PFA: Obligatorisk opsparing er vejen frem

DEBAT: På et arbejdsmarked med mange løstansatte, vikarer og selvstændige, overlades pensionsopsparingen til den enkelte - og en del får ikke sparet op. Det vækker forargelse, når nogle kører på frihjul, skriver Carsten Holdum fra PFA. 

Af Carsten Holdum
Forbrugerøkonom, PFA 

Da VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti i februar landede en aftale om løsning af samspilsproblemerne, indeholdt aftalen et punkt mere, som ikke har fået meget spalteplads:

Parterne er nu enige om, at der skal igangsættes et arbejde med obligatorisk opsparing og dermed en reduktion af den såkaldte restgruppe, der ikke sparer op til pension.

Nyt arbejdsmarked skaber udfordringer
Det giver rigtig god mening, da den manglende pensionsopsparing hos restgruppen ikke kan ses isoleret fra samspilsproblemet i pensionssystemet.

Desuden kigger vi frem mod et fremtidigt arbejdsmarked med flere selvstændige, freelancere og andre mere løse typer af ansættelser end det traditionelle lønmodtagerarbejdsmarked.

Ændringerne i ansættelsestyper vil alt andet lige betyde, at folk, der er omfattet af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, bliver færre.

Dermed bliver der behov for at finde løsninger, som får flere til at spare (mere) op selv.

Desuden kan der i den resterende befolkning opstå en forargelse og utilfredshed omkring, hvorfor nogen skal have lov til at køre på frihjul, mens andre sparer op.

Det kan mindske den samlede befolknings opbakning til hele pensionssystemet, hvis det grundlæggende ikke føles retfærdigt.

Obligatorisk opsparing virker
Erfaringerne fra arbejdsmarkedspensionerne viser, at obligatorisk opsparing virker. Så kort kan det siges.

Folk er ikke begejstrede for tvungen opsparing, mens de er unge, hvor pensionisttilværelsen kan føles meget langt væk. Men jo tættere de kommer på pensionstidspunktet, desto gladere bliver de for deres opsparing.

Og de fleste er helt enige om, at de aldrig havde fået sparet så meget op selv, hvis det havde været frivilligt.

Hvorfor er der så ikke allerede indført obligatorisk opsparing for alle danskere på arbejdsmarkedet, når vi nu ved, det virker?

Det skyldes blandt, at det langtfra er enkelt at finde én model, som kan passe til de meget forskellige grupper, der er i den såkaldte restgruppe.

Der er stor forskel på, hvad udfordringerne er for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og selvstændige, der ikke har private opsparinger til pension.

Og dermed er der også meget stor forskel på, hvordan løsningen skal udformes.

Der er ingen model, der passer alle 
Mange selvstændige foretrækker at spare op til pension i deres virksomhed og bruge det overskud, de skaber, til at udvikle virksomheden i stedet for til opsparing.

Det kan også være en klar fordel for den selvstændige. Men hvad nu hvis det viser sig, at virksomheden ikke er så mange penge værd alligevel den dag, de vil sælge den og leve af pengene i deres alderdom?

Eller virksomheden gik konkurs undervejs?

Så er det det offentlige og dermed fællesskabet, der skal betale.

For så vil de modtage større offentlige ydelser (folkepensionens tillægsbeløb eller ældrecheck) end dem, som selv har sparet op til deres pensionstilværelse.

For kontanthjælpsmodtagerne og modtagere af integrationsydelse er situationen en anden.

Her kan det være vanskeligt at se, hvor pengene skal komme fra til at spare op til pension, når man i forvejen ikke har et arbejde og bliver forsørget af forholdsvis begrænsede offentlige ydelser.

Derfor vil det være vanskeligt at bede begge grupper foretage den samme obligatoriske opsparing. Ikke desto mindre er der behov for at reducere restgruppen.

Derfor er det yderst positivt, at VLAK-regeringen og DF er enige om, at der nu skal sættes et arbejde i gang for at finde en løsning. Også selvom løsningen ikke er let.

Ønskes: En bred politisk vedtagelse af pensionsregler
Her til sidst en lille bøn til det kommende politiske forløb:

Kontinuitet og forudsigelighed er altafgørende for at bevare danskernes tillid til pensionssystemet.

Så vi håber, at både regeringen og oppositionen vil arbejde for brede aftaler, så der skabes tryghed omkring reglerne for fremtidens pensionister. 

Forrige artikel Jurist: OK18 er en kamp mellem politisk tyranni og demokrati Jurist: OK18 er en kamp mellem politisk tyranni og demokrati Næste artikel Enhedslisten: Utroligt at DF er med i asocial aftale Enhedslisten: Utroligt at DF er med i asocial aftale