Indlandsisen smelter hurtigere end ventet

KLIMA: Tabet af is fra Grønlands indlandsis er syv gange større end i 1990’erne, viser et internationalt studie, som DMI har medvirket i.

Massetabet fra Indlandsisen er steget fra 33 milliarder ton is per år i 1990’erne til 254 milliarder tons is per år i det seneste årti. Det svarer til en syvdobling inden for kun tre årtier. Grønland har tabt næsten 4.000 milliarder ton is siden 1992, hvilket er nok til at øge det globale havniveau med 10,6 millimeter. Det fremgår af et internationalt studie, som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har medvirket i.

”Grønland mister is med rekordhast, og vores undersøgelse bekræfter desværre FN's klimapanels worst case-scenarie for afsmeltningen,” siger Ruth Mottram, glaciolog og klimaforsker ved DMI.

Sammenlignet med scenarierne fra FN’s klimapanel slår det nye studie fast, at Grønlands bidrag til havniveauet stiger hurtigere end i det centrale bud. I stedet følger afsmeltningen det højeste scenarie fra klimapanelet, som forudsiger yderligere syv centimeters bidrag fra Grønland til det globale havniveau. Se boks om FN's klimapanels scenarier til højre.

Login