Dansk Erhverv: Vi bliver nødt til at kende årsagen til stress

DEBAT: Vores viden om stress hos danskerne baserer sig på selvoplevede indberetninger. Det er selvfølgelig et problem, hvis mange føler sig stressede, men vi bliver også nødt til at kende årsagen for at kunne handle rigtigt, skriver Anne-Marie Røge Krag.

Af Anne-Marie Røge Krag
Arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv

Debatten om arbejdsmiljø er en svær en af slagsen. For desværre må vi konstatere, at fakta kan have et lidt svært liv i den.

Vi mener og har meldt ud, at vi naturligvis melder os på banen i forhold til at få sikret, at der er et godt arbejdsmiljø ude på de danske virksomheder. Det har vi alle interesser i, for langtidssygemeldinger og mistrivsel blandt de ansatte er dårligt for enhver virksomhed. Det siger sig selv.

Hvad er årsagen til den selvoplevede stress?
Men vi holder også fast i, at vi også er nødt til at vide, hvor problemerne konkret er. Vi er nødt til at få kortlagt faktuelt, hvad der måske er galt, og hvad der kan gøres ved det.

Alt for ofte handler det nemlig i øjeblikket om selvoplevede indberetninger. Altså for eksempel føler du dig stresset? Gør mange det, ja, så er der et problem, der skal håndteres, men vi er altså ikke blevet klogere på, hvorfor nogle føler sig stressede. Og når vi ikke ved det, ja, så ved vi heller ikke, hvad der konkret kan og skal gøres ved det.

Årsagen hertil er en svær størrelse. Det kan sagtens være, at man føler sig stresset, men hvad er årsagen hertil? Er det forhold på arbejdspladsen? Er det fordi, man forsøger at håndtere (for) mange bolde i privatlivet også? Det kan jo også være, at man har været udsat for særlige livsbegivenheder så som dødsfald eller skilsmisse, som kan være svære at håndtere.

Medarbejderne skal også selv på banen
Og nu vi er ved det med stress, så viser tal, at langt flere arbejdsløse end folk i arbejde føler sig stressede. Tager vi stress, så er det altså en drøj omgang for mange at stå uden for arbejdsmarkedet. Det er altså ikke sådan, at arbejdet over en bred kam gør danskerne syge - tværtom.

I et indlæg her på Altinget skriver Marianne Vind, næstformand i HK/Privat, at et tidligere indlæg fra Dansk Erhverv viser, at arbejdsgivernes tilgang til spørgsmålet om stress er ”noget mere laissez-faire”. Det er ikke korrekt. For som hun også skriver, så ved en klog arbejdsgiver, at det er en rigtig dårlig forretning, hvis en medarbejder går ned med stress.

Det er selvfølgelig en ledelsesopgave, men det er også et spørgsmål om, at medarbejderne selv kommer på banen. Det er en nødvendighed. Ligesom det i øvrigt også er en nødvendighed, at vi får mere viden og fakta på området, så vi kan handle og forebygge rigtigt til gavn for både medarbejdere og virksomheder.

Forrige artikel 3F til DA: I kan ikke afvise fakta 3F til DA: I kan ikke afvise fakta Næste artikel S om filippinersag: Flere vognmænd strækker regler til det yderste S om filippinersag: Flere vognmænd strækker regler til det yderste
Flere rige benytter boligjobordning

Flere rige benytter boligjobordning

SKATTERABAT: Flere med høje indkomster og færre med lave indkomster benytter sig af det såkaldte håndværkerfradrag, som regeringen ønsker at udvide med den kommende finanslov. Det viser nye tal fra Skatteministeriet.