Skoleelever: Piger skal ikke miste interessen for naturfag i skoletiden

DEBAT: Mange piger er interesserede i naturfag, når de først begynder i skolen, men interessen forsvinder i løbet af skoletiden. Med bedre feedback og en indsats for at styrke selvtilliden hos piger, kan udviklingen vendes, skriver Sarah Gruszow Bærentzen.

Af Sarah Gruszow Bærentzen
Formand for Danske Skoleelever

En af de sejeste kvinder, jeg kender, hedder Marissa Mayer.

Hun har en kandidatuddannelse i datalogi og var Googles medarbejder nummer 20. I perioden 2012-2017 var hun CEO for IT-virksomheden Yahoo!, hun har særlig interesse i kunstig intelligens, og så er hun anerkendt for sine programmeringsskills.

Det er kvinder som hende, der er de bedste ambassadører for fagene under STEM-paraplyen (STEM: Science, Technology, Engineering og Mathematics). Alt for mange piger mister unødvendigt interessen for netop de fag op gennem grundskolen. Det synes jeg er synd, både for pigerne og for samfundet. Men det er ikke tilfældigt.

Pigers vej til STEM
Når unge piger skal vælge videregående uddannelse, er det ikke de naturvidenskabelige og teknologiske fag, der står øverst på vores ønskeliste. Desværre. Alle brancher har behov for diversitet, så vi kan få forskellige rollemodeller, som fremtidige generationer kan spejle sig i.

Jeg bliver derfor ærgerlig, når jeg kigger på statistikken for antallet af piger, der er optaget på en STEM-uddannelse. Eksempelvis er kun 28 procent af de nye studerende på det IT-faglige område ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet kvinder.

Det tal stemmer slet ikke overens med pigernes interesse for STEM-fagene, når vi starter i grundskolen. Op gennem årene aftager interessen, og når vi skal videre på ungdomsuddannelser, er interessen svær, hvis ikke umulig at genopbygge.

Feedback, selvtillid og rollemodeller
Dog ser jeg bestemt ikke denne problemstilling som værende tilfældig. Det er der tre årsager til: Feedback, selvtillid og rollemodeller.

Feedback er ikke lige for alle. Ph.d.-studerende Bent Sortkær konkluderer, at drenge modtager mere feedback end piger. Det slår han fast til Northern Lights konferencen i Finland, og dette problem findes derfor også i de resterende nordiske lande.

Selvtillid. Når det kommer til STEM-fagene, er det for få piger, der har den nødvendige selvtillid til at gå ind i fagene. Dette er også selvom, at kønnene ligger på samme faglige niveau.

Rollemodeller. Det centrale problem er en ond cirkel. Viden på området viser, at en af faktorerne, som medvirker til det kønsopdelte uddannelsesvalg, er pigers manglende rollemodeller.

Danske Skoleelevers tre løsninger
Det er helt tydeligt for mig, at vi må starte allerede tidligt i grundskolen. Dér skal pigernes interesse pirres, så den bliver forstærket i stedet for svækket.

Her er Danske Skoleelevers tre bud:

1. Fokuserede indsatser
Projekter med STEM-fag målrettet piger. Blandt andet Girls' Day in Science, IT-Camp for piger, Coding Camps eller DigiPippi. Disse projekter har blandt andet fokus på betydningen af rollemodeller som en vej til at bryde den onde cirkel.

Tal fra sidste års Girls' Day in Science fortalte, at halvdelen af deltagerne havde fået mere lyst til at tage en STEM-uddannelse.

2. Øremærk understøttende undervisning til naturfag
Hvis vi skal styrke de naturfaglige fag, skal vi ikke tilføre flere fagtimer. Vi skal blot øremærke dele af den understøttende undervisning til naturfag og på den måde øge fagligheden samt interessen.

3. Åben skole
Det vigtigste for mig er, at vi trækker virkeligheden ind i klasselokalet og klasselokalet ud i virkeligheden. På den måde bliver STEM-fagene meget mere relevante, og eleverne har mulighed for at møde de dygtige kvinder og mænd, som brænder for deres fag. Det kan også åbne op for en refleksion blandt eleverne, som grundskolen kan bruge til at skabe en mere motiverende skoledag.

Vi skal have flere videnskabskvinder som Marissa Mayer. Det er i alles interesse. Det her handler nemlig om de fag, der kommer til at blive dominerende i fremtiden.

Forrige artikel EVA: Erhvervsskolerne matcher ikke de unges behov EVA: Erhvervsskolerne matcher ikke de unges behov Næste artikel Antorini: Naturfagsindsatsen skal hænge sammen fra ble til ph.d. Antorini: Naturfagsindsatsen skal hænge sammen fra ble til ph.d.
Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

GENÅBNING: Daginstitutioner og de mindste skoleklasser åbner formentlig på onsdag efter påske, men 9.-klassernes eksaminer bliver aflyst, annoncerede statsminister Mette Frederiksen mandag aften. Virksomheder som caféer og restauranter skal fortsat holde lukket, og alle sommerfestivaler aflyses. Frederiksen afviser at have en strategi om flokimmunitet.