Cepos: Obligatorisk pensionsopsparing er en god idé

DEBAT: Det er ikke rimeligt, at nogle bare kan droppe deres egen pensionsopsparing for så at lade skatteyderne betale for deres pension, skriver Mads Lundby Hansen.

Af Mads Lundby Hansen
Cheføkonom, Cepos

I februars skatte- og pensionsaftale mellem DF og VLAK-regeringen aftalte man at igangsætte arbejdet med obligatorisk pensionsopsparing. Det er en ide, vi har arbejdet med i Cepos i mange år.

Det er rigtig godt, at regeringen lægger op til en obligatorisk pensionsopsparing.

Det vil betyde, at alle danskere får en pensionsformue, og at de bliver mere selvforsørgende i pensionsalderen. Det kan meget vel betyde, at alle danskere bliver millionærer som 65-årige.

Mange er afhængige af velfærdsstaten
Det er ikke en social begivenhed at blive gammel. Det er en forventning, som vi alle har fra ‘barnsben’. Så der er god tid til at forberede sig og spare op.

Derfor er det også rimeligt, at vi alle sparer op til vores egen pension på vores individuelle pensionskonto, frem for at det er skatteyderne, der skal betale for vores pension.

Rigtig mange danskere sparer i dag intet eller kun meget lidt op til pension. Det drejer sig om overførselsindkomstmodtagere, selvstændige, men også mange lønmodtagere sparer så lidt op, at de bliver meget afhængige af politikerne og velfærdsstaten i pensionsalderen.

Obligatorisk pensionsopsparing kan medvirke til at løse samspilsproblemet (jo mere man har i pensionsudbetaling fra pensioner, man selv har sparet op til, jo mere mister man i dag i ældrecheck og pensionstillæg).  

Stadig samspilsproblemer
I modsætning til hvad mange siger, så er der fortsat et betydeligt samspilsproblem i pensionssystemet efter den seneste skatteaftale. Seks år før pensionsalder har en LO-lønmodtager en sammensat real afkastskat på cirka 80 procent. Det skyldes en af de højeste pensionsafkastskatter i OECD, samt aftrapning af pensionstillæg og ældrecheck.

Man kunne eksempelvis indføre en obligatorisk pensionsopsparing på cirka 2.200 kroner (før skat) om måneden, fra man er 25 år. Hvis man i dag indbetaler mere end 2.200 kroner om måneden, bliver man ikke berørt af forslaget.

Med normale antagelser for inflation og rente ender man med en pensionsformue på cirka 1½ million kroner på pensionstidspunktet. Det vil give en årlig udbetaling på cirka 90.000 kroner gennem resten af livet, svarende til værdien af pensionstillægget og ældrechecken.

Når alle (som minimum) får en pensionsformue, der genererer en varig pensionsudbetaling svarende til 90.000 kroner, kan pensionstillæg samt ældrecheck fjernes.  

17 milliarder mere til råderummet
Den varige virkning af gradvist at afskaffe pensionstillægget og ældrechecken i takt med indfasning af obligatorisk opsparing skønnes at udgøre 17 mia. kroner.

Det vil sige, at det finanspolitiske råderum i dag bliver cirka 17 mia. kroner større, hvis der indføres en obligatorisk opsparing og pensionstillæg og ældrecheck afskaffes. Råderummet kan for eksempel finansiere en lettelse i bundskatten på 3 procentpoint nu og her.

Det giver en skattebesparelse for en LO-arbejder på cirka 8.000 kroner årligt.

For personer med relativt lave ydelser kan det være en udfordring at indbetale 2.200 kroner om måneden i pensionsindbetaling (1.300 kroner efter skat).

Eksempelvis reducerede Thorning-regeringen kontanthjælpen for de 25-29-årige til cirka 7.300 kroner om måneden. Her kunne det være en mulighed, at staten helt eller delvist betaler pensionsbidraget.

For studerende (cirka 178.000 studerende er over 25 år) kan det også være en udfordring at indbetale 2.200 kroner om måneden til pension.

Det kan håndteres gennem en ordning, så studerende kan udsætte deres pensionsbidrag, indtil de får et job efter uddannelse. Den første tid på arbejdsmarkedet kan de så betale dobbelt pensionsbidrag.

Det kan desuden anbefales, at den enkelte selv kunne vælge pensionsinstitut, når den obligatoriske pensionsopsparing indføres.

Regeringen har tidligere signaleret, at indbetalingerne per automatik skal sendes til ATP i Hillerød. Et sådan monopol kan ikke anbefales.

Hellere tvang end opsparing for andre
Mange har spurgt mig, hvorfor jeg anbefaler en obligatorisk pensionsopsparing. Der er jo tale om tvang.

Min begrundelse er, at det er bedre end systemet i dag, hvor rigtig mange lønmodtagere sparer op for to personer. Én gang for dem selv (når de indbetaler til deres egen pensionskonto) og en gang ekstra, når de indbetaler ekstra skat til finansiering af en anden persons skattefinansierede folkepension og ældrecheck.

Det er ikke rimeligt, at nogle bare kan droppe deres egen pensionsopsparing for så at lade skatteyderne betale for deres pension.

Man kan også sige, at i dag er man tvunget til at spare op til andres pensioner (via ekstra skat) ud over sin egen. Men ved en obligatorisk pensionsopsparing er man ”kun” tvunget til at spare op til sin egen pension.

Forrige artikel Tømrerlærling: Fester og fredagsbarer skal ikke kun være for de boglige Tømrerlærling: Fester og fredagsbarer skal ikke kun være for de boglige Næste artikel FTF: Drop overflødig straffeordning for ledige og slip for dyrt bureaukrati FTF: Drop overflødig straffeordning for ledige og slip for dyrt bureaukrati