Her er det Nye Borgerlige partiapparat

FIK DU LÆST: Nye Borgerlige er klar til at stille op til næste valg. Læs her Altingets historie fra juli om det nye parti. Hvem er de borgerlige støtter egentlig? Og hvor kommer pengene fra?

(Bragt første gang 2. juli 2016)

En ny meningsmåling, Norstat har lavet for Altinget, viser, at seks procent af vælgerne vil overveje at stemme på Nye Borgerlige, hvis det højreorienterede parti bliver opstillingsberettiget.

Den type målinger skal naturligvis tages med forbehold. Men den peger ikke desto mindre på, at Nye Borgerlige, der satser på at blive opstillingsberettiget i løbet af nogle måneder, har et vist vælgermæssigt potentiale.

Nye Borgerlige ønsker at kombinere en meget hård linje over for udlændinge med en liberal økonomisk politik. Men hvem er de Nye Borgerlige egentlig? Og hvor kommer pengene fra? Det forsøger Altinget at få svar på. Så vi ringer til partitelefonen.

Borgerlig bestyrelse
“Det er Nye Borgerlige,” siger den kvindelige stemme i den anden ende af røret.

Selv om Nye Borgerlige er et nyt parti med en relativt spinkel organisation, er det dog ikke partiformand Pernille Vermund, der svarer. Telefonpasseren kan imidlertid ikke svare på vores spørgsmål.

“Jeg stiller dig om til Lisa Tønder. Hun sidder i hovedbestyrelsen og kan svare på alle mulige spørgsmål,” får Altinget besked på.

Selv om Lisa Tønder, der tidligere har fungeret som jurist for Konservative, kan svare på meget, sender hun os straks videre til Peter Seier Christensen, partiets næstformand og bror til bank-rigmanden Lars Seier Christensen.

“Peter Seier,” siger Peter Seier, da Altinget ringer.

Ja, det er Altinget. Vil du fortælle om det nye borgerlige partiapparat?

Ja, det vil Peter Seier gerne.

Partiets struktur er centreret omkring den 11 mand store hovedbestyrelse, fortæller han. Her sidder Peter Seier sammen med formand Pernille Vermund og en række af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er hoppet over til Nye Borgerlige fra borgerlige partier af lidt ældre dato, samt flere ukendte navne.

Venlig eksklusion
Hovedbestyrelsen er partiets centrale beslutningsorgan, og det var således også hovedbestyrelsen, der i forrige uge besluttede at ekskludere en af partiets få folkevalgte, da han i Dragør kommunalbestyrelse, i strid med ånden i partiet, havde stemt for et forslag om at støtte den flygtninge-venlige bevægelse Venligboerne med et mindre pengebeløb.

“Det var noget, vi drøftede i hovedbestyrelsen, og så traf vi en enstemmig beslutning,” fortæller Peter Seier Christensen, der tilføjer, at partiet tidligere har ekskluderet “et eller to medlemmer”, der havde sagt “uacceptable ting”.

Udover de nævnte medlemmer af hovedbestyrelsen er der en række folk i kulissen, der bidrager med erfaring fra andre borgerlige partiapparater, siger Peter Seier, der dog kun kun vil sætte navn på en enkelt af dem, nemlig partisekretæren, der er tidligere konservativ.

“Vi har mange i vores netværk, der hjælper os med forskellige ting. Det er både medlemmer og andre. Vi har også flere, der fra tidligere stillinger i andre partier har stor erfaring inden for den slags,” siger Peter Seier.

Småbeløb
Partiets økonomi er indtil videre primært baseret på kontingentbetalinger. Indtil videre har 1.300 medlemmer meldt sig ind til en årlig pris af 300 kroner. Derudover er der indkommet en række donationer, der dog mest har været i småtingsafdelingen.

“Vi har ikke fået nogle rigtigt store beløb. Den største donation hidtil har været på omkring 5.000 kroner, men vi arbejder på at skaffe større donationer fra erhvervsfolk. Indtil videre tilpasser vi vores udgifter efter vores indtægter, og det kan godt løbe rundt, men der er ikke råd til en stor avisannoncekampagne på nuværende tidspunkt,” siger Peter Seier.

“Men vi regner med, at vi nok skal få nogle flere donationer i den lidt større ende, i takt med at vi bliver opstillingsberettigede og mere kendte. Det er noget, vi arbejder aktivt med.”

Næstformandens bror – rigmanden Lars Seier, der tidligere har været med til at støtte Liberal Alliance med betydelige summer – skal man ikke regne med at finde blandt det nye partis økonomiske støtter, siger Lars Seier.

Udover donationerne fra nær og fjern har blandt andre Peter Seier selv også betalt for visse udgifter i partiets opstartsfase. Samlet set er økonomien stærk nok, til at Nye Borgerlige har kunnet ansætte en enkelt medarbejder, nemlig partisekretær Claus Normann. Han har en fortid som jurist, senest som advokat i Handelsbanken, ligesom han har været aktiv i Det Konservative Folkeparti, blandt andet som formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm.

Claus Normann har en stor del af det administrative og praktiske ansvar og har blandt andet sørget for, at der var styr på den Nye Borgerlige Folkemøde-pavillion.

Partisekretæren er Nye Borgerliges eneste lønnede medarbejder. Peter Seier selv har eksempelvis et fuldtidsjob som forsker i Haldor Topsøes udviklingsafdeling, mens partiformand Pernille Vermund er selvstændig med arkitektfirmaet Vermund+Gere.

Udover at betale partisekretærens løn går medlemmernes kontingent til at betale at få løst opgaver, som ikke kan ordnes på en tilfredsstillende måde af de frivillige. Partiets hjemmeside er blandt andet købt ude i byen.

Et hovedkvarter er det endnu ikke blevet til. Hovedbestyrelsesmøderne går på tur mellem bestyrelsesmedlemmerne boliger, ligesom en del dag til dag-spørgsmål håndteres i en løbende Facebook-tråd.

Hvis der kommer et valg før tid
Lokalt er Nye Borgerlige i fuld gang med at etablere sig, som skik og brug er, med lokalforeninger i de forskellige valgkredse. Indtil videre er der 15, og i de kommende dage kommer Sorø, Amager og Vestegnen ifølge planen til, og i næste bølge er endnu en del på trapperne.

“I hver valgkreds har vi en kontaktperson, der tager kontakt til de medlemmer, der melder sig ind i kredsen, og når der så er tilstrækkeligt mange medlemmer i kredse, går de sammen og starter en forening. Der skal otte mand i hver bestyrelse, så der skal et vist antal medlemmer til,” siger Peter Seier.

Nye medlemmer kommer der hele tiden til. Men, måske endnu vigtigere, tikker der også løbende nye vælgererklæringer ind. Indtil videre er der indsamlet godt 26.000, hvoraf knap 13.000 er godkendt.

“For tiden får vi 1.000 godkendelser om ugen, så hvis vi kan holde det tempo, er vi opstillingsberettigede om et par uger,” siger Peter Seier.

Og selv om organisationen måske endnu ikke er helt gearet til valgkamp, er der visse ting på plads.

“Jeg tror ikke på, at der kommer valg i år, men vi sørger naturligvis for at have nogle backup-planer. Men det er da i vores interesse, at der går en god periode, efter vi bliver opstillingsberettigede, før der kommer valg. Så vi har tid til at komme ud. Størstedelen af befolkningen ved ikke, at vi eksisterer endnu. Det skulle vi gerne have noget tid til at forklare dem,” siger Peter Seier Christensen.

Men hvor klar er I, hvis der kommer et valg før tid?

“Vi har jo ikke vores kandidater på plads, men det må vi så få hurtigt, hvis det bliver aktuelt. Og vi har da også forskelligt merchandise, som vi kan bruge.”

I forhold til politikudviklingen er det hverken fokusgrupper eller politiske laboratorier. I stedet er bestyrelsen blevet delt ind i nogle arbejdsgrupper, der skal udvikle politikken på de områder, hvor den endnu ikke er på plads.

“Vi har ikke tænkt os at sidde og segment-analysere og sige, at ‘det der rammer midaldrende mænd’ og sådan noget. Vi siger, hvad vi mener. Og vi siger det klart og tydeligt. Og så er vi overbevist om, at der er tilstrækkeligt mange vælgere, der vil synes om det, vi siger.”

Forrige artikel Holstein om S-plan: Frederiksen og Løkke ser helt forskelligt på økonomien Holstein om S-plan: Frederiksen og Løkke ser helt forskelligt på økonomien Næste artikel Nye Borgerlige klar til at indtage Christiansborg Nye Borgerlige klar til at indtage Christiansborg