Her er Radikales finanslovsudspil

DOKUMENTATION: R vil omlægge en tredjedel af dansk landbrug til skove. Og så vil partiet have bedre indeklima i skolen, en kønskommission og stop for besparelser i DR. Få overblik over R's forslag til finanslov og se, hvor partiet vil finde pengene, her.

På trods af de opblussende smittetal og de isolerede folketingsmedlemmer skal landet stadig have en finanslov for 2021. Forhandlingerne er så småt ved at gå i gang, og nu melder Radikale Venstre sig på banen med, hvordan de mener, at pengene skal fordeles, hvis de havde hånden på roret.
 
Du kan læse vores gennemgang af de væsentlige forslag og derefter selv dykke ned i hvad og hvordan, Radikale Venstre ønsker finansloven skal se ud for næste år.

Klima:
- En tredjedel af landbruget skal omlægges til skov inden 2050. Der skal oprettes en såkaldt ”Jorden fond”, som skal hjælpe landmænd med at udtage deres landbrugsjord og omdanne den til natur. Der skal afsættes 1 mia. kr. til opkøb og ombytning af landbrugsjord.

- Oliefyr skal være forbudt fra 2025, og fra 2030 skal det også være forbudt med gasfyr. I stedet skal danskerne bruge varmepumper eller gasfyr med biogas. For at sætte gang i omskiftningen afsættes der en pulje på 400 mio. kr.

- Flere skal køre i elbiler, men det kræver også flere ladestandere. Derfor vil Radikale afsætte ekstra 100 mio. kr. til flere ladestandere i 2021 udover de allerede afsatte midler.

- For mange mennesker kører kun 1 person i hver bil. Derfor skal der i 2021 laves et forsøg med samkørselsbaner, hvor man kun må køre, hvis man er 2 eller flere i bilen. Veje, som det skal afprøves på, kunne være Holbækmotorvejen eller Åboulevarden i København.

Udlændinge:
-  Hvis du er født i Danmark, skal du være dansk statsborger. Radikale Venstre ønsker at anerkende unge, der er født i Danmark, men som har forældre med et andet statsborgerskab. De foreslår, at de udenlandske unge, hvis de ikke har begået kriminalitet, får et dansk pas, efter de har bestået folkeskolens afgangseksamen, eller når de fylder 18 år. Det vurderes til ikke at koste noget.

- Der skal være lettere adgang til familiesammenføring. Konkret foreslår Radikale Venstre, at det eksisterende integrationskrav, som parret skal opfylde ved en førstegangsansøgning om familiesammenføring, afskaffes og i stedet erstattes af integrationsrelevante krav ved ansøgning om forlængelse. Det vurderes til ikke at koste noget.

- Ghettolisten skal suspenderes i 2020 og 2021, da coronakrisens negative konsekvenser for økonomien ikke betyder, at mennesker oven i krisen skal flytte fra deres hjem, fordi det skal rives ned eller frasælges. Det vurderes til ikke at koste noget.

- Tolkegebyret i sundhedsvæsenet skal afskaffes, da det ifølge Radikale Venstre er til skade for patientsikkerheden. Der afsættes 2 mio. kr. til at afskaffe tolkegebyret.
 
Flygtninge:
- Danmark skal i gang med at tage imod 500 kvoteflygtninge. Radikale Venstre vil afsætte 40. mio. kr. til at tage imod 500 kvoteflygtninge fra 2021.

-  Børnene i Moria-lejren skal evakueres. På sidse års finanslov blev der sat penge af til 500 kvoteflygtninge. Da regeringen kun har taget imod 200 kvoteflygtninge i 2020, vil Radikale Venstre bruge de resterende midler til at tage imod flygtningebørn fra Grækenland.

Folkeskolen:
- Der skal være et bedre indeklima på landets folkeskoler. Radikale Venstre vil afsætte 100 mio. kr. til at løse de indelukkede klasselokaler. 15 mio. kr. skal bruges på at give et landsdækkende helhedsbillede af indeklimaet på skolerne, og de resterende 85 mio. kr. skal bruges på forbedringerne.

- Den igangværende debat om sexisme har fået Radikale Venstre til at tage et kig på seksualundervisningen på landets skoler. Den ønsker de at forbedre, og det skal der bruges 5 mio. kr. på.

- Tilsvarende skal lærerne også klædes på til at undervise børn og unge i køn, krop og seksualitet. Radikale Venstre vil gøre modulet om køn, krop og seksualitet obligatorisk på læreruddannelsen, da de ikke mener, at der er nok lærere, der tager det. Det skal der afsættes 7. mio. kr. til.

Uddannelse:
- Flere studerende skal ud i verden. Der skal derfor gå 10. mio. kr. til at styrke de studerendes vilkår på de videregående uddannelser for at tage på udlandsophold.

