Institut for Menneskerettigheder til Espersen: Menneskerettigheder er til gavn for os alle

REPLIK: Demokrati og menneskerettigheder har konkret betydning i millioner af menneskers hverdag og er i dansk interesse, skriver Louise Holck fra Institut for Menneskerettigheder.

Af Louise Holck
Konstitueret direktør, Institut for Menneskerettigheder

For oppositionen i Hviderusland, hvor præsident Aleksandr Lukasjenko klæber til magten, er forsamlings- og ytringsfrihed ikke abstrakte værdier, men et afsæt for samfundsomstyrtning.

For LGBTI-personer i Polen, hvor flere kommuner har indført LGBTI+-fri zoner, er menneskerettighedskonventionens forbud mod diskriminering mere et konkret værktøj end et flyvsk ord.

I Niger ville politiet ikke kunne præsentere kvindelige politibetjente, hvis ikke det var for Danmarks insisteren på, at menneskerettigheder også gælder der, hvor retsstater er under opbygning.

Og for de 400 psykiatriske patienter, der sidste år i Danmark var bæltefikseret i over 48 timer, er den seneste dom mod Danmark ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en landvinding og et håndgribeligt bevis på, at menneskerettigheder beskytter samfundets mest sårbare.

Espersen rammer ved siden af
Menneskerettighedsdomstolen gav en dansk mand medhold i, at han blev bæltefikseret i uretmæssig lang tid under en behandlingsdom i 2013. Dommen kan føre til et opgør med den udbredte brug af lange bæltefikseringer i Danmark.

Søren Espersen rammer altså ved siden af, når han reducerer menneskerettigheder til abstrakte værdier uden danske interesser. Menneskerettigheder er i vores alles interesse. De beskytter hver enkelt af os mod overgreb fra staten, og de er med til at skabe samfund, der bygger på værdier som lighed, retfærdighed og frihed. Samfund, som mennesker har lyst til at leve i, samfund, som mennesker kan overleve i.

Danmark har altid gået forrest for at styrke og udbrede menneskerettighederne også uden for landets grænser – og det skal vi selvfølgelig blive ved med.

Menneskerettigheder giver mere retfærdighed og lighed
Internationalt er menneskerettighederne tænkt som et fredsskabende projekt. De udgør en kontrakt landene imellem. Når Danmark overholder og støtter menneskerettighederne, styrker Danmark også rettighederne for de danskere og andre, der opholder sig i andre lande.

På den måde bliver menneskerettighederne et instrument til at udstille og stoppe de stater, der krænker individers frihedsrettigheder eller begår overgreb på grupper eller hele befolkninger og dermed bryder den internationale kontrakt om, hvordan stater behandler mennesker.

Resultatet af de internationalt forpligtende menneskerettigheder er en mere retfærdig retstilstand og et mere lige samfund og i sidste ende en mere fredelig samfunds- og verdensorden.

Danmark har en lang tradition som en stærk fortaler for menneskerettighederne i verden. Det skal vi værne om i en tid, hvor respekten for menneskerettighederne er dalende i mange lande.

Forrige artikel Transparency International: Glem alt om verdensmål, hvis vi ikke gør noget ved korruption Transparency International: Glem alt om verdensmål, hvis vi ikke gør noget ved korruption Næste artikel Organisationer: Frivillighed og mangfoldighed er på spil, når vi sparer på udviklingsbistanden Organisationer: Frivillighed og mangfoldighed er på spil, når vi sparer på udviklingsbistanden