel FGU-leder: Visitation til FGU kræver tillid FGU-leder: Visitation til FGU kræver tillid
Folkemødet er aflyst

Folkemødet er aflyst

AFLYSNING: Dette års Folkemøde på Bornholm er aflyst. Arrangøren bag Folkemødet håber, at det kan vende tilbage i 2021, men er også bekymret for økonomien.