- Radikale Venstre vil afsætte 20 mio. kr. til styrkelsen af sprogfag på landets uddannelser. Flere færdiguddannede skal kunne begå sig på et andet fremmedsprog ud over engelsk.

- Der skal tilføjes ekstra 200 mio. kr. til forskningsreserven. Radikale Venstre støtter regeringen i prioritering af en stor del af forskningsreserven til grøn forskning, men det skal ikke gå ud over den ikke-grønne forskning. Derfor vil Radikale Venstre tilføje de ekstra 200 mio. kr.

Arbejdsmarked:
- Der skal iværksættes en kønskommission, der skal kigge på det kønsopdelte arbejdsmarked og det kønsopdelte uddannelsesvalg. Kommissionen skal arbejde for at kortlægge de væsentligste udfordringer og mulige løsninger. Det skal der afsættes 7 mio. kr. til.

- Modregning i folkepension skal afskaffes. Der skal afsættes 584 mio. kr. til, at seniorer kan arbejde videre, også efter de har nået pensionsalderen, uden at det bliver modregnet i deres folkepension.

- Radikale Venstre ønsker at øge beskæftigelsesfradraget fra 10,60 til 11,5 pct. i 2021 og fra 10,65 til 11,55 pct. fra 2022, mens det maksimale fradrag øges med 3.450 kr. til 44.050 kr. Dette vil øge beskæftigelsen med knap 500 personer. Der afsættes 1,5 mia. kr.

Virksomheder:
- Højere fradrag til virksomheder, hvis de investerer i forskning og udvikling. Radikale Venstre ønsker at gøre det nuværende fradrag på 130% permanent. Forslaget vil koste 1,25 mia. kr. i 2022, faldende til 1 mia. kr. fra 2026.

- Nedslidning skal til livs på danske arbejdspladser. Derfor ønsker Radikale Venstre at bruge midlerne i Fonden for forebyggelse og fastholdelse. Der er lige nu afsat 484,4 mio. kr., som virksomheder kan søge om til investeringer i robotter og anden teknologi.

- Coronakrisen har fået gang i de digitale løsninger. Det ønsker Radikale Venstre at støtte endnu mere ved at bruge 500 mio. kr. fra regeringens såkaldte krigskasse til at finansiere nye digitale initiativer.

Kultur:
-  Besparelserne i DR skal afskaffes. Derfor skal der afsættes 255 mio. kr. fra 2022 for at undgå de besparelser, der skulle komme i 2022.

- Børn og unge skal opleve professionel kunst. Radikale Venstre vil derfor afsætte 40 mio. kr. årligt til en kunstpakke for børn og unge og en engangsbevilling på 25 mio. kr.

- Kunstnere og kulturlivet skal derudover støttes med nye initiativer og ordninger for 77 mio. kr., efter kulturlivet er blevet ramt økonomisk under coronakrisen.

Finansiering
Til at finansiere alle disse tiltag og flere til, er Radikale Venstre også kommet med et forslag til finasiering. Her er et udklip af de forskellige finansieringsforslag.

CO2-afgift på fly fra 1. januar 2022. Alle fly, der letter fra Danmark, skal betale 250 kr. for hvert ton CO2, flyet udleder.

- Brændeovnsafgift, som skatteministeriet skal udarbejde en model på. Radikale Venstre forventer at få et provenu på 360 mio. kr. fra 2022.

- Højere afgifter på benzin og diesel. Der lægges op til en samlet stigning på 50 øre per liter, som indfases frem til 2025. Der regnes med et provenu på 700 mio. kr. på sigt.

- Alkoholafgifter skal forhøjes med 10%. Provenuet regnes til 140 mio. kr. 

Følg L 1 Finanslov for finansåret 2021
(Finansministeriet)

22/12
2020
22/12
2020
22/12
2020
10/12
2020
10/12
2020
9/12
2020
9/12
2020
8/12
2020
7/12
2020
7/12
2020
7/12
2020
7/12
2020
7/12
2020
6/12
2020
6/12
2020
6/12
2020
6/12
2020
6/12
2020
4/12
2020
3/12
2020
2/12
2020
1/12
2020
26/11
2020
25/11
2020
19/11
2020
22/12
2020
19/11
2020
17/11
2020
12/11
2020
10/11
2020
10/11
2020
9/11
2020
9/11
2020
5/11
2020
30/10
2020
29/10
2020
28/10
2020
27/10
2020
6/10
2020

Forrige artikel Dagens overblik: Mette Frederiksen varsler økonomisk kompensation til minkavlere Dagens overblik: Mette Frederiksen varsler økonomisk kompensation til minkavlere Næste artikel Hvordan kunne styrelse i årevis tillade for meget pesticid i drikkevand? Det skal minister nu svare på Hvordan kunne styrelse i årevis tillade for meget pesticid i drikkevand? Det skal minister nu svare på