DA og Lederne: Tre forslag til mere fleksible regler om arbejdsmiljø

DEBAT: Reglerne for samarbejde om arbejdsmiljø skal være mere fleksible og tilpasses den enkelte virksomhed, så det bliver meningsfuldt for medarbejderne, skriver Christina Sode Haslund og Lars Andersen.

Af Christina Sode Haslund og Lars Andersen
Hhv. arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening og arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation

Virksomheder er forskellige. I størrelse og beliggenhed. I medarbejdersammensætning og virkefelt. Og på utrolig mange andre parametre. 

Det er det, der nogle gange gør det hulens udfordrende at lave regler, der giver mening for alle. 

Det er ikke desto mindre dét, der er målet, når det kommende AMO-udvalg begynder arbejdet med at gennemgå og forny reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø.

Udvalg skal fornye
Udvalget er nedsat af beskæftigelsesministeren som en del af det politiske arbejdsmiljøforlig fra 2019. 

Udvalgets anbefalinger skal danne grundlag for arbejdet med en samlet bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder regler om samarbejde om arbejdsmiljø og APV. Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation sidder med ved bordet. 

Samarbejdet om arbejdsmiljø foregår som en del af den daglige dialog mellem ledere og medarbejdere på arbejdspladserne.

I virksomheder med over 9 ansatte skal samarbejdet også foregå i regi af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Det er vigtigt, at reglerne om AMO er fleksible, så vi kan skabe de bedste rammer for, at hver enkelt virksomhed både kan udvikle sig og fastholde et godt arbejdsmiljø.

Men hvordan gør vi det? I Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisations optik handler det om at følge tre spor: 

Ikke systemer for systemets skyld                
Medarbejderne skal bidrage. Det siger sig selv. Hvordan det skal foregå, skal være op til den enkelte virksomhed - uanset størrelse.

Som reglerne er i dag, er der risiko for, at arbejdsmiljøarbejdet bliver et system for systemets skyld. Et sted, hvor man mødes, fordi man skal, og hvor man taler sammen ud fra en tjekliste med ting, der ikke er særligt relevante.

Der skal mere selvstændighed ind i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, så medarbejdere og ledelse kan beslutte, hvor, hvornår og i hvilke sammenhænge, det giver mening at mødes. Og hvad der tales om.

Målet er det samme – nemlig at udvikle og skabe et bedre arbejdsmiljø. Det er vejen derhen, der skal ændres på.  

Fleksibilitet for alle
De formelle krav, der stilles, skal være så fleksible, at de giver mening for alle. De skal sikre at virksomheden lever op til formålet med AMO; at skabe et godt arbejdsmiljø. 

Frem for at foreskrive en bestemt metode, der ikke giver mening. I dag er reglerne lavet, så vilkårene ender med at være forskellige fra virksomhed til virksomhed.

Eksempel: En købmandsvirksomhed og en rengøringsvirksomhed har begge medarbejdere, der arbejder tre forskellige steder. Købmanden har tre kiosker, og rengøringsvirksomheden har et hovedkontor og to kunder. Købmanden må sammen med medarbejderne selv beslutte, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres blandt de tre kiosker. 

Rengøringsvirksomheden er derimod forpligtet til at oprette to separate AMO’er for arbejdsstederne ude hos de to kunder – ud over den, de i forvejen har på hovedkontoret. Det er fordi arbejdspladserne ude hos kunderne anses som midlertidige, og så gælder der andre regler.

Det giver ikke meget mening eller et bedre arbejdsmiljø, og det er et godt eksempel på, at der er behov for mere fleksibilitet.

Enklere og tydeligere regler
Der er ingen tvivl om, at det først og fremmest er arbejdsgiverne, der har ansvar for, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde.

Derfor skal det fremgå tydeligt i reglerne, hvad der er arbejdsgiverens konkrete pligter, og at de gælder uanset virksomhedens størrelse. I dag er de relevante regler spredt ud over flere forskellige regelsæt. Nogle ligger for eksempel i AMO-bekendtgørelsen og andre ligger i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Det hele bør samles i en bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde – og gerne forenkles i processen. Det skal gerne være nemt at få styrke arbejdsmiljøet.

Forrige artikel Psykologer: Ledere er nødt til at have blik for medarbejdernes coronareaktioner Psykologer: Ledere er nødt til at have blik for medarbejdernes coronareaktioner Næste artikel Forening: Machokulturen i byggeriet skræmmer både mænd og kvinder væk Forening: Machokulturen i byggeriet skræmmer både mænd og kvinder væk
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.