Ny debat om resultatmåling af udviklingsbistand: effekt eller pseudo?

TEMADEBAT: Danske ngo’er dokumenterer effekten af deres indsatser i udviklingslande mere end nogensinde før. Men hvordan kan og bør effektmålinger af udviklingsbistand bruges? Det spørger vi et hold skarpe debattører om.

Fra politisk hold stiller man høje krav til at dokumentere effekt af bistandsmidlerne. For både ngo’er og politikere har brug for ammunition til at forsvare sig mod en stigende skepsis over for udviklingsbistanden.

I ngo'erne har man derfor travlt med at dokumentere resultater. Monitorerings- og evalueringsspecialister håndterer alt fra log frames, results assessment, theory of change til outcome harvesting for blot at nævne nogle. Alt sammen sat i værk for at hjælpe ngo’erne med at spore og vise effekten af deres arbejde.    

Konkurrenceudsættelse og dokumentationskrav sætter organisationernes evne til at dokumentere forandringer på prøve, men kravene er også med til at beskytte ngo’er mod politisk indblanding.

På den baggrund spørger vi et hold af debattører, om kravene er gået for vidt – øger de blot papirbunker og skaber pseudoarbejde i ministerier og ngo’er? Eller er resultatjagten med til at skærpe organisationernes projekter og sikre bedst mulig brug af bistandsmidler?

DEBATTØRER

Dennis NørmarkDennis Nørmark, antropolog, forfatter m.m.
Dennis Nørmark er cand.mag. i antropologi og virker som professionel foredragsholder, konsulent og kommentator. Dennis Nørmark er medlem af bestyrelsen i udviklingsorganisationen Danish Institute for Parties and Democracy og sidder i DR’s bestyrelse. Han er forfatter til flere bøger, senest bogen "Pseudoarbejde" skrevet sammen med Anders Fogh Jensen.

Elsebeth Krogh Elsebeth Krogh, Afdelingsleder, Dansk Institut for Menneskerettigheder
Elsebeth Krogh har ansvar for menneskerettighedssystemer i Institut for Menneskerettigheder. Elsebeth har mange års erfaring fra udviklingsbranchen, hvor hun blandt andet har været international chef i Folkekirkens Nødhjælp, direktør for Center for Kultur og Udvikling og selvstændig konsulent. Hun er uddannet kulturgeograf og har en MBA i ledelse.  

Ulla Tørnæs Ulla Tørnæs (V), minister for udviklingssamarbejde
28. november 2016 blev Ulla Tørnæs for anden gang minister for udviklingssamarbejde. Ulla Tørnæs har tidligere været undervisningsminister, uddannelses- og forskningsminister og minister for udviklingsbistand. Tørnæs var den hidtil længst siddende minister for udviklingsbistand, da hun sad på posten i næsten fem år fra 18. februar 2005 til 23. februar 2010. 

Ole Brauer, konsulent og rådgiver
Ole Brauer har bistået en række organisationer med organisationsudvikling samt monitorering og evaluering af udviklingsprojekter. Fra 1987 til 2016 arbejde Ole Brauer for Folkekirkens Nødhjælp, hvor han bestred forskellige poster. Ole Brauer har for nylig skrevet en guide til outcome harvesting for Globalt Fokus og Altinget. 

Jeef Bech Jeef Bech, faglig leder, CISU
I CISU, som samler 260 danske foreninger, der arbejder med udvikling, har Jeef Bech ansvar for blandt andet monitorering og effektmåling. Derudover står Jeef Bech for ledelse og strategier, faglig koordinering og udvikling. Jeef Bech har tidligere været konsulent og er uddannet fra Aarhus og Aalborg Universitet.

Ninja Ritter Klejnstrup, ph.d.-studerende, Københavns Universitet
Sin ph.d.-afhandling skriver Ninja Ritter Klejnstrup på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Ninja har speciale i evalueringer og har tidligere arbejdet som evalueringskoordinator for Rockwool Fonden.

Helene Bach, planlægnings-, monitorerings- og evalueringskoordinator, MS ActionAid
Helene Bach har i mere end 15 arbejdet med udviklingsbistand, hvor hendes fokus i de seneste år har været på monitorering, læring og evaluering. Helene har introduceret outcome harvesting hos Mellemfolkeligt Samvirke og i samarbejde med Globalt Fokus afholdt kurser i outcome harvesting for danske ngo'er.

Nina Blöndal, selvstændig konsulent
Nina Blöndal er selvstændig konsulent og har beskæftiget sig med udviklingsbistand siden 2004. Hun rådgiver internationale organisationer om effektmåling og evaluering. Hun er trænet i effektmålingsmetoder fra blandt andet UC Berkeley, har en MSc i Comparative Politics fra London School of Economics, en BA i Politics fra University of York og et Postgraduate Certificate i Agricultural Economics fra Imperial College London.

Forrige artikel Professor revser dansk udenrigspolitik: “Den kommercielle dagsorden er blevet indarbejdet i enhver form for diplomatisk aktivitet” Professor revser dansk udenrigspolitik: “Den kommercielle dagsorden er blevet indarbejdet i enhver form for diplomatisk aktivitet” Næste artikel Godt nyt for Sierra Leone: Læger uden Grænser får tilladelse til at bruge 66 låste millioner Godt nyt for Sierra Leone: Læger uden Grænser får tilladelse til at bruge 66 låste millioner