Ngo: Her er fem gode råd til succesrige techvelopment-løsninger

DEBAT: Arbejdet med fødselshjælps-appen The Safe Delivery App har givet Maternity Foundation gode erfaringer med techvelopmentløsninger. De erfaringer giver CEO Anna Frellsen videre i form af fem gode råd, som I kan læse her.

Af Anna Frellsen
CEO for Maternity Foundation

I forrige uge fortalte vi om vores Safe Delivery App, som et eksempel på en dansk techvelopment-løsning, der er godt på vej ud i verden. Men én ting er at udvikle en ”smart” løsning, men hvordan sikrer man, at teknologien skaber reelle resultater - også over længere tid?

Vi ligger bestemt ikke inde med alle svarene her i Maternity Foundation, men efter fire års erfaring med at udvikle, teste og implementere The Safe Delivery App har vi dog en klar fornemmelse for nogle af kriterierne for at lykkes.

Kort sagt er der - baseret på vores erfaring - fem væsentlige forudsætninger for en succesfuld techvelopmentløsning:

1. Fokusér
Udgangspunktet for udviklingen af enhver teknologi bør selvfølgelig være, at den skal tilgodese et reelt behov. Herudover er det vigtigt at holde sig for øje, at man ikke kan løse alle verdens problemer med én teknologi.

Jeg tror tværtimod, at det er mest effektivt at have et meget afgrænset problemområde med selve løsningen. Og så sikre sig, at denne passer effektivt ind i eksisterende ”økosystemer” som for eksempel uddannelses- eller sundhedssystemet.

2. Bevis
Mange sundhedsministerier har over de senere år udviklet en aversion mod den store mængde pilot-projekter fra vestlige ngo'er, som aldrig når længere end til pilotfasen. De har udviklet såkaldt "pilotitis". Nu drejer det sig om at opskalere få, men bedste løsninger. Første skridt et er at have solide beviser for, at løsningen rent faktisk virker.

Inden vi lancerede The Safe Delivery App i 2015, havde vi gennemført ét års videnskabeligt forsøg af appen i Etiopien i samarbejde med vores med-udviklere fra Københavns og Syddansk Universitet. Forsøget viste, at fødselshjælpernes evne til at håndtere livstruende komplikationer blev fordoblet efter 12 måneders brug af appen sammenlignet med en kontrolgruppe.

Det er en tids- og ressourcekrævende proces, men de videnskabelige resultater har været helt nødvendige for at indgå partnerskaber og skaffe funding.

3. Samarbejd
I Maternity Foundation har vi måtte gentænke hele vores dna i arbejdet med The Safe Delivery App. For et par år siden arbejdede vi fokuseret i vores egne programområder, men i dag arbejder vi på tværs af 40 lande gennem andre ngo’er, sundhedsministerier og jordemoderskoler. Disse partnerskaber inkluderer også virksomheder som Google og Microsoft, der bidrager både med knowhow og konkret support.

Etableringen og håndteringen af partnerskaber er nok den sværeste, men samtidig også den vigtigste komponent på techvelopment-agendaen. Det kræver en ret stor forandringsvillighed i de enkelte organisationer.

4. Integrér
Det er bedre at styrke det eksisterende system end at forsøge at skabe parallelle systemer. Ellers bliver teknologien ikke bæredygtig. Samtidig vil ngo’erne fremover søge mere bæredygtige finansieringsmodeller, hvor alle aktiviteter ikke nødvendigvis finansieres gennem en donor, men måske igennem en form for medfinansiering fra lokale og nationale partnere.

Vores programmatiske ambition med The Safe Delivery App er, at den skal understøtte de eksisterende sundhedssystemer på den mest effektive måde. Det kan for eksempel være ved at integrere den i landets nationale uddannelsesprogram for jordemødre, som vi har gjort det i Etiopien.

5. Eksperimentér og tilpas
Techvelopment kræver en ny måde at planlægge udviklingsprogrammer på. Den klassiske lineære planlægning og resultatmåling er svær. Den udfordrer også måden, vi måler resultater på, da en teknologi sjældent kan stå alene.

Vores partner The Bill & Melinda Gates Foundation har for eksempel støttet vores arbejde med at udrulle The Safe Delivery App på nationalt plan i ti lande, mens vores fælles mål ”kun” er fem. Vi har heller ikke navngivet landene på forhånd, men stillet nogle kriterier op for dem. Det vidner om en høj grad af tillid og risikovillighed fra fondens side - og en klar forståelse for, at der nødvendigvis vil ske fejl og opstå blindgyder undervejs i implementeringen af en teknologi.

Baseret på ovenstående bud på succeskriterier for at en teknologi skal lykkes, så er det tydeligt, at Danmark har mange muligheder for at spille en vigtig rolle i forhold til techvelopment.

Danmark er ikke kun et land med ”donorpenge”, men vi har også stærke kompetencer inden for entreprenørskab, sundhedssystemer og teknologisk forståelse, som vi kan bringe i spil. Det skal nok blive spændende.

Forrige artikel Flygtningeorganisation: Teknologi skal skabe ægte værdi for verdens flygtninge Flygtningeorganisation: Teknologi skal skabe ægte værdi for verdens flygtninge Næste artikel Frivillig mødte Kenyas LGBTI-miljø: “I hjertet er jeg en transkønnet mand” Frivillig mødte Kenyas LGBTI-miljø: “I hjertet er jeg en transkønnet mand”