Alternativet: Vejen til værdige liv går gennem grøn omstilling

DEBAT: Det er naivt, hvis man forventer, at private investorer påtager sig ansvaret for udviklingsarbejdet. Som folkevalgte skal vi bruge vores politiske indflydelse til at sikre, at succeskriteriet for investeringen ikke er et kortsigtet afkast til investorerne, skriver Rasmus Nordqvist (ALT)

Af Rasmus Nordqvist (ALT)
Udviklingsordfører

Tilbage i starten af september havde jeg sammen med Christian Juhl fra Enhedslisten udviklingsminister Rasmus Prehn (S) i samråd om blended finance

De private investorer har ikke været så investeringsvillige som først antaget. Ministeren lagde dog også op til, at private investeringer ikke kan stå alene – det kan offentlige og ngo-bidrag heller ikke. 

Samspillet mellem de tre er essentielt.

Blended finance er en metode til at sikre udviklingsstøtte, hvor offentlig støtte i samspil med private investeringer skal skabe en positiv udvikling for både investorer og det samfund, hvor finansieringen er tiltænkt. For at det kan lykkedes, er samarbejdet med lokalsamfundet og kompetente ngo'er essentiel. 

Alle parter skal tro på projektet, ellers er det en dødssejler.

Hurtige penge over mennesker
"Der er uro i verden", sagde statsministeren i sin åbningstale, med henvisning til regeringsledere som Boris Johnson og Trump, som personificeringen af, at vores regelbaserede verdensorden er ved at krakelere. 

Samtidig kan vi læse i regeringens forståelsespapir, at den nye regering vil arbejde for "et historisk løft af Afrika". 

Vi kan med frygt se mod Kina, der giver jernbaner og lufthavne til lande i Afrika og tilbyder Italien en ny havn. Men hvad gør vi fra dansk politisk side egentlig selv – andet end at pege fingre? 

I regeringens finanslov har man glemt at skabe et løft af udviklings- og klimabistand, men blander det sammen og holder det på den tidligere regerings nedskæringsniveau på 0,7 procent af BNI, og når regeringens ministre rejser til Bruxelles for at forhandle om EU's budget for de næste syv år, fravælger man den grønne omstilling og det humane og bruger hele sit forhandlingsmandat til med stålfast blik at insistere på, at budgettet ikke må overskride den berømte ene procent af BNI. 

Jeg savner ganske enkelt at mærke, at regeringens engagement for, at det historiske løft af Afrika sker med fokus på at løfte mennesker ud af fattigdom og ikke med fokus på, at vi skal tjene hurtige penge.

Udgangspunkt i lokalsamfundet
I Alternativet er vi helhedsorienterede. 

Derfor er jeg også enig, når Adam Moe Fejerskov, forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, i sit indlæg lægger op til, at vi fra Folketingets side bruger den indflydelse, vi som politikere har i IFU. 

Vi skal nemlig bruge vores indflydelse til at sikre, at blended finance ikke kun sker på det private markeds præmisser.

I tråd med regeringens ønske om et historisk løft af Afrika er det den fremmeste opgave at sikre fred, sikkerhed og stabilitet i verden. 

Det forudsætter uafhængighed af fossile brændstoffer, bekæmpelse af ulighed og et stærkt internationalt samarbejde. Ministerrådet nedsatte i foråret en ekspertgruppe til at se på EU's finansieringsmodel for udviklingsstøtte. 

Gruppen udgav 10. oktober i år en rapport, der anbefaler et større fokus på Afrika. 

Men understreger også, at udviklingsstøtte skal være inkluderende og adressere klimakrisen – både forebyggende og hjælpe de steder, hvor konsekvenserne er store. Rapporten påpeger også, at udviklingsstøtten skal styres af en streng udenrigspolitisk strategi. 

Det understreger kun nødvendigheden af, at vi styrker den politiske indflydelse gennem det danske Folketing. Her må det arbejdes for, at den politiske indflydelse i IFU bliver med udgangspunkt i lokalsamfundet og med et ønske om, at arbejde for at styrke levestandarden for lokalbefolkningen gennem bæredygtige investeringer med udgangspunkt i menneskerettigheder og den grønne omstilling. 

Værdige liv gennem grøn omstilling
Udviklingsstøtte må ikke bruges til at bygge grænsehegn rundt om et Fort Europa. Derfor skal vi tage politisk ansvar. 

Den blandede finansiering må heller ikke bruges til at hive mere olie op fra undergrunden eller at bygge nye cementfabrikker, som både udpiner naturen, miljøet og de mennesker, der bor i lokalområdet. Som anbefalinger fra tænketanken ODI understreger, skal succeskriteriet heller ikke være blot at skabe flere jobs. 

Succeskriteriet må utvivlsomt være investeringer, der tager udgangspunkt i lokalbefolkningen, tilbyder en vej ud af fattigdom og et værdigt liv. Derfor skal vi fastsætte krav. Vi skal bruge vores politiske indflydelse til at sikre, at succeskriteriet for investeringen ikke er kortsigtet afkast til investorerne, så mennesker fastholdes i fattigdom, og børn går på arbejde i stedet for i at gå i skole.

Jeg håber derfor, at vi i Alternativet ikke går politisk enegang. Som ministeren selv pointerede på samrådet, er samspillet essentielt.

Skal vi arbejde for international stabilitet, skal det historiske løft af Afrika blive til virkelighed, er det essentielt, at vi bruger vores politiske indflydelse til at sikre værdige liv, hvor den grønne omstilling er metoden.

Forrige artikel Unicef: FN skal stimulere til kollektiv handling Unicef: FN skal stimulere til kollektiv handling Næste artikel Plan Børnefonden: Uddannelsesstøtte skal bidrage til ligestilling Plan Børnefonden: Uddannelsesstøtte skal bidrage til ligestilling