Ældre Sagen: Regeringen løser ikke samspilsproblemet for 350.000 folkepensionister

DEBAT: 350.000 pensionister må fortsat leve med en brandbeskatning af de penge, som de på foranledning af politikere og arbejdsmarkedets parter har sparet op gennem deres arbejdsliv, skriver Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Af Bjarne Hastrup
Administrerende direktør i Ældre Sagen

Regeringen ønskede oprindeligt at gennemføre historiske skattelettelser. I stedet er det endt med en historisk diskrimination af mere end 350.000 folkepensionister.

Det er konklusionen, efter regeringen og Dansk Folkeparti i juni 2017 og februar 2018 har indgået to aftaler, der ”målretter” aldersopsparingen og giver ekstra skattefradrag til erhvervsaktive for deres indbetalinger til pension.

Regeringen siger, at den hermed har løst samspilsproblemet, men aftalen forbigår at løse samspilsproblemet for nuværende folkepensionister.

De har det sort på hvidt fra Finansministeriet, at de har været til grin, når de i årenes løb har indbetalt til en pensionsordning. Det eneste, de får, er 0,02 procent i skattelettelser – svarende til cirka 10 øre om dagen.

Urimelig forskelsbehandling
Med denne ”løsning” på samspilsproblemet sikrer Finansministeriet sig danskernes fortsatte pensionsindbetalinger.

Dermed kan staten spare mange penge ved modregning i folkepensionen i fremtiden. Og arbejdsmarkedets parter, der også sidder i pensionsselskabernes bestyrelser, slipper for at skulle ændre på de overenskomstbestemte pensionsindbetalinger.

Tilbage står nu cirka 350.000 pensionister, der fortsat må leve med en ”brandbeskatning” af de penge, som de på foranledning af politikere og arbejdsmarkedets parter har sparet op gennem deres arbejdsliv. Mange betaler højere marginalskat end topskatteydere, selvom deres indtægter er langt mindre.

Et alvorligt indgreb i den enkeltes økonomi
Det er en urimelig forskelsbehandling, som rammer en del af befolkningen, der i forvejen i den seneste årrække har haft en mindre stigning i den disponible indkomst end de erhvervsaktive aldersgrupper.

Mange overser, at de samspilsramte pensionister har beskedne pensioner, som slet ikke kan måle sig med de pensioner, erhvervsaktive sparer op i disse år.

Derfor kan modregningen i de sociale ydelser være et alvorligt indgreb i den enkelte pensionists økonomi. Modregningen går faktisk allerede i gang for folkepensionister, der får udbetalt mere end 20.500 kroner om året. Det er ikke meget mere end den gennemsnitlige ATP, så mange med små arbejdsmarkedspensioner er udsat for høj modregning.

Nedsæt aftrapningen af pensionstillægget
Ældre Sagen har foreslået, at samspilsproblemet bedst løses ved at reducere modregningen for eksempel ved at nedsætte aftrapningen af pensionstillægget til det halve. Den løsning koster 2,5 milliarder kroner, hvilket Finansministeriet har bekræftet.

Det vil løse samspilsproblemet både for nuværende pensionister og for de erhvervsaktive, og det er mere enkelt end nye skattefradrag.

I stedet er der nu udsigt til, at et flertal i Folketinget vælger en løsning, der ikke tilgodeser de godt 350.000 folkepensionister, der bliver modregnet i enten ældrecheck eller pensionstillæg, fordi de selv har sparet op i en pensionsordning med løbende udbetaling.

Dem skylder politikerne at kompensere, så de ikke fortsat er til grin for deres egne penge. For de straffes med en modregning på cirka 58 procent, når skat og aftrapning lægges sammen.

Urimeligt at borgere fortsat snydes
I den afsluttende rapport fra Arbejdsmarkedspensionsudvalget, der dannede grundlaget for indførelsen af arbejdsmarkedspensionerne i begyndelsen af 90’erne, blev det understreget, at det var en forudsætning for en succesfuld indførelse af obligatoriske pensionsindbetalinger, at lønmodtagerne opfattede indbetaling til pension som ligeværdig med udbetalt løn. Det forudsatte blandt andet en løsning af samspilsproblemet.

Men udviklingen siden dengang er gået i den modsatte retning.

Der er gennemført ændringer, som har gjort samspilsproblemet større for mange af de, der begyndte at indbetale til en pensionsordning i 90’erne.

Det er ikke rimeligt, at de fortsat skal snydes, når man omsider vil løse problemet for de nuværende erhvervsaktive.

