Regeringen vil omorganisere Sundhedsministeriet

SUNDHEDSSTYRELSEN: Et notat, som Altinget er kommet i besiddelse af, viser, at regeringen vil undersøge mulighederne for en ny organisering af blandt andet tilsyns- og lægemiddelområdet. Også Patientombuddet og Statens Serum Instituts opgaver på området skal inddrages i analysen.

"Det forestående opslag af den ubesatte direktørstilling i Sundhedsstyrelsen samt behovet for styrkelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsområde nødvendiggør en gennemgang af Sundhedsstyrelsens organisering og opgaver med henblik på at fastlægge den kommende direktørs opgaveportefølje inden opslag af stillingen."

Sådan indledes et notat om en forestående analyse, som man i Sundhedsministeriet er i gang med at få gennemført i kølvandet på fyringen af Else Smith som direktør for Sundhedsstyrelsen.

Af notatet, som Altinget er kommet i besiddelse af, fremgår det, at man ønsker overvejet, om tilsynsområdet skal udskilles i en selvstændig enhed. Også økonomien for det fremtidige tilsyn skal analyseres.

Desuden skal fordele og ulemper ved at udskille lægemiddelområdet, som blandt andet Venstres sundhedsordfører Sophie Løhde og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har talt for, klarlægges.

Kan føre til større ændringer
Af notatet fremgår det, at analysen ikke kun skal omhandle Sundhedsstyrelsen.

"Ministerområdets koncern udgør imidlertid et samlet hele. Det vil derfor være hensigtsmæssigt også at inddrage POB’s (Patientombuddet, red.) beslægtede funktioner samt den fremtidige organisering af Statens Seruminstitut (efter frasalg af Diagnostica og vaccineproduktion) i analysen," kan man læse i notatet.

Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, skal være formand for en styregruppe, der skal lede analysearbejdet. Finansministeriet vil også være repræsenteret i styregruppen.

"Styregruppen guider arbejdet og tager stilling til centrale valg om bl.a. organisationsmodeller m.v. i løbet af projektet," hedder det i notatet. Her kan man også læse, at konsulentfirmaet Struensee & Co. skal lave selve analysen med hjælp fra Sundhedsministeriets sundhedsøkonomiske center.

Modeller klar i maj
Når analysearbejdet er færdigt, og styregruppen har en model klar for, hvordan opgaverne på de nævnte områder organiseres, skal regeringens ansættelsesudvalg godkende forslaget. Planen er ifølge notatet, at stillingen som direktør for Sundhedsstyrelsen kan besættes inden 1. juli, så vedkommende kan starte omkring 1. august.

Omkring 8. maj er det planen, at man har opstillet en række mulige fremtidige organisationsmodeller. Det fremgår blandt andet, at man i analysearbejdet vil se på udenlandske erfaringer med at organisere tilsynet. Her har flere centrale aktører tidligere peget på, at man har tilsyn organiseret i en selvstændig enhed.

Forrige artikel LA og EL vil lempe krav for kommunale solceller LA og EL vil lempe krav for kommunale solceller Næste artikel S henter stemmer tilbage fra DF S henter stemmer tilbage fra DF