K: EU skal slippe jerngrebet om familiers barsel

DEBAT: Øremærket barsel svækker familiers fleksibilitet. Ønsker faren ikke at bruge de to måneders barsel, som EU har øremærket, bortfalder de, skriver ligestillingsordfører Birgitte Bergman (K).

Af Birgitte Bergman (K)
Ligestillingsordfører

At det skulle være statens opgave at diktere, hvordan barsel skal fordeles mellem forældre, har jeg altid været uenig i.

Men at det ligefrem er blevet et overstatsligt EU-anliggende, finder jeg dybt kritisabelt. EU holder nemlig familierne i et jerngreb med direktivet om at øremærke to måneders barsel til mænd og sætter arbejdsmarkedets parter ude af spil. 

Problemet med øremærket barsel er, at det svækker fleksibiliteten hos den enkelte familie. Nogle familier risikerer endda, at de ikke får glæde af den fulde barsel.

Ønsker faren ikke at bruge de to måneders barsel, som EU har øremærket, bortfalder de nemlig, og så bliver den samlede barselsperiode for de to forældre kortere.

I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at forældrene bedst selv ved, hvad der er rigtigt for deres familie, økonomi og lille nye barn. Øremærket barsel er uomtvisteligt et indgreb i familiernes frihed til at indrette sig, som de ønsker, i den periode, hvor deres barn vænner sig til verden.

Vi stoler på forældrenes dømmekraft, hvad angår fordelingen af barsel. Det har vi ikke brug for EU til.

Misforstået forsøg på ligestilling
Vi skal ikke umyndiggøre og presse et ensartet sæt regler ned over hovedet på alle forældre. Familier er forskellige, og de prioriterer på forskellige måder.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at det er en god idé at opfordre mænd til at tage barsel. Men vejen derhen skal ikke gå via tvang i et misforstået forsøg på ligestilling.

For ligestilling handler om lige muligheder og ikke lige resultater. Et sted, hvor der er i dag er mangel på muligheder, når det kommer til barsel, er blandt selvstændige.

Siden barselsfonden for selvstændige blev skrottet i 2016, har der nemlig manglet en ordning, der gør det lettere for iværksættere at forene arbejds- og familieliv.

Derfor foreslår vi at indføre et nyt tilskud til selvstændige på barselsdagspenge, der betyder, at de fremover vil kunne modtage op til cirka 31.000 kroner om måneden mod de godt 19.000 kroner i dag.

Dermed ligner ordningen i højere grad den, som lønmodtagere har via de arbejdsgiverbetalte bidrag til barselsfonden. Det gælder både for mænd og kvinder. Vilkårene svarer til dem, der gælder for arbejdsgiveres barselsrefusion via barsel.dk.

Arbejdsliv og familieliv skal ikke være modsætninger
Det, mener vi, er fair. For det at stifte familie skal ikke være en stopklods for at blive selvstændig. Nej, vi skal tværtimod understøtte initiativet. Vi skal belønne folk, der forfølger en idé, skaber noget nyt og arbejdspladser i Danmark – ikke spænde ben for dem.

Men benspænd er der – især for kvindelige iværksættere. I dag startes langt færre virksomheder af kvinder. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 36 procent af alle nye virksomheder i Danmark bliver stiftet af kvinder, mens bare otte procent af dem er af kvinder under 35 år.

Hvis vi skal indfri det enorme potentiale, som kvinder har som iværksættere, er vi nødt til at skabe gode vilkår for dem. Arbejdsliv og familieliv skal ikke stå i modsætning til hinanden.

Vi ønsker ikke et samfund, hvor forældre tvinges til at indrette deres liv på én bestemt måde. Derimod vil vi gerne have et samfund uden barrierer for at opnå egne mål og have friheden til selv at kunne vælge, og hvor staten ikke regulerer familielivet ned til mindste detalje.

Det er kernen i konservativ familiepolitik.

Forrige artikel Enhedslisten til SF og S: I jagter de ledige rundt mod bedre vidende Enhedslisten til SF og S: I jagter de ledige rundt mod bedre vidende Næste artikel DA: Taxametersystemet er håbløst forældet DA: Taxametersystemet er håbløst forældet