Forrige artikel 3F: Arbejdsmarkedets parter skal have plads i FGU-bestyrelser 3F: Arbejdsmarkedets parter skal have plads i FGU-bestyrelser Næste artikel Forsikring og Pension til Ældre Sagen: Skatteaftalen straffer ikke nuværende pensionister Forsikring og Pension til Ældre Sagen: Skatteaftalen straffer ikke nuværende pensionister
 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Lav systemet om - det er noget møg nu.

  Jeg finder det urimeligt, at nogle kan mindske deres indkomstskat ved at investere i pensionsopsparing. Det der plager er, at de derved ikke bidrager med fuld skattestyrke til her-og-nu-samfundet i deres arbejdsliv. Når de så i pensionistlivet ikke opnår samme ydelser som de der ikke har sparet skattebegunstiget op - så er det intet at græde over.

  Jeg mener vi skal have lagt pensionsbeskatningen tilrette på en anden måde end nu. Skat skal ikke kunne gøres til genstand for spekulation, den skal være ens for alle og bygge på et retfærdighedsprincip. Vi skal derfor ikke have fradrag for noget som helst - heller ikke pensionsopsparing.

  Pensionsopsparing skal ikke være fradragsberettiget men derimod skattefri, når man løfter den. Forstået sådan; skattefri for den opsparede del. Den har man allerede betalt skat af. Derimod ikke for rentetilskrivningen, som dog først skal beskattes når man realiserer pensionen og ikke som nu, for nogle ordningers vedkommende, med løbende beskatning som minimerer pensionens størrelse.

  Vi bør i øvrigt indføre tvungen pensionsopsparing som vi kender det fra ATP, for alle der arbejder - med et eller andet minimum af indkomsten. Herefter kan kun borgere der ikke har arbejdet eller arbejdet med mindre styrke på grund af særlige begrænsninger få pensionshjælp fra staten.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  De mærkværdigste, uigennemtænkte regler,,,..

  der tilsyneladende igen og igen gennemføres med udvidet selektiv hørelse, indsigt og relevant viden..
  Tak til Ældresagen fordi I så sagligt og seriøst gør opmærksom på problemerne.
  Er en af de 350.000. Hvor mange gange skal vi betale skat af vores egne, surt opsparede penge?
  Håber, der findes mulighed for at råbe de ansvarlige lovgivere op...og få dem til at forstå urimelighederne..
  I hvert fald er de hitoriske skattelettelser svære at få øje på for almindelige mennesker....
  Hvorfor i alverden er man alt i alt så ivrige efter at stramme, regulere og at minimere betingelserne for dem, der har mindst til rådighed?
  Det er jo snart blevet dagligdag !

 • Anmeld

  Anne Regitze Petersen · Pens. overlærer

  ÆLDRESAGEN STÅR STÆRKT - HÅBER VI !

  Der er ikke mange pensionister , som formår at tage sagen i egen hånd og
  gøre indsigelse mod uretfærdighed overfor nogle af landets svageste. Dette gælder både helbredet og økonomien . Vi har tjent samfundet med høj skattebetaling i mange års arbejdsregi ! OG takken - hvor blev den af ?
  Vi har fået straf i stedet ! ALT bliver modregnet, fordi nogle af os har lidt opsparet pension, som vi i sin tid blev rådet til at spare op...penge, son vi OGSÅ betalte skat af - De penge ville jeg hellere have haft dengang jeg var ung og havde hjemmeboende børn. Jeg havde jo fået dem alligevel ... det har jo slet ikke kunne betale sig ! Jeg føler mig snydt !!
  GODT AT VI HAR ÆLDRESAGEN SOM TALERØR . Tak til vores gode formand,
  Bjarne Hastrup- kan du gøre noget for os - også denne gang ? eller ER toget kørt - igen !

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger, pens. lærer og psykolog

  RE: Anne Regitze Petersen. Ja. utak er verdens løn !

  Helt enig. ...Og dags dato kan man så erfare, at Folketingspolitikerne i årevis har bevilget sig selv på alle leder og kanter. Det er sket samtidigt med, at de har brugt de senere år på helt ned i detaljerne at kontrollere, teste, nedspare, diskreditere og spede mistillidsskabende udsagn om skiftende mindretalsgrupper, hvoraf nogle oven i købet skal have dobbelte straffe, hvis de befinder sig på bestemte område.
  De burde have en statskontrolleret test, så vi borgere kunne få kontrolleret, og de har læst og forstået den Grundlov, de selv accepterende har skrevet under på, da de tiltrådte deres folkevalgte, ansvarlige tillidshverv....
  Ville det være mere urimeligt, end når man vil lovgive om, at der skal være statskontrollerede prøver fra 0. til 1. klasse....vel at mærke målrettet elever med særlig hudfarve? Vel at mærke undersøgelser og prøver, man om nødvendigt har foretaget i årevis. Men det har ministeren jo ikke liiiige...skaffet sig viden og indsigt i!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  I ligger som I har redt

  Fejlen er at Socialdemokratiet aldrig havde tænkt den tanke at folk som kun ville sig selv og sin egen familie skulle få magt og ære.

