3F Byggegruppen: Unødvendigt at skaffe mere udenlandsk arbejdskraft

DEBAT: Lad os bruge de greb, vi allerede har, for at løse problemerne med manglende arbejdskraft. Giv de unge en læreplads, opkvalificer de ledige, og giv flere timer til dem, der vil arbejde mere, skriver Palle Bisgaard.

Af Palle Bisgaard
Næstformand i 3F Byggegruppen

Regeringen vil under dække af, at det handler om at komme administrativt bøvl til livs, snige billig arbejdskraft ind på det danske arbejdsmarked.

Det vil ikke bare være ødelæggende for tusindvis af almindelige danske lønmodtagere som for eksempel tømrere, murere og asfaltarbejdere, der i fremtiden skal konkurrere med mennesker fra Kina, Thailand og Indien. Det er også unødvendigt. Vi har allerede flere greb i skuffen. Så lad os bringe dem i spil først!

Tag fat i unge, ledige og deltidsmedarbejdere
For det første har vi alt for mange unge, der mangler en læreplads, og nogle, der er i skolepraktik. Mange af dem er så langt inde i deres uddannelse, at de sagtens kunne løse masser af opgaver. Lad os nu sætte det lange lys på og sikre, at den faglærte arbejdsstyrke, vi skal bruge, også bliver uddannet. Det ansvar har arbejdsgiverne alt for længe set stort på.

Derudover har vi 100.000 ledige, der bør sættes i spil. Og med den trepartsaftale, parterne gav hånd på for et år siden, er der jo rig mulighed for at opkvalificere de mange ledige til de jobs, der står ledige.

Der er desuden knap 200.000 mennesker på arbejdsmarkedet, der gerne vil arbejde flere timer, end de gør. Så også her er der et effektivt greb.

Og når det handler om byggebranchen, så er der fortsat ledige tømrere og murere at finde derude. Vi oplever, at arbejdsgiverne i alt for ringe grad slår ledige jobs op. Og alt for sjældent bruger fagforening eller a-kasse til at rekruttere. Det er da en lavthængende frugt!

Endelig er der flere millioner ledige bygningsarbejdere i EU, der gerne vil have et arbejde i for eksempel Danmark.

Bekymret for øget social dumping
Social dumping fylder allerede rigtig meget i byggebranchen. Vi har de seneste ti år set virkelig grelle eksempler, og vi har ført mange faglige sager på det område.

Vi er derfor bekymrede for, om regeringens forslag vil lukke en ladeport op, som vi får svært ved at lukke igen, når konjunkturerne går den anden vej. Vi er i byggefagene ikke imod fri bevægelighed, tværtimod. De fleste håndværkere har prøvet at skulle flytte sig efter job – og at arbejde sammen med kolleger fra andre dele af verden. Men vi ønsker fair bevægelighed.

Regeringens forslag handler på ingen måde om at lette administrative byder. Det handler om at trykke danske lønninger og skaffe billigere arbejdskraft til landet. Ikke andet.

Forrige artikel Ase kritiserer LO: I bærer skylden for den lave dagpengesats Ase kritiserer LO: I bærer skylden for den lave dagpengesats Næste artikel Konsulenthus: Virksomhederne må gøre op med deres magelige sprogkrav Konsulenthus: Virksomhederne må gøre op med deres magelige sprogkrav