Statistik-direktør: Tal meget mere om uddannelse i ulighedsdebatten

DEBAT: Uddannelse bekæmper ulighed. Men i stedet for at sikre uddannelser til alle, har vi en uddannelsesmålsætning, som ingen ser ud til at tage alvorligt, mener Niels Ploug fra Danmarks Statistik.

Af Niels Ploug
Økonom, redaktør på bogen 'Økonomisk ulighed i Danmark' og afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik

Ulighedsdebatten i Danmark har en tendens til at køre af sporet.

Det skyldes, at debattører og andre i et af verdens rigeste og økonomisk mest lige lande bruger deres kostbare tid på at tale alt for meget om økonomi og alt for lidt om muligheder, når de taler om ulighed.

Det giver en meget forsimplet debat, som ikke mange bliver klogere af.

En debat om, hvorvidt man er fattig, når man har over eller under et vist beløb i disponibel indkomst hver måned, eller hvorvidt man er fattig, når man har en formue over eller under en vis størrelse, bringer os ligesom ikke ret meget videre i forståelsen af baggrunden for den sociale ulighed og den indsats, der skal til for at reducere den sociale ulighed.

Den økonomiske ulighed målt ved gini-koefficienten er steget i Danmark år for år i de sidste cirka 20 år. Og uligheden i formue er stor, også i Danmark – og meget større end indkomstuligheden.

Så der er stigende økonomisk ulighed i Danmark.

Flere studerende indgår i forklaringen
En pæn del af forklaringen på det er, at der er flere unge, der tager en uddannelse, og flere ældre, der går på pension.

Under uddannelse får man SU, og som pensionist får man pension. Begge dele er lavere end den indkomst, man kan få fra arbejde, og dermed bidrager det til en øget økonomisk ulighed.

Men er det et problem? Lever danske studerende og alderspensionister en økonomisk kummerlig tilværelse?

Det er der ikke meget, der tyder på.

Det er værd og vigtigt at holde øje med udviklingen i den økonomiske ulighed. Betydningen af den udvikling i Danmark, såvel som i andre lande, hvor de allerrigeste indkomstmæssigt ser ud til at stikke af fra resten, skal følges. Og så skal den forstås bedre, end vi gør i dag.

Tal meget mere om uddannelse
Men når vi taler om ulighed i Danmark, burde vi tale meget mere om uddannelse og uddannelsesmuligheder.

Vi har her i landet i snart 50 år haft en formuleret politisk målsætning om, at 95 procent af hver ungdomsårgang skal have en uddannelse efter grundskolen. Det har siden 1960'erne været målet, at ulighed skal bekæmpes gennem uddannelse. Og alligevel sker det ikke.

Der er fortsat ungdomsårgang efter ungdomsårgang omkring 20 procent, der ikke får det ud af uddannelsessystemet, som de burde.

Og vi ved fra al mulig forskning, at dem uden uddannelse er overrepræsenteret alle de forkerte steder.

I arbejdsløshedsstatistikken, i den dårlige del af sundhedsstatistikken, i statistikken over dem, der ikke kan forsørge sig selv, i skilsmissestatistikken – og også når det gælder kriminalitet, ulykker i hjemmet og alt mulig andet skidt.

Fokuser på social mobilitet
Uddannelse bekæmper ulighed og giver den enkelte muligheder for selv at træffe bedre valg for sig selv – og for samfundet.

Så hvorfor sørger vi som samfund så ikke for, at alle får en uddannelse – i stedet for at have en 95-procents-målsætning, som ingen ser ud til at tage alvorligt?

Det gør vi ikke, fordi det er svært. Det er meget sværere end lige at dreje på knapperne i overførselsindkomstsystemet, som skrues lidt op med den ene regering og lidt ned med den anden.

Folkeskolereformen, som alle elsker at hade, er faktisk et forsøg på forskningsbaseret at gøre op med uligheden i uddannelse i Danmark.

Den blev taget med tang og har haft det svært siden.

Så vi mangler fortsat – efter snart 50 år med målet om, at stort set alle skal have mulighed for at tage en uddannelse, med alle de muligheder, som det giver at have en uddannelse – det politiske svar på, hvordan det skal gøres muligt.

Så lad os diskutere og talmæssigt fokusere på social mobilitet, når vi diskuterer ulighed, for det er vigtigt.

Forrige artikel Børns Vilkår: Det haster med en national handlingsplan for psykisk mistrivsel Børns Vilkår: Det haster med en national handlingsplan for psykisk mistrivsel Næste artikel Dansk Byggeri: Erhvervsskoler skal tage kampen op med kønsstereotyper Dansk Byggeri: Erhvervsskoler skal tage kampen op med kønsstereotyper