Debat

Happy Helper: Vi har skabt tillid på et ureguleret og sort arbejdsmarked

Vores platform er i tæt konkurrence med sort rengøring på pris, men vi har gjort op med en sort økonomi og har skabt arbejdspladser og overskud. Det er en nuance, som kritikerne glemmer, skriver administrerende direktør Dennis Schade Forchhammer.

Hvis vores helpers – dem, der tilbyder rengøring – ikke føler, at vi varetager deres interesser, kan de forlade vores platform fra den ene dag til den anden, skriver Dennis Schade Forchhammer. Arkivfoto.
Hvis vores helpers – dem, der tilbyder rengøring – ikke føler, at vi varetager deres interesser, kan de forlade vores platform fra den ene dag til den anden, skriver Dennis Schade Forchhammer. Arkivfoto.Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Dennis Schade Forchhammer
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Altinget spørger i deres debat, om platformsvirksomhederne “undergraver eller nytænker” den danske model. Men det er sigende for debatten, at det er sat op som et nulsumsspil.

En platform er i sin kerne et bindeled mellem en part, der vil udbyde en vare eller en service og en part, der efterspørger det. Skal en platform have success, så er det essentielt at både sælger og køber på platformen føler, at platformen varetager deres interesse.

Temadebat

Undergraver eller nytænker platformsindustrien den danske model? 

Udgør platformsindustrien et egentligt problem for det danske og europæiske arbejdsmarked, eller om de blot er billedet på en virkelighed, der nytænker begreberne ‘lønmodtager’ og ‘arbejdsgiver’? 

Skal virksomhederne tvinges til at ansætte de platformsmedarbejdere, som de selv betegner som selvstændige partnere, på traditionelle lønmodtagervilkår? Eller er den nye konstruktion udtryk for, at både arbejdsgivere og arbejdstagere efterlyser en fleksibilitet, som fagbevægelsen ikke leverer i dag? 

Er det nødvendigt, at EU griber ind? Og hvordan skal det nye direktiv i så fald se ud? 

De spørgsmål stiller Altinget Arbejdsmarked i en ny temadebat, hvor politikere, eksperter og arbejdsmarkedets aktører vil diskutere, om platformsvirksomhederne undergraver eller nytænker den danske model.

Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du skrive til debatredaktør Martin Mauricio for at aftale nærmere.

Du kan sende din henvendelse til mauricio@altinget.dk.

Det er noget, som vi i Happy Helper har haft som ledestjerne fra første arbejdsdag. Derfor er vores vision også at skabe glæde.

Hvis vores helpers – dem, der tilbyder rengøring – ikke føler, at vi varetager deres interesser, kan de forlade vores platform fra den ene dag til den anden. Det samme kan vores bookers – dem, der ønsker at få gjort rent – da de ikke er bundet af et abonnement eller lignende.

Derfor er vores vigtigste valuta den tillid, vi har skabt i et marked, der hidtil har været totalt ureguleret og præget af sort arbejde. Det er en nuance, som vores kritikere ofte glemmer.

13 millioner i statskassen

Den tillid har vi opnået blandt andet ved at skabe Danmarks første platformsforsikring sammen med Tryg for at sikre os, at både helpers og bookers på platformen er dækket, hvis uheldet er ude. Vi er de første, der har taget ansvar for privat rengøring, og vi har hjulpet tusindvis af familier med at få gjort rent, samtidig med at der på den anden side er en masse mennesker, som har tjent penge.

Vi har taget ansvaret for privat rengøring på vores skuldre, og vi har skabt et troværdigt alternativt til det sorte markedet.

Dennis Schade Forchhammer, adm. direktør, Happy Helper

En af de første helpers på vores platform hed Molly. Hun er i dag færdiguddannet som pædagog og arbejder i en Fritidsinstitution i Ballerup. Molly havde haft en del jobs, hvor hun ikke følte, at hun blev behandlet ordentligt, men som helper blomstrede hun under ansvaret, og havde en masse glade kunder.

Alle ved, hvor vigtigt det er i ens arbejdsliv, at man kommer godt i gang og får en god start. At være helper er en lærerig proces, da man både skal kunne kommunikere med sine kunder, og så skal man sikre, at man leverer et ordentligt stykke arbejde, når man er ude og gøre rent.

Vi kan også bryste os af i Happy Helper, at mere end 80 procent af den værdi, som vores platform genererer, går direkte til de helpers, som er ude og gøre rent. Vi sikrer samtidig i samarbejde med Skat, at der bliver betalt skat af hver en krone tjent på vores platform.

Det betød, at vores helpers i 2019 bidrog med 13 millioner til den danske statskasse. Det er næsten det dobbelte af den andel, som vi tog os betalt for at formidle rengøringen. Alternativet til Happy Helper er, at staten ingen penge havde fået. 

Sort arbejde er utrygt for alle

Mollys timepris på daværende tidspunkt var omkring 130 kroner. Hvis hun arbejdede som helper i dag, kunne hun tjene mere end 190 kroner i timen. Som en konsekvens af mangel på ufaglært arbejdskraft er timepriserne, som udelukkende fastsættes af helperne selv, nemlig steget.

Den gennemsnitlige timepris i oktober måned var mellem 180 og 190 kroner. Det er et klart tegn på, at vi har skabt en succesfuld markedsplads for rengøring, hvor udbud og efterspørgsel mødes.

Lige nu kan vi dog slet ikke imødekomme efterspørgslen på rengøring. Det vil med stor sandsynlighed have den konsekvens, at flere vil benytte sig af sort arbejde. Sort arbejde er utrygt for begge parter, og der er ingen tryghed vedrørende betaling, eller hvis uheldet er ude – altså det diamentralt modsatte af alt, hvad vores platform står for.

Læs også

Vi har taget ansvaret for privat rengøring på vores skuldre, og vi har skabt et troværdigt alternativt til det sorte markedet. Vi har løbende været i dialog med forskellige interessenter i det danske samfund. Vi har afgivet tilsagn til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vi har deltaget i et møde med Skatterådet, og vi har et løbende samarbejde med Skattestyrelsen.

Fagbevægelsen skal i arbejdstøjet

Vi har en positiv påvirkning på vores samfund. Vores platform er i tæt konkurrence med sort rengøring på pris, men vi har gjort op med en sort økonomi og har skabt arbejdspladser, overskud og varetaget helpers og bookers interesser.

Samtidig har vi har hjulpet mange små forretninger i gang ved at give dem adgang til et indtægtsgrundlag. Flere af disse forretninger kører endnu og er for eksempel begyndt at servicere erhvervskunder, som er der, man normalt har tjent penge på rengøring i Danmark.

Min opfordring til både politikere og fagbevæglesen er derfor at hoppe i arbejdstøjet sammen med os i Happy Helper, så vi sammen kan få endnu flere til at booke deres rengøring via vores platform.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dennis Schade Forchhammer

Adm. direktør, Happy Helper
cand.merc.int (CBS 2011)

0:000:00