Her er medlemmerne i regeringens implementeringsråd

INDFLYDELSE. Der er ikke blevet plads til grønne organisationer i rådet, der skal rådgive regeringen om implementering af EU-regler. Det giver skævvridning, lyder advarslen, mens erhvervs- og vækstministeren afviser kritikken.

Placeholder image
Implementeringsrådet skal rådgive regeringen om overimplementering og nabotjek og hjælpe til en tidlig interessevaretagelse i EU, fortæller Troels Lund Poulsen til en konference om overimplementering afholdt af Altinget. Foto: Toke Kristiansen/Altinget

Regeringen vil gøre op med overimplementering af EU-regler, og her ønsker Venstre hjælp fra et såkaldt implementeringsråd.

Foruden en formand og tre særlige sagkyndige kommer rådet til at bestå af medlemmer indstillet af 11 forskellige aktører, som Altinget er blevet bekendt med.

De 11 aktører er henholdsvis DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Rederiforeningen, Forbrugerrådet Tænk, DA, LO, Forsikring & Pension samt et medlem fra den finansielle sektor (Finansrådet og Realkreditrådet).

Som landbrugets repræsentant har Landbrug & Fødevarer fået en plads, mens de grønne organisationer ikke er repræsenteret, og det skaber frustration.

Vores fokus i det her arbejde er at se på, hvad vi gør for at sikre, at vores implementering tager afsæt i, at der sker en mindre byrdefuld regulering for vores erhvervsliv, og jeg mener godt, at man både kan sikre det og tage hensyn til natur og miljø.

Troels Lund Poulsen (V), Erhvervs- og vækstminister

“Det er en utrolig skæv sammensætning af det her implementeringsråd. Mange af konfliktsagerne handler netop om landbrug og miljø, men man vælger så kun at repræsentere den ene side, nemlig landbruget,” siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege, der blandt andet bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening og Forbrugerrådet Tænk.

Minister: Bare rolig
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) er formand for regeringens EU-implementeringsudvalg, og han mener ikke, at der er grund til bekymring over de grønne organisationers fravær i rådet.

“Vores fokus i det her arbejde er at se på, hvad vi gør for at sikre, at vores implementering tager afsæt i, at der sker en mindre byrdefuld regulering for vores erhvervsliv, og jeg mener godt, at man både kan sikre det og tage hensyn til natur og miljø,” siger han.

Troels Lund Poulsen påpeger desuden, at der er en vis repræsentation, fordi miljø- og fødevareministeren sidder i EU-implementeringsudvalget.

Det giver Christian Ege dog ikke meget for:

“Så kan man vel lige så godt sige, at erhvervsministeren varetager erhvervets interesser, og så behøver erhvervslivet ikke sidde med. Det er jo ingen forklaring overhovedet,” siger Christian Ege.

Råd skal hjælpe med interessevaretagelse
Implementeringsrådet bliver ifølge erhvervs- og vækstministeren nedsat i løbet af november måned, hvor der både kommer konkrete navne på aktørernes repræsentanter og mere information om arbejdskadencen i rådet.

Meningen er, at implementeringsrådet kommer til at rådgive vedrørende overimplementering, nabotjek og om tidlig interessevaretagelse i EU.

"Det er mit håb, at vi med denne model kan få en god dialog med de organisationer, som i dag besidder en meget stor viden i forhold til EU-politik og ikke mindst de direktiver, der er på vej frem i EU-processen," siger Troels Lund Poulsen.

Det er ikke Altinget bekendt, hvem formanden og de tre særlige sagkyndige bliver.

Læs hele artiklen på Altinget: Fødevarer (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

Dokumentation

Her er de 11 aktører i implementeringsrådet
DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Rederiforeningen, Forbrugerrådet TÆNK, DA, LO, Forsikring & Pension samt et medlem fra den finansielle sektor (Finansrådet og Realkreditrådet).
Derudover kommer der en formand og tre særlige sagkyndige udpeget af erhvervs- og vækstministeren.

EU-implementeringsudvalgets medlemmer
Erhvervs- og vækstministeren (formand)
Udenrigsministeren
Transport- og bygningsministeren
Miljø- og fødevareministeren
Justitsministeren
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Skatteministeren
Beskæftigelsesministeren


Omtalte personer

Troels Lund Poulsen

MF (V), Statsrevisor, fhv. beskæftigelsesminister
student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser