Debat

Verdens Skove: Bevarelse af skovene løser tre kriser på én gang

DEBAT: Danmarks udviklingspolitik skal have de tropiske skove som et centralt fokusområde. Her er nemlig nøglen til at løse hele tre af de mest presserende problemer i verden, mener Verdens Skove. 

Bevarelse af skovene kan løse klima-, fattigdoms- og biodiversitetskrise på én og samme tid, skriver Verdens Skove. 
Bevarelse af skovene kan løse klima-, fattigdoms- og biodiversitetskrise på én og samme tid, skriver Verdens Skove. Foto: Paulo Whitaker/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Daniel Bue Lauritzen er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har været ansat hos Altinget siden 2017.

Daniel er redaktør for Altinget By & Bolig og Altinget Transport. Han har tidligere været ansvarlig for Altinget Udvikling og Altinget Christiansborg og været tilknyttet både forside- og debatsektionen. 

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jakob Kronik, leder af International Afdeling og Caspar Olausson, sekretariatschef, Verdens Skove 

Lige nu står menneskeheden overfor tre sammenhængende og menneskeskabte kriser.

Den første er klimaforandringerne.

Den anden er stigende ulighed, svækket fattigdomsreduktion, tilbagegang af menneskerettigheder og overgreb mod oprindelige folk og civilsamfundet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Den tredje krise er tab af vitale økosystemer og biodiversitet. Lige nu udryddes arter i sådan en hast, at vi er ved at gennemgå jordens sjette masseudryddelse.

Der er sammenhæng mellem de tre globale kriser, især i og omkring verdens tropiske skove. Bevarelse af verdens tropiske skove er derfor også en essentiel del af løsningen på de tre kriser.

... så sikrer vi både fattige menneskers livsgrundlag og arbejdspladser, vi bremser tabet af arter i uvurderlige økosystemer, og vi bremser de globale klimaforandringer

Jakob Kronik og Caspar Olausson

Skovbevarelse giver størst klimaeffekt
Verdens tropiske skove udgør et kæmpe kulstoflager, samtidig med, at de stadig optager CO2 fra atmosfæren.

FN’s Klimapanel (IPCC) anbefaler derfor en hurtig og målrettet indsats for at bevare skove og andre kulstofrige økosystemer som den mest effektfulde og billigste investering for at bekæmpe klimaforandringerne.

Skovbevarelse sikrer fattiges livsgrundlag
Alle mennesker er afhængige af skov og dens biodiversitet. Nogle mere end andre. FN’s fødevareorganisation (FAO) vurderer, at cirka 2,6 milliarder mennesker er meget afhængige af skoven og skovens produkter.

Verdens oprindelige folk udgør knap 500 millioner mennesker og forvalter omkring 28 procent af jordens landoverflade, hvilket inkluderer nogle af verdens vigtigste intakte skovområder.

Bæredygtig produktion i skoven og udviklingen af værdikæder med adgang til lokale og internationale markeder er med til at generere jobs og indtægter, som giver skoven en værdi og dermed incitament til at bevare den.

Ifølge FN’s biodiversitetspanel (IPBES) er anerkendelse af oprindelige folks rettigheder til deres land og skov og støtte til deres territorialforsvar en af de mest effektive måder at bevare skoven.

Støtte til de oprindelige folks organisationer og civilsamfundet skaber handlerum og giver dem en stemme, så de kan bevare deres skov og naturressourcer samt kræve deres rettigheder. Oprindelige folks rettigheder er under COVID-19-pandemien ifølge FN blevet sat yderligere under pres i flere lande.

Skovbevarelse stopper tabet af biodiversitet
De tropiske skove er hjem for over halvdelen af verdens kendte landlevende arter. Store sammenhængende naturskove, som er rige på biodiversitet, er mere robuste og modstandsdygtige overfor klimaforandringerne.

I fragmenterede skovområder kan arterne ikke flytte sig rundt i takt med, at temperaturen stiger, eller tørtiden forlænges, hvilket forventes at accelerere tabet af biodiversitet de kommende årtier.

