Sorgenfrey: To ting kan få deleøkonomi til at fungere i Danmark

DEBAT: Iværksætteri og højteknologi er fremtiden for Danmark, og her er det fint med deleøkonomi, så længe den bidrager til fællesskabet og sikrer sine medarbejdere ordentlige arbejdsforhold, skriver Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

Af Bente Sorgenfrey
Formand for FTF

Danmark er et dejligt land - måske det bedste i verden. Vi har meget høj tillid til hinanden, og vi har et samfund, hvor der er offentlige tilbud til alle, og hvor vi passer på vores svageste. Når vi står over for en af de største teknologiske skift i nyere tid, er det vigtigt at huske, hvilke værdier vores land bygger på, og hvad vi gerne vil udvikle og bevare i samfund 4.0.

Den teknologiske udvikling er efterhånden ved at blive til en af de helt centrale politiske temaer. Det er virkelig positivt, for mens teknologien galopperede derudad, stod debatten på Christiansborg helt stille – indtil for ganske nylig. Det er anderledes i dag. Regeringen har etableret et Disruptionråd og har annonceret en strategi for Danmarks digitale vækst samt en samlet strategi for deleøkonomi.

Deleøkonomi i fokus
Og især deleøkonomi eller platformsøkonomi har været et varmt politisk emne - ikke mindst for fagbevægelsen i de seneste par år. Bag betegnelsen deleøkonomi - som jo lyder som noget positivt og ædelt - gemmer sig nemlig ofte blot en ny, smart og ofte unfair forretningsmodel, som stiller sig uden for fællesskabet og samfundet.

Når fagbevægelsen reagerer voldsomt på tjenester som Uber, er det, fordi vi elsker Danmark og ønsker en udvikling, der bygger videre på vores succes. Vores velfærdssamfund er unikt, men også sårbart.

Hvis vi skal have velfungerende daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner og sygehuse - og forsat høj tillid til hinanden - kræver det, at vi alle bidrager til fællesskabet. I Danmark bygger det fællesskab på, at alle virksomheder og lønmodtagere betaler skat, og at medarbejderne sikres ordentlige arbejdsforhold, via kollektive aftaler og overenskomster.

Fungerer i udlandet
Når vi bliver spurgt om, hvad der er vigtigt at få med i en strategi i forhold til platformsvirksomheder, er de to ting omdrejningspunktet. Platformene skal bidrage på lige fod med andre virksomheder, og deres medarbejdere skal behandles ordentligt.

Der er mange eksempler fra udlandet, hvor det er lykkedes at lave skatteaftaler med virksomheder som Uber og AirBnb. Der er også alternative tjenester, hvor udgangspunktet for ydelserne har været ordentlige forhold for medarbejderne.

Regeringen bør udnytte de nye teknologier til at gøre det enkelt for almindelige mennesker at deltage som bruger eller udbyder af de nye tjenester på ordentlig vis. Kritikken hagler ned over Skat på grund af de mange skandalesager, men vi skal også huske, at Skat har et af de mest avancerede og digitaliserede selvangivelsessystemer i verden. Der er meget få lande, hvor almindelige menneskers skatteindbetaling foregår så let og gnidningsfrit. Der bør være samme automatik og enkelthed, når der skal betales skat gennem de nye tjenester.

Danmark som teknologisk iværksætternation
Derudover hilser vi innovationen og mulighederne velkomne. Det er vigtigt, at Danmark kan være grobund for opstart af nye digitale vækstvirksomheder. I FTF-familien har Finansforbundet f.eks. spillet en aktiv rolle i forbindelse med etableringen af iværksættermiljøet for nye teknologiske finansieringsvirksomheder, Copenhagen Fintech.

Hvis vi skal forblive konkurrencedygtige fremover, har vi netop brug for kreative ildsjæle, der bryder med vanetænkning og udvikler nye højteknologiske forretningsprocesser, eksempelvis inden for finansielle transaktions- og betalingsløsninger. Fra politisk side skal der derfor bl.a. arbejdes for at fremme iværksætteri inden for udviklingen af nye teknologi- og forretningsområder.

Danmark skal markedsføres som en attraktiv, højteknologisk og stærk iværksætternation på den internationale scene. Dertil skal investeringslysten og adgangen til risikovillig kapital til opstartsprojekter inden for teknologiske nyskabelser forbedres.

Sidst, men ikke mindst, skal der stilles skarpt på den stigende efterspørgsel efter højtspecialiserede medarbejdere, ledere og talenter i start-up miljøerne i den nye digitale og deleøkonomiske tidsalder.

Vi ønsker, at Danmark skal være en højteknologisk iværksætternation. Men vi skal også i fremtiden være et fællesskab med tillid til hinanden og gode fælles tilbud. Begge dele bør være det fyrtårn, regeringen navigerer efter i deres kommende strategi.

Forrige artikel Professor: Deleøkonomi har ofte intet at gøre med at dele Professor: Deleøkonomi har ofte intet at gøre med at dele Næste artikel Ny debat om regeringens strategi for deleøkonomi Ny debat om regeringens strategi for deleøkonomi