FOA: Hvorfor skal traumeramte Ali nu finansiere nedslidte Arne?

DEBAT: Mange i kontanthjælpssystemet får ikke den hjælp, de har brug for. En udsat gruppe skal ikke finansiere hjælpen til en anden udsat gruppe. Bøtten skal vendes, skriver Maria Melchiorsen. 

Af Maria Melchiorsen
Forbundssekretær i FOA

Regeringen har nedsat en ydelseskommission, der allerede nu skal have udvidet sit kommissorium, fordi beskæftigelsesministeren skal tilfredsstille en radikal præmis om højere arbejdsudbud.

De radikale vil nemlig ikke sænke arbejdsudbuddet med retten til tidligere pension for arbejdstagere med mange år på arbejdskontoen, så derfor skal der nu kompenseres.

Det passer som fod i hose til beskæftigelsesministerens ønske om især at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde.

Sådan kan en ydelseskommission, der ellers havde som formål at rydde op i et forældet kontanthjælpssystem, pludselig kædes sammen med slidte arbejdstagere, der skal have mulighed for at trække sig tidligere på pension.

Slidte arbejdstagere der vel at mærke ofte har knoklet for at udvikle velfærdsdanmark med et arbejdsmiljø, som lod en del tilbage at ønske.

Økonomiske gevinst har ikke hjulpet 
Ministeren udtalte til Altinget den 4. september 2020: ”Det er jo ikke motivationen i sig selv, men det er klart også en del af opgaven at skabe et system, hvor det bliver tydeligere, at der er en klar økonomisk gevinst ved at arbejde - især for de mange med anden etnisk baggrund end dansk, som har siddet fast i systemet i for lang tid.”  

Borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal altså især have en økonomisk gevinst ved at arbejde. Men ingen andre grupper har de seneste mange år haft større økonomiske gevinster ved at arbejde end netop borgere med anden etnisk baggrund, der har haft en særligt lav ydelse. Har det hjulpet? Ikke mig bekendt.

Vi er jo blevet klogere end udelukkende at tro på, at det er de økonomiske gevinster, der bringer udsatte grupper i arbejde. Hvorfor er det altid særlige borgergrupper og individer, der skal mistænkeliggøres, når undersøgelser klart viser, at mange ikke får den hjælp, de har brug for.

Eksempelvis har projektet ’Flere skal med’ vist, at mange af de 27.000 borgere i Danmark, der har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere, ikke har modtaget en aktiv indsats i flere år.

Kontanthjælp er og skal være en midlertidig ydelse. Det har aldrig været meningen, at så mange personer skulle tilbringe år i kontanthjælpssystemet. Men mange af dem har aldrig modtaget en indsats.

Bøtten skal vendes 
Hvorfor peger pilen så sjældent på system-Danmark, når det handler om ledige og arbejdsløse?

Er det ikke på tide at bringe denne viden og nuancerne i spil og i stedet interessere os for, hvilke barrierer der i virkeligheden skal nedbrydes for at hjælpe udsatte personer i arbejde på en ordentlig og effektfuld måde, uden at fattiggøre familierne og de børn, der vokser op i fattigdom?

Hvorfor skal traumeramte Ali finansiere at slidte Arne kan gå på pension få år tidligere? Jeg troede, at princippet med at lade den ene udsatte gruppe finansiere hjælpen til en anden udsat gruppe blev afskaffet med satspuljen, som netop fodrede hunden med sin egen hale.

Lad os dog vende bøtten. Giv slidte Arne og Anne mulighed for at trække sig et par år før og giv en målrettet hjælp til traumeramte Ali med de problemer, han reelt har, i stedet for blot at sende ham og hans børn helt ned i fattigdomssumpen.

Forrige artikel DA: Danskerne skal have mere fleksible muligheder for hjemmearbejde DA: Danskerne skal have mere fleksible muligheder for hjemmearbejde Næste artikel Stadsdirektør i Odense: Vi skal bevare onlinemøder og den øgede fleksibilitet Stadsdirektør i Odense: Vi skal bevare onlinemøder og den øgede fleksibilitet