  Det kom anderledes i 1982 og siden da har de hærget her i landet.

  Når nogen synes de er bedraget er det forkert. I ligger som I har redt.

 • Anmeld

  Vibeke P. · pensionist

  Til Claus

  Fatter ikke, hvad du mener, Claus Sønderkøge. Hvem ligger, som de har redt? Og hvad kom anderledes i 1982? Måske skulle du forklare dig lidt tydeligere. Og så ville det være rart med et par kommaer, som tydeliggør teksten.

 • Anmeld

  A. Hansen · Sygeplejerske

  Ældresagen

  Tak til Bjarne Hastrup, ÆldreSagen, for at holde os orienteret om de urimeligheder, der foregår, og for at kæmpe pensionisternes og de ældres sag.

  Alene kan vi umuligt trænge igennem og blive hørt af politikerne, og det er for den enkelte meget vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af forskellig lovgivning. Medierne dækker jo heller ikke de urimelige forhold for ældre.

  Fordi man en dag overskrider grænsen fra erhvervsaktiv til pensionist, bliver det jo ikke automatisk billigere at bo, købe ind, få råd til diverse behandlinger, som ofte bliver flere end da man var yngre. Man har fortsat stort set de samme udgifter, som mens man arbejdede.

  Jeg tvivler på, at det er ret mange yngre, der er klar over, hvor ufattelig lille folkepensionen er ... De ved sikkert heller ikke, at man fortsat betaler måske 39 % i skat.

  De fleste mennesker har sikkert troet, at den pension de selv har sparet op ved siden af, ville give en rimelig, måske ikke særlig flot, men trods alt en rimelig økonomisk tryg alderdom.

  Af en eller anden grund, kan man komme til at føle sig næsten usynlig og ubemærket i samfundet, når man er gået på pension. Som om man intet har bidraget med i et langt arbejdsliv.

  De tal ÆldreSagen fremhæver som svarende til en skatteprocent på 59 % er fuldstændig urimelige.

  Læg lige mærke til hvem der udover regeringen er med til at skabe de ringe vilkår for ældre og pensionister...
  Det er DF, som ellers altid lader os høre, at de vil det bedste for de ældre... Husk det, når der næste gang er valg.

  Tak endnu engang, Bjarne Hastrup. Jeg vil virkelig ønske, at det lykkes at trænge igennem til beslutningstagerne.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Til Vibeke P - så ingen misforståelser skulle være mulige

  Jeg forklarer mig gerne selvom der nu ikke er så meget at forklare. Jeg synes egentlig den del af Danmarkshistorien er selvforklarende. Vi ved det alle - 1982 året hvor Danmark skiftede Anker ud med Poul Schlüter.

  Siden da har borgerlig økonomi hærget ikke blot Danmark men hele Vesteuropa. Jeg ved ikke hvad du kalder tossehoveder som ikke ved deres eget bedste. Jeg lod det være lidt åbent, måske dog for åbent.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Anne Regitze Petersen · Pens. overlærer

  Du har ikke sparet noget op medmindre du faldt for nogle af de borgerlige partiers tusindårsriger. Jeg har selv en indexkonto, men der var mange forskellige kapital- og rateforsikringer. Der var et lavt indbetalingsloft og indbetalingerne var fradragsberettigede på daværende tidspunkt. Det var regulært borgerligt valgflæsk.

  Der har aldrig været sparet op til tjenestemandspensioner og du var tjenestemand. Det blev taget ud af statsbudgettet og det var i 1933 svært at få enderne til at mødes for Steincke og Stauning. Man ville gøre noget for generationen som havde skabt fundamentet for arbejderbevægelsen. Samtidig ville man søge at skabe noget for fremtiden men det måtte vente til der blev råd til at een generation kunne spare op for to generationer.

  Det går opgaven i dag stadig lidt ud på. Som de bevidste hyklere vil de borgerligere ikke længere vedkende sig historien og Kanslergadeforliget.

 • Anmeld

  Vibeke P. · tossehoveder

  tossehoveder? Claus

  Har jeg skrevet tossehoveder? Det mindes jeg ikke---