LO til Troels Lund: Et godt arbejdsmiljø kræver investeringer

DEBAT: Der er brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 250 millioner for at få det tiltrængte løft i arbejdsmiljøet, som beskæftigelsesministeren efterspørger, skriver LO-næstformand Morten Skov Christiansen. 

Af Morten Skov Christiansen
Næstformand i LO

I LO-fagbevægelsen har vi gennem flere år presset på for et bedre arbejdsmiljø. Vi skal have vendt de senere års negative udvikling, hvor stadig flere føler sig fysisk og psykisk belastede på arbejdet. Vi skal sikre, at alle kan holde til et arbejdsliv, der bliver længere og længere.

Derfor var jeg glad i går, da vi kunne præsentere anbefalingerne fra regeringens ekspertudvalg for beskæftigelsesministeren. Anbefalingerne indeholder gode forslag, der skal hjælpe og motivere arbejdspladserne til at løfte arbejdsmiljøarbejdet. Dermed er der udsigt til, at lønmodtagerne får et bedre arbejdsmiljø.

Særligt glad er jeg for anbefalingen om en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som skal gøre det nemmere at tale om og forebygge problemer med stress på arbejdspladserne. Det ved vi fra de svenske erfaringer, hvor man allerede har en bekendtgørelse på området.

Jeg er også glad for, at Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad skal målrettes arbejdspladser med dårligt arbejdsmiljø, og at arbejdsgivere, der ser stort på arbejdsmiljøet, skal straffes hårdere. Vi ved, at kontrol og straf motiverer mange arbejdspladser til at opprioritere arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynets økonomi skal genoprettes
Med anbefalingerne om en mere målrettet myndighedsindsats forventes Arbejdstilsynet at fange flere arbejdsmiljøproblemer end i dag. Konkret vil Arbejdstilsynet give 1.600 flere afgørelser end i 2017.

Arbejdstilsynet bliver altså mere effektivt, men det kan på ingen måde kompensere for de sidste mere end ti års nedskæringer i Arbejdstilsynet og det fald i antal tilsyn og afgørelser, vi har set som en konsekvens. Siden 2007 er bevillingerne til tilsyn med arbejdsmiljø reduceret med 182,6 millioner kroner (målt i faste priser).

Med en stigning på 1.600 afgørelser når vi ikke engang op på 2016-niveau. Sammenligner vi med niveauet for ti år siden, vil antallet af afgørelser være mere end 30 procent lavere end i 2008

Færre tilsynsbesøg i fremtiden
Også antallet af tilsynsbesøg ligger på et historisk lavt niveau. I 2017 var der 18.000 tilsynsbesøg sammenlignet med 38.500 i 2008. Med ekspertudvalgets anbefalinger vil antallet falde med yderligere 1.800 besøg.

Det sender et helt forkert signal og mindsker den opdragende virkning, som tilsynet har. Størstedelen af de danske virksomheder gør noget ved arbejdsmiljøet, fordi de er retsligt forpligtet. Derfor kan man frygte, at jo mindre risikoen er for at få tilsyn, jo mindre vil virksomhederne prioritere arbejdsmiljøet.

Så, kære Troels, der er fortsat behov for at genoprette Arbejdstilsynets økonomi. Ministeren har ved flere lejligheder åbnet op for at forhandle Arbejdstilsynets økonomiske rammer, efter ekspertudvalget er kommet med sine anbefalinger. Nu er tiden kommet til at sikre Arbejdstilsynet en fast ekstra bevilling på 100 millioner kroner.

Flere penge til vejledning og rådgivning om arbejdsmiljø
Hvis vi for alvor skal flytte arbejdsmiljøet, skal vi også investere i bedre vejledning og rådgivning. Når vi spørger arbejdspladserne, peger de selv på vejledning og rådgivning som de værktøjer, der bedst fremmer et godt arbejdsmiljø. Det behov, synes jeg, vi skal levere på!

Derfor er jeg også glad for, at udvalget peger på, at der bør være fokus på at motivere især mindre arbejdspladser til at bruge arbejdsmiljørådgivning til at løse opgaven. Men jeg er især glad for, at vi sammen med FTF og DA er enige om at pege på behovet for at investere 100 millioner i en styrket rådgivningsindsats målrettet mindre virksomheder og 50 millioner i en styrkelse af arbejdsmarkedets parters vejledningsindsats. 

Jeg tror og håber på, at det vil gøre indtryk på beskæftigelsesministeren og de øvrige politiske partier i de forhandlinger, der nu skal være om arbejdsmiljøets fremtid.

Forrige artikel HK: Et klap bagi må aldrig bagatelliseres HK: Et klap bagi må aldrig bagatelliseres Næste artikel Ekspertudvalg: Arbejdsmiljøindsatsen skal tage mere udgangspunkt i arbejdspladsernes hverdag Ekspertudvalg: Arbejdsmiljøindsatsen skal tage mere udgangspunkt i arbejdspladsernes hverdag