SF: Ny kommission skal få danskerne til at spise klimavenligt

KLIMA: En ny kommission skal hjælpe danskerne med at spise mere klimavenligt og mindske madspild, lyder forslag fra SF. Både Alternativet og Venstre er skeptiske.

En ny kommission skal få danskerne til at spise færre bøffer og mere vegetabilsk kost, foreslår SF.
En ny kommission skal få danskerne til at spise færre bøffer og mere vegetabilsk kost, foreslår SF.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Morten Øyen

Danskerne skal spise langt mere klimavenligt.

Det mener SF, der vil have nedsat en fødevare-klimakommission beståede af eksperter, der inden for et år skal komme med konkrete forslag til, hvordan danskerne kan gøre indholdet i madkassen og på tallerknerne mere grønt.

"Vi skal gøre det så nemt og naturligt som muligt for alle at vælge den klimavenlige løsning, når vi står i supermarkedet og skal købe ind til aftensmaden," siger Pia Olsen Dyhr, klimaordfører og formand for SF.

SF har sat et mål om, at landbrugets udledning af drivhusgasser skal reduceres med 25 procent i 2030 sammenlignet med i dag. Og skal det ske, skal der grundlæggende ændres på, hvad danskerne spiser, lyder det.

Kommissionen skal sikre, at vi får eksperter til at lave en plan for, hvordan vi kommer hele vejen rundt og ikke bare forfalder til at hæve afgiften på enkelte fødevarer.

Pia Olsen Dyhr (SF), Klimaordfører og partiformand

"Det er ikke nok at gøre enkelte fødevarer som eksempelvis oksekød lidt dyrere. Vi skal helt grundlæggende gøre det billigere og nemmere at vælge den klimavenlige løsning og dyrere at gøre det modsatte," siger Pia Olsen Dyhr.

Partier siger nej
Kommissionen skal desuden se på, hvordan producenter kan få incitamenter til at producere så klimavenligt som muligt, ligesom den skal komme med forslag til, hvordan madspild begrænses.

Her er SF åben for at forbyde supermarkeder at smide mad ud, men kommissionen skal også se på producenterne og forbrugerne, så madspild undgås i alle led.

Hos Alternativet forstår man dog ikke, hvorfor SF foreslår, at fødevare-klimakommissionen skal arbejde i et helt år.

"Jeg er generelt lidt bekymret for kommissioner, for ofte trækker de jo tiden ud. Og vi har travlt med klimaindsatsen," siger klimaordfører i Alternativet, Christian Poll.

Venstre afviser helt forslaget fra SF.

Få flere politiske kommentarer og mere baggrund på Altinget: energi & klima.

Dokumentation

Det foreslår SF:

SF vil have nedsat en fødevareklimakommission, der inden for et år skal komme med forslag til, hvordan det klimavenlige valg gøres til det oplagte valg, herunder hvordan man ad den vej kan øge indtaget af vegetabilsk kost. Kommissionen skal inddrage og om nødvendigt tage initiativ til livcyklusanalyser af den globale klima- og miljøbelastning. Kommissionen skal også komme med forslag til, hvordan madspild kan begrænses.

Der er endnu ikke et færdigt kommissorium, men følgende opgaver bør indgå i arbejdet:

1. Metoder til beregning af den faktiske klimabelastning for forskellige fødevarer: Der er ret stor forskel på de tal, der angives som klimabelastning, herunder problemer med, hvad der skal regnes med (for eksempel afledt fældning af skov i andre lande). Endvidere udregnes klimabelastningen i dag per kilo fødevare, men næringsværdien af et kilo af forskellige fødevarer er meget forskellig. Metoden til at opgøre klimabelastningen er livcyklusanalyser.

2. Udformningen af en klimaafgift på fødevarer og landbrug: Ideelt set bør en afgift afspejle den konkrete klimabelastning fra et landbrug – det vil nemlig give et incitament til at producere for eksempel oksekød mere klimavenligt (eller om man vil mindre klima-u-venligt). Klimarådet og Økologisk Landsforening peger på en sådan model, men der er brug for en grundig undersøgelse af, om det kan lade sig gøre i praksis. En afgift på dansk produktion vil endvidere være et problem, hvis det bare fører til, at forbrugerne køber udenlandske varer. Derfor skal der også være en afgift i forbrugsledet, der balancerer afgiften i produktionsledet. Det er ikke helt nemt at udforme en afgift, der lever op til disse krav, og derfor er der i høj grad brug for en kommission. Kommissionen skal også tage stilling til de fordelingsmæssige virkninger – kan man for eksempel kompensere lavindkomstgrupper gennem højere grøn check, højere børnecheck etc.

3. Ud over afgiftsinstrumentet skal der arbejdes med andre forslag til fokus på klimavenlig kost – for eksempel mærkning, oplysning, offentlige kantiner med videre.

4. Danmark har ligesom andre lande et meget stort madspild i alle led – produktion, handel, forbruger – og der er store klimagevinster ved at begrænse madspildet. Og formentlig også økonomiske gevinster. Der er brug for at se på alle typer af forslag. Initiativer som "to-good-to-go" og brug af mad, der er lidt for gammelt (men ikke sundhedsfarligt) til velgørenhed er helt fint, men kun en lille del af det, der er brug for. Som led i arbejdet skal tiltag i andre lande evalueres.

Kilde: SF


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Poll

Specialkonsulent, DTU, afdelingen for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering
civilingeniør (DTU,1991)

Erling Bonnesen

MF (V)
revisor (1989)

Jens Joel

MF (S), beskæftigelsesordfører, næstformand i folketingsgruppen
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2006)

0:000:00