Sex & Samfund: Dansk ligestilling kan skabe bæredygtig udvikling

DEBAT: Kvinders ret til at bestemme over egne kroppe og dermed over egen fertilitet er en af de primære metoder til at sikre bæredygtig udvikling i tredjelande, skriver Jacqueline Bryld.

Af Jacqueline Bryld
International chef, Sex & Samfund

Når en kommende dansk udviklingsminister snart sætter sig i stolen, er det vigtigt, at vi ikke glemmer, hvorfor det er helt centralt at have piger og kvinder samt retten til at bestemme over egen krop i fokus i det danske udviklingsarbejde. For her kan Danmark virkelig gøre en forskel.

Det er veldokumenteret, at kvinders ligestilling i samfundet og deres ret til og mulighed for at bestemme over deres egne kroppe − særligt i forhold til, om hvornår og med hvem man vil have børn − er helt central for at skabe udvikling.

Har en kvinde ikke mulighed for at kontrollere sin fertilitet, og har hun ikke ret til at bestemme, hvem hun bliver gift med, er det meget svært for hende at realisere sit eget potentiale i og for samfundet. 

Velfærdsstaten og ligestilling
Selvom Danmark slet ikke er i mål i forhold til ligestilling, så er der grundlæggende enighed om, at ligestillingsfremmende indsatser har været og stadig er helt centrale brikker i den sociale og økonomiske udvikling af velfærdsstaten, som vi kender den i dag.

Det drejer sig for eksempel om børnepasningsmuligheder, adgang til uddannelse og arbejdsmarked samt retten til abort og adgang til prævention.

Vi har for det første som nation en ekspertise og faglighed at byde ind med i forhold til ligestilling. Men lige så vigtigt, så har vi en kæmpe fordel i, at vi på den hjemlige arena har en politisk konsensus om, at ligestilling og retten til egen krop er vigtig for at sikre implementeringen af verdensmålene og dermed en bæredygtig udvikling.

Denne hjemlige tværpolitiske enighed er vigtig, for at en kommende udviklingsminister kan give den fuld gas på de bonede gulve i FN. Ikke mindst i FN’s Menneskerettighedsråd, hvor vi skal bruge vores formandskab til at fremme retten til egen krop, særligt for piger og kvinder.

Klima- og kvindekamp
Men det er ikke alene vigtigt for kvindernes position i samfundet, for kvindekamp er nemlig også en del af den klimakamp, vi alle er optagede af.

En stærk indsats for ligestilling og retten til at bestemme over egen krop er helt afgørende, hvis vi skal nå i mål med at sikre en social såvel som økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling, som sikrer alle − ikke mindst piger og kvinder i verdens allerfattigste lande − en langt bedre fremtid.

Piger og kvinder er dem, som rammes hårdest, når klimaforandringer sætter ind, og deres seksuelle og reproduktive sundhed er i fare, og deres rettigheder bliver krænket, når tsunamier og flodbølger ødelægger alt inklusive apotekerne, hvor de kan få deres prævention udleveret, og de veje, som ellers skulle føre dem sikkert til fødselsfaciliteter.

Seksuel og reproduktiv sundhed 
Mere end 225 millioner piger og kvinder ønsker sig adgang til prævention, men har det ikke. Ved at give alle piger og kvinder adgang til seksualundervisning, moderne prævention og sikker abort bliver både kvinder, familier og lokalsamfund bedre til at tilpasse sig konsekvenserne de klimaforandringer, der allerede er her, og dem, der helt sikkert kommer.

Derfor er det også helt centralt, at en kommende udviklingsminister får arbejdet med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ind i vores bilaterale bistand, sådan så det danske programarbejde ude i verden også sætter fokus på retten til at bestemme over egen krop.

Det gælder også, når vi arbejder med virksomheder. Til november markerer vi sammen med resten af verdens lande 25-året for retten til at bestemme over egen krop, når vi mødes til ICPD+25 i Kenya. Desværre er der stadig meget at kæmpe for – også for en kommende dansk udviklingsminister. 

Forrige artikel Unicef: Drop øremærkningen af vores bistandsmidler Unicef: Drop øremærkningen af vores bistandsmidler Næste artikel Institut for Menneskerettigheder: Dataetik skal indtænkes i bistanden Institut for Menneskerettigheder: Dataetik skal indtænkes i bistanden