Venstre: Klyngemodellen løser ikke alle problemerne

DEBAT: Hvis vi både skal bryde med ghettogymnasier, bevare elevernes frie valg og sikre, at gymnasier kan overleve særligt i udkanten er landet, er klyngemodellen ikke nok. Der er brug for at skrue på flere knapper som et nyt taxametersystem, skriver Ellen Trane Nørby.

Af Ellen Trane Nørby (V)
Undervisningsordfører og tidligere undervisningsminister

Hvis Danmark skal i bedre balance, så skal vi sørge for, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Også i landets yderste kommuner.

Uden stærke uddannelsestilbud, bliver flere unge nødt til at flytte for at få en uddannelse, og det er ikke bare uholdbart for den enkelte unge, det skævvrider også vores samfund. 

Et andet væsentligt problem er den fejlslagne integration, der viser sit utilpassede ansigt mere og mere på en række ungdomsuddannelser.

Problemer fortættes
De unge, der hverken gennem deres barndom, skolegang eller ungdom har fået Danmark ind under huden, og som nu har taget social kontrol, dårlig opførsel og manglende pli med ind på ungdomsuddannelsesinstitutioner.

De skaber problemer, ikke bare for sig selv, men for alle deres klassekammerater og for uddannelsesmiljøet og kulturen på uddannelsesinstitutionerne som helhed.

Og jo flere, der søger den samme uddannelsesinstitution, desto mere fortættet bliver problemerne, og tilsvarende søger andre og fagligt stærke elevgrupper væk og efterlader det, der i folkemunde er blevet døbt et ”ghettogymnasium.”

Det er bestemt ikke alle unge med en anden etnisk herkomst, der skaber problemer. Overhovedet ikke. De fleste er både fagligt og socialt klar på at tage en ungdomsdannelse, men de påvirkes også negativt af de unge, der aldrig burde have fået en plads i klasseværelset.

Taxametersystem og elevfordeling
Uddannelse er ikke kun den faglige uddannelse. Det er også kulturen og dannelsen. Det er det sociale, venskaberne for livet og de mange oplevelser, der følger med. Derfor er ghettogymnasierne et problem – for de unge og for integrationen, og derfor skal der gøres op med dem i kommende aftale om bedre elevfordeling.

Skal vi nå det mål, så skal vi koble forhandlinger om det nye taxametersystem og elevfordeling sammen. Ellers når vi ingen veje.

Som liberalt parti vil vi i Venstre altid vægte det frie valg – også de unges valg til at vælge uddannelse, og netop derfor vil Venstre i en forhandling, hvor taxameter og elevfordeling sammentænkes, lægge op til, at vi øger grundtilskuddet betydeligt, mens elevtilskuddet tilsvarende sættes ned.

Vi skal sikre det frie valg ved, at skolerne ikke begynder at konkurrere om og på marginalen, som i sidste ende mærker sig i elevernes undervisning eller sætter sig som en uudtalt bekymring for skolens fremtidige overlevelse.

Uddannelsescampus er mange steder svaret
Derfor er det fusionsstop, som ministeren har igangsat også den forkerte vej at gå, for skabelsen af attraktive uddannelsescampus er mange steder en del af svaret, også set i lyset af de faldende ungdomsårgange.

Uddannelsestilbuddene i yderområderne bliver forringede eller ser lige lukt ind i en nedlukning.

Venstre er derfor klar til bruge taxameteret aktivt, så vi eksempelvis kan opmuntre til fusioner og campusdannelser i særligt yderområderne, hvor elevandelen er stadig dalende.

Vi skal holde hånden under de skoler, som har sværest ved at trække elever til, og det gør vi ved at vende bøtten på hovedet og skrue op for grundtilskuddet og ned for elevtilskuddet.

Klyngemodellen er ikke nok alene
Ved at understøtte – og ikke bekæmpe – fusioner, sikrer vi, at der er gode og lige muligheder for ungdomsuddannelser i alle kanter af Danmark. Vi skal holde fast i, at man alle steder i Danmark har lige adgang til uddannelse. Den præmis håber jeg faktisk også, at regeringen kan se sig selv i 

I Venstre ser vi muligheder i ekspertgruppens klyngemodel, men modellen alene tager ikke hånd om alle de problemer, der i den grad er brug for bliver håndteret.

Der er således flere skruer, som skal skrues på for at bevare elevernes mulighed for at vælge uddannelse samtidigt med, at vi får brudt op med ghettogymnasier og på samme tid holder hånden under de mindste institutioner.

Der vil med andre ord ske forandringer i fremtidens gymnasieskolers sammensætning.  

Forrige artikel Tidligere rektor: Vi betaler for det frie gymnasievalg med samfundets sammenhængskraft Tidligere rektor: Vi betaler for det frie gymnasievalg med samfundets sammenhængskraft Næste artikel Rektorer: Gymnasier skal ikke konkurrere om eleverne Rektorer: Gymnasier skal ikke konkurrere om eleverne