Rigsrevisionen skal undersøge muligt misbrug af ulandsmidler

GRANSKNING: Der er ifølge statsrevisorerne bragt så meget tvivl om, hvorvidt Danmark har brudt internationale regler for de ombruste ulandsmidler til flygtninge i Danmark, at der er behov for at få afklaret sagen. Derfor skal Rigsrevisionen nu kulegrave området.

Mange danske udviklingsprojekter og indsatser for verdens fattigste er de seneste år indstillet eller droppet, fordi udgifterne til at modtage flygtninge og migranter har tæret på ulandsbistanden, der betaler for deres første år i Danmark.  

Desuden kan hundredvis af ulandsmillioner alene i 2015 ifølge eksperter og OECD være blevet brugt i modstrid med internationale OECD-regler, fordi pengene er gået til at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Derfor er statsrevisorerne blevet enige om på et møde 12. oktober 2016 at igangsætte en rigsrevisionsundersøgelse af den del af udviklingsbistanden, der er brugt på flygtninge i Danmark.

”Her er tale om meget store beløb. Og det kan give styringsmæssige udfordringer, når beløbene svinger så meget. Det handler om, at det offentlige bruger pengene rigtigt – og ikke mindst efter reglerne, som der er bragt så meget tvivl om, at det må afklares,” siger statsrevisor for Radikale, Klaus Frandsen, der står bag anmodningen om en undersøgelse.   

Der er ifølge statsrevisorerne behov for at undersøge, hvordan midlerne er blevet brugt historisk – samt at se på, om de seneste års milliardudsving har givet negative effekter af, hvordan udviklingsmidlerne bliver brugt.

Derudover skal det også undersøges, om Danmark holder sig inden for OECD-reglerne, som fastsætter, hvilke udgifter til at modtage flygtninge, der kan tælles med som udviklingsbistand. Og så vil man have klarlagt, hvilket ministerium, der har ansvaret for udgifterne.

V: Vi følger reglerne

Hos Venstre hilser udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen undersøgelsen velkommen.

”Vi mener ikke, at der er noget forkert i den måde, vi håndterer reglerne på. Vi anerkender, at reglerne er ekstremt komplicerede, og det er også derfor, at vi ønsker en reform af reglerne i OECD,” siger han og fortsætter:

”Men vi har også sagt, at vi vil udnytte reglerne fuldt ud. Ellers skulle vi have fundet pengene andre steder. Men vi regner med, at Rigsrevisionen vil nå de samme konklusioner som os.”

I OECD er en proces i gang, der skal strømline og tydeliggøre regelsættet for, hvad der kan tælles med som ulandsbistand, når det handler om udgifter brugt på flygtninge og migranter i medlemslandene.

Men den proces kan blive så lang, at den måske først kan afsluttes i 2018.

Forrige artikel Omfordelt i det skjulte Omfordelt i det skjulte Næste artikel Sådan skal Rigsrevisionen kulegrave ulandsbistanden