HK/Privat til DE: Dialog er ikke at gøre den stressramte ansvarlig

REPLIK: Det er ansvarsfralæggelse, når Dansk Erhverv fokuserer på, at den enkelte medarbejder selv må sætte fokus på problemer med stress, skriver Marianne Vind.

Af Marianne Vind
Næstformand i HK/Privat

Det startede så godt, men så gik det ellers hurtigt ned ad bakke i Dansk Erhvervs debatindlæg ”Stressbekæmpelse kræver dialog”.

For overskriften klinger altså noget hul, når Dansk Erhverv efterfølgende læner sig tilbage på arbejdsgivernes vegne, lægger armene over kors og forlanger, at så må den enkelte medarbejder bare selv åbne munden og sætte fokus på problemet.

Stress er ikke et individuelt problem.

Uanset om det er resultatet af forhold i privatlivet, som Dansk Erhverv gerne vil have det til at handle om, eller på jobbet, så påvirker det nu engang arbejdslivet – og ofte på en måde, hvor den stressramte er den sidste til at opdage eller anerkende det. Og her er arbejdsgiverne nødt til at komme frem på banen.

Mere optaget af medarbejderens præstation
Her har en del ledere en opgave foran sig, hvis man spørger HK/Privats medlemmer.

Halvdelen af de privatansatte HK’ere svarer nemlig, at deres leder er dårlige til at opdage og håndtere stress hos den enkelte medarbejder. Og når de selv har taget fat i deres leder, har hver tredje oplevet, at der stadig ikke skete noget.

Jamen hallo. Det er altså arbejdsgiveren, der har ledelsesretten. Og det indebærer altså også, at man både gør sig umage for at spotte de indikatorer på stress, som rent faktisk ofte er synlige. Og tager ansvar for at skabe et miljø, hvor det er trygt som medarbejder at henvende sig!

Men helt ærligt: Hvor mange chefer går lige så meget op i, om deres medarbejdere er for hårdt spændt for, som de går op i, om medarbejderne ”laver nok”?

Sandheden er jo desværre nok, at alle arbejdsgivere vil opfatte det som en af lederens vigtigste opgaver at have fingeren på pulsen, så de kan opdage og skride ind over for tegn på, hvis medarbejderne ikke er arbejdsomme og produktive nok.

Men når det kommer til at opfange og sætte ind over for stressfaresignaler, viser Dansk Erhvervs indlæg desværre alt for godt, at her kan tilgangen være noget mere laissez faire.

En dårlig forretning
En klog arbejdsgiver ved, at det er en rigtig dårlig forretning, hvis en medarbejder mistrives og til sidst går ned med stress.

Det kræver selvfølgelig også, at lederne har de nødvendige redskaber til at spotte og håndtere faresignalerne – uanset om de skyldes forhøjet arbejdspres eller ting på hjemmefronten.

Derfor har vi i HK/Privat flere gange foreslået at gøre uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til en obligatorisk del af pensum for ledere.

Det er nemlig nødvendigt med ledere, som går forrest og ser det som en vigtig opgave at holde øje med deres medarbejderes trivsel, hvis vi for alvor skal kunne have en god og åben dialog på arbejdspladserne om stress.

Forrige artikel 3F: Frivilligt arbejde er ultimativ løndumping 3F: Frivilligt arbejde er ultimativ løndumping Næste artikel Arbejdsgivere: 3F udnytter unge i skræmmekampagne Arbejdsgivere: 3F udnytter unge i skræmmekampagne