Ny debat: Kan regelforenkling styrke jobcentrene og trodse nyt sparekrav?

TEMADEBAT: Jobcentrene står over for store besparelser, og pengene skal findes gennem regelforenkling og afbureaukratisering. Men hvad betyder det for beskæftigelsesindsatsen? Og hvilke regler giver det mening at sløjfe? Altinget Arbejdsmarked tager debatten. 

Kommunerne skal som en del af finansieringen bag aftalen om den nye ret til tidlig pension spare 1,1 milliarder kroner om året på deres indsats for at få arbejdsløse danskere i job.

Partierne bag aftalen mener ifølge aftaleteksten, at der er et ”potentiale ” for besparelser i at gennemføre en regelforenkling på beskæftigelsesindsatsen.

Det skal ifølge aftalen ske gennem en ”nytænkning”, der sikrer, at ressourcerne bruges der, ”hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn”.

Login