LO: Billige arbejdsmiljøindsatser skal skræddersyes til de små virksomheder

DEBAT: Vi skal rette kikkerten mod de mindre virksomheder, når vi skal forbedre lønmodtagernes arbejdsmiljø sådan, for det er her, at behovet er størst, skriver LO-næstformand Morten Skov Christiansen.

Af Morten Skov Christiansen
Næstformand, LO

I sidste måned fremlagde vi i Ekspertudvalget for arbejdsmiljø anbefalinger til et nyt og forbedret arbejdsmiljø.

Jeg synes, det samlet set er nogle rigtig gode anbefalinger, som vil løfte arbejdsmiljøet til gavn for kollegerne.

Nu venter vi i spænding på, at beskæftigelsesministeren og de øvrige partier i arbejdsmiljøforligskredsen sætter en ny kurs for arbejdsmiljøet. En ny kurs, som jeg håber og tror på vil omfatte nye investeringer i arbejdsmiljørådgivning.

Ekspertudvalget peger blandt andet på, at der i en kommende indsats bør være fokus på at motivere mindre arbejdspladser til at bruge arbejdsmiljørådgivning til at løfte arbejdsmiljøet.

I tilknytning til det, foreslår vi i LO sammen FTF og DA, at der investeres 100 millioner kroner i rådgivning til mindre virksomheder.

Det gør vi, fordi danske arbejdspladser i årevis har efterspurgt konkret rådgivning og værktøjer til at løfte arbejdsmiljøarbejdet i en hverdag, hvor mange andre problemstillinger også trænger sig på.

Når vi spørger arbejdspladserne selv, peger de på vejledning og rådgivning som de værktøjer, der bedst fremmer et godt arbejdsmiljø. Det behov håber jeg, vi kan opfylde!

Mindre virksomheder har flest problemer
Når vi især peger på at investere i rådgivning til mindre virksomheder, er det fordi undersøgelser viser, at særligt små og mellemstore virksomheder har behov for hjælp til at få styr på arbejdsmiljøet.

At behovet er særlig stort hos dem, kan tilskrives flere faktorer.

For eksempel har mindre virksomheder ofte hverken en etableret arbejdsmiljøorganisation eller en HR-afdeling, som kan bistå med arbejdsmiljøarbejdet. Hertil kommer, at professionel arbejdsmiljørådgivning er en relativ stor udskrivning særligt for mindre virksomheder.  

Det er vigtigt, at der bliver gjort en særlig indsats for at løfte arbejdsmiljøet på de mindre virksomheder i Danmark.

En hvidbog om arbejdsmiljørådgivning fra 2015 viser, at små arbejdspladser har større risici og begrænset viden om arbejdsmiljø.

Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser også, at de mindre virksomheder generelt har flere udfordringer i arbejdsmiljøet, som ikke bliver håndteret, end større virksomheder.

Skræddersyede og billige indsatser
Det er helt essentielt for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark, at vi hjælper de mindre virksomheder, som er motiverede for at skabe et godt arbejdsmiljø, men som ikke har den nødvendige viden og de rette værktøjer.

Et nyt europæisk forskningsprojekt viser, at arbejdsmiljøforbedringer på mindre virksomheder forudsætter skræddersyede indsatser, som foregår face-to-face mellem en rådgiver og arbejdspladsen, og som er relativt billige for virksomheden at finansiere.

Det er derfor vi sammen med FTF og DA foreslår, at der afsættes 100 millioner kroner årligt til, at mindre virksomheder kan søge finansiering til arbejdsmiljørådgivning.

Pengene står og venter
Når beskæftigelsesministeren og de øvrige politiske partier i den kommende tid skal forhandle om arbejdsmiljøets fremtid, håber og tror jeg på, at det gør indtryk, at arbejdsmarkedets parter er enige om, at et nyt og forbedret arbejdsmiljø indbefatter en investering i arbejdsmiljørådgivning.

For mig er der ingen gode grunde til at lade være, og finansieringen er sådan set inden for rækkevidde.

Der står 1,2 milliarder kroner indefrosset i Forebyggelsesfonden, som er afsat til en forebyggende arbejdsmiljøindsats, og som bare venter på at komme lønmodtagerne ude på arbejdspladserne til gavn.

Forrige artikel Konsulenthus: Virksomhederne må gøre op med deres magelige sprogkrav Konsulenthus: Virksomhederne må gøre op med deres magelige sprogkrav Næste artikel DA: Arbejdstilsynet skal arbejde mere effektivt DA: Arbejdstilsynet skal arbejde mere effektivt