Desuden indeholder de tropiske skove en naturrigdom, som vi er afhængige af for at udvikle ny medicin, få rent vand, nye typer fødevarer og sikre et mere bæredygtigt livsgrundlag for alle. Ved at bevare verdens tropiske skove kan biodiversitet og livsvigtige områder for vedvarende ressourcer bevares.

Ny strategi bør fokusere på skovbevarelse
Der er derfor al mulig god grund til at bevare verdens tropiske skove.

Hvis man har fulgt bare lidt med i nyhederne de sidste par år, så kan man dog godt blive nedtrykt over perspektiverne for at bevare de tropiske skove. Uge efter uge hører vi særligt om Brasilien og Bolivias skovrydning og de mange skovbrande i Amazonas.

Den gode nyhed er, at Danmark kan gøre en forskel for verdens tropiske skove og dermed for det globale klima, den globale biodiversitet og for nogle af verdens allerfattigste.

I Verdens Skove mener vi derfor, at Danmarks kommende udviklingspolitiske strategi bør afspejle dette ved at have de tropiske skove som et helt centralt fokusområde.

Samarbejd med oprindelige folk
Danmark kan bidrage til at løse de tre globale kriser ved at bygge på succesfulde erfaringer med rettighedsbaseret bevarelse af de tropiske skove.

Ved at arbejde sammen med oprindelige folk og lokale småbønder i de lande, hvor der stadig er tropisk skov, kan man både øge robustheden af deres levevis overfor klimaforandringerne, stoppe tab af arter og biodiversiteten samt mindske de menneskeskabte påvirkninger af klimaet.

Det er ikke bare en omkostningseffektiv løsning, det er også en løsning, som vi har masser af dokumentation for virker i praksis. Det viser adskillige FN- og forskningsrapporter. Og det viser vores eget arbejde i Verdens Skove med skovbevarelse i Latinamerika og Afrika gennem de sidste knap 40 år.

Hjælp med værdiskabelse
Når vi fra dansk side hjælper oprindelige folk med rettigheder til deres territorier samt at opretholde, beskytte og monitorere dem, så er vi samtidig med til at bevare skovene. For de oprindelige folk har en egeninteresse i at beskytte deres hjem og deres levegrundlag. 

Ud over rettigheder til oprindelige folk kan vi hjælpe de lokale med værdiskabelse af skovens produkter. Når de lokale tapper, plukker og dyrker produkter i skovene som kaffe, honning, nødder, olier og kakao, kan vi hjælpe dem med adgang til nationale og internationale markeder.

På den måde får skoven en højere værdi, end hvis den fældes og laves om til landbrug med monokultur. Det skaber arbejdspladser, som er afhængige af at bevare skoven i stedet for arbejdspladser, der er afhængige af at fælde den.

Danmark kan gøre en forskel
Det er bare nogle få eksempler på, at Danmarks indsats kan gøre en stor forskel for verdens klima, biodiversitet og verdens fattige, når vi arbejder med skovbevarelse.

Når oprindelige folk og småbønder føler ejerskab for skoven, får de både glæde af den og indtægt fra den, og de har derfor gode grunde til at beskytte den. Særligt imod indtrængende, der ofte er andre bønder, som skubbes foran landbrugs- og udvindingsindustriens kortsigtede interesser.

Derfor er det også vigtigt, at vi hjælper de oprindelige folk og småbønder med den nødvendige praktiske og juridiske hjælp til at beskytte deres skovområder. 

Så når Danmark hjælper med at sikre oprindelige folks rettigheder til deres territorier og hjælper lokale med bæredygtig værdiskabelse i de tropiske skove, så sikrer vi både fattige menneskers livsgrundlag og arbejdspladser, vi bremser tabet af arter i uvurderlige økosystemer, og vi bremser de globale klimaforandringer.

Det er en væsentlig og effektiv investering i klodens og vores allesammens fremtid.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00