Sådan vil Rigsrevisionen undersøge dansk ulandsbistand

UNDERSØGELSE: Rigsrevisionen er klar med rammerne for undersøgelsen af, om blandt andet asyludgifter i Danmark er blevet brugt i strid med internationale ulandsregler.

Statsrevisorer nikkede onsdag den 24. januar 2017 til Rigsrevisionens oplæg til en undersøgelse af, hvordan Danmark anvender og opgøre udviklingsbistanden.

Det var statsrevisorer, der i oktober 2016 bedte Rigsrevisionen om undersøgelse, efter at Altinget har blandt andet beskrevet muligt dansk brud på de internationale OECD-regler og milliardoplægninger af bistanden udenfor offentlighedens lys.

Men nu er Rigsrevisionen altså endelig klar til for alvor at gå i gang en større undersøgelse af dansk udviklingsbistand. 

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i, hvordan den danske udviklingsbistand er opgjort og anvendt i perioden 2005-2016. Fokus vil primært være på den del af udviklingsbistanden, som er anvendt til flygtningerelaterede udgifter i Danmark.

Og undersøgelsen bliver delt op følgende fokusområder:

  • I første del af undersøgelsen vil man undersøge, hvordan udviklingsbistanden har udviklet sig fordelt på forskellige formål, herunder udgifter til flygtningemodtagelse, i perioden 2005-2016.
  • I anden del af undersøgelsen vil man undersøge, hvordan de ansvarlige myndigheder på området, herunder Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Finansministeriet, fastlægger og opgør, hvilke flygtningerelaterede udgifter der kan henregnes til udviklingsbistanden. Her vil man undersøge, om de tre ministerier har opstillet klare retningslinjer for, hvilke flygtningerelaterede udgifter der kan medregnes under udviklingsbistanden, og om disse retningslinjer er i overensstemmelse med OECD-reglerne.
  • Man vil i den forbindelse undersøge, om metoderne til opgørelse af flygtningerelaterede udgifter er stringente og transparente samt den danske paksis har været i overensstemmelse med retningslinjerne, og hvilke ændringer der eventuelt har været i praksis i perioden 2005-2016.
  • Undersøgelsens tredje del fokusere på, hvordan eventuelle udsving i størrelsen på de flygtningerelaterede udgifter påvirker en effektiv udmøntning af udviklingsbistanden.

Læs hele 'tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden'.

Rigsrevisionen forventer at afgive beretning om undersøgelsen for Statsrevisorerne i juni 2017.

Forrige artikel EU-Kommissionen klar med milliardbeløb til at lukke Italien-ruten EU-Kommissionen klar med milliardbeløb til at lukke Italien-ruten Næste artikel Kapitel 1: Den naive mand og piraterne Kapitel 1: Den naive mand og piraterne