Flygtningeorganisation: Teknologi skal skabe ægte værdi for verdens flygtninge

DEBAT: Når FN's medlemslande i september indgår en global flygtningeaftale, bliver den teknologiske udvikling tænkt ind. Men vi skal ikke lade os rive med af nye løsninger uden omtanke, mener Elisabeth Arnsdorf Haslund fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR.

Af Elisabeth Arnsdorf Haslund
Talsperson i Danmark for UNHCR

Digitale identiteter, blockchain og big data. Ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling baner vejen for interessante og innovative muligheder for UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, ikke mindst i vores stadigt voksende samarbejde med den private sektor.

Udviklingen skal give ægte værdi
I UNHCR er vi begejstrede for potentialet, og vi skal kontinuérligt teste og afprøve nye løsninger, men vi skal holde fast i, at løsningerne skal kunne passe til den virkelighed, vi møder, når vi hjælper verdens fordrevne. De skal altid være drevet af reelle behov og må aldrig kompromittere UNHCR’s unikke mandat til at beskytte flygtninges menneskerettigheder.

Så selvom udviklingen går stærkt, kan vi nogle gange have brug for tænkepauser, når mulighederne udforskes, så vi sikrer, at de giver ægte værdi for den enkelte flygtning – eller for os i arbejdet med at yde hjælp og beskyttelse.

Et godt eksempel finder vi i Bangladesh, der på et halvt år har modtaget mere end trekvart million Rohingya-flygtninge fra Myanmar, og Kutupalong-lejren udgør i øjeblikket verdens største flygtningelejr. Her har UNHCR udviklet og implementeret en ny, banebrydende metode til at optælle og registrere familier, hvilket har gjort det muligt at gå fra telt til telt og indsamle nødvendig data på 175.000 familier, uden at flygtningene skulle stå i kø.

Ved hjælp af et offline-dataindsamlingsværktøj er personlig data, familiedata, fotografier og gps-koordinater blevet indsamlet på vores medarbejderes mobiltelefoner. Når opkoblet til netværket, er det blevet uploadet til en sikker server, så UNHCR har kunnet konsolidere, analysere og visualisere en enorm mængde data lynhurtigt.

Samtidig har UNHCR bedre kunne vurdere behovet for hjælp – og indsamlingen af gps-koordinater betyder eksempelvis, at vi nemt kan finde og hjælpe de særligt sårbare flygtninge direkte, hvor de er.

Partnerskaber gør forskel
Den digitale udvikling kan også betyde en verden til forskel direkte i flygtninges dagligdag. Som i Niger, hvor UNHCR har søsat et projekt med mobile penge for at kunne uddele regelmæssig økonomisk støtte til at dække de basale behov hos tusindvis af flygtninge fra Mali.

Gennem et partnerskab med et lokalt mobiltelefonfirma har næsten 2.500 husstande fået uddelt en mobiltelefon, som de kan bruge på særlige hæveautomater og i et netværk af lokale virksomheder, der accepterer de mobile penge som betaling.

Et andet partnerskab med en lokal mikrofinansieringsinstitution betyder, at næsten 15.000 beboere i Abala-lejren inden længe vil få udleveret magnetiske smartcards. Lokale virksomheder vil få udleveret kortlæsere, så flygtninge kan betale for varer, og der vil blive opsat mobile udbetalingssteder, der kan aflæse disse smartcards.

Lokalsamfundet skal tænkes ind i løsninger
Men igen, den fagre nye verden skal tilpasses virkeligheden – for den høje andel af analfabeter blandt modtagerne betyder, at en pinkode af tal kan udgøre en udfordring. Derfor kan smartcardbrugerne også identificeres ved hjælp af biometrisk data, og UNHCR har udviklet en pinkodehusker med billeder af dyr, der korresponderer til tal og placeringen på et telefontastatur.

Projekterne i Niger er et godt eksempel på, at vi med innovative løsninger ikke kun fokuserer på individet – og flygtningenes værdighed, når de selv kan købe varer – men tænker hele det omkringliggende lokalsamfunds behov med fra start.

Lokale virksomheder og handlende profiterer, og flygtningene bidrager hermed til den lokale økonomi og det samfund, der huser dem.

Reel forandring er en prioritet
Denne tankegang er selve rygraden i det paradigmeskifte, som UNHCR står i spidsen for. Centralt står det såkaldte ”Comprehensive Refugee Response Framework”, som bygger på, at alle aktører i samfundet – regeringer, internationale organisationer, privatsektoren, lokalsamfund og flygtningene selv – bidrager side om side.

Denne nye tilgang til den globale flygtningesituation vil blive forseglet, når FN’s medlemslande til september vedtager en ”Global Compact” for flygtninge.

Der er ingen tvivl om, at teknologi, digital udvikling og innovation vil komme til at spille en stadig vigtigere rolle i det arbejde – men vi skal sikre, at prioriteten er bæredygtige løsninger, der reelt betyder forandring og forbedringer for flygtningene.

Forrige artikel Kofod: EU-Marshallplan skal løfte Afrika og lette migrantbyrden Kofod: EU-Marshallplan skal løfte Afrika og lette migrantbyrden Næste artikel Ngo: Her er fem gode råd til succesrige techvelopment-løsninger Ngo: Her er fem gode råd til succesrige techvelopment-løsninger