vold
Domstolenes praktiske gennemførelse af Folketingets skærpede voldsstraffe foregår kun langsomt og med halv kraft, viser Altinget.dks opgørelse. (Foto: www.colourbox.com)

Voldsstraffe næsten uændrede siden Nyrup

16. marts 2009 kl. 10:45
NYHED: Trods Folketingets voldspakke fra 2002 er voldstraffene i dag kun marginalt højere end før, Fogh blev statsminister, viser Altinget.dks opgørelse.
| Flere

Domstolenes praktiske gennemførelse af Folketingets skærpede voldsstraffe foregår kun langsomt og med halv kraft. Det skriver netavisen Altinget.dk, der ved hjælp af tal fra Danmarks Statistik og Justitsministeriet har undersøgt udviklingen i idømte voldstraffe siden 2001.

Dansk Folkepartis retsoredfører Peter Skaarup vil på den bagrund bede justitsministeren redegøre for, hvordan han har tænkt sig at håndtere det faktum, at der ikke gives strengere straffe i betydeligt omfang, sådan som Dansk Folkeparti og regeringen har ønsket det.

Tallene viser, at næsten alle ubetingede fængselsstraffe efter de mest anvendte voldsparagraffer, § 244 og § 245, befinder sig i den nederste halvdel af strafferammen. Dermed har domspraksis i realiteten halveret de strafferammer, Folketinget har vedtaget for disse paragraffer.

Tallene viser også, at den "forhøjelse af voldsstraffene med en tredjedel", der var Folketingets mål med voldspakken fra 2002, kun er slået halvt igennem fem år senere.

Således er gennemsnitstraffen for "simpel vold" efter § 244 - med en strafferamme på tre år - kun steget med 14 dage fra 2,4 måneder i 2001 til 2,9 måneder i 2007. Gennemsnitsstraffen for "alvorligere vold" efter § 245 - med en strafferamme på seks år - er steget fra 6,3 måneder i 2001 til ca. 7,1 måned i årene 2006-2008. Og endelig er gennemsnittet for "særlig alvorlig vold" - med en strafferamme på ti år - steget fra 50,7 måneder i 2001 til 59,7 måneder i 2007.

I alle tilfælde en stigning på knap en sjettedel - i stedet for den stigning på den tredjedel, som Folketinget lagde op til.

§ 246 bruges kun i 30-35 tilfælde om året. § 244 og § 245 anvendes i 99 procent af tilfældene, og for disse to voldsparagraffer ligger gennemsnitsstraffen ved ubetinget fængsel fortsat nede på 1/10 af strafferammens maksimum.

Justitsminister Brian Mikkelsen (K) henholder sig over for Altinget.dk til, at "rigsadvokaten op til flere gange har slået fast, at strafskærpelserne i voldssager er slået igennem i retspraksis."

DF: Ikke for sjov
Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup kræver på baggrund af undersøgelsen en redegørelse fra justitsminister Brian Mikkelsen.

"Det er helt til grin at trække politikere rundt i manegen med en påstand om, at strengere straffe ikke virker, når vi ikke engang har kunnet se, hvordan det fungerer i praksis. Det er altså ikke for sjov, at regeringen og Dansk Folkeparti siden 2001 har ønsket at skærpe straffene for vold. Det er fordi vi ønsker at gøre noget ved den personfarlige kriminalitet," siger Peter Skaarup i en pressemeddelelse.

Han peger på, at domstolene slet ikke udnytter strafferammerne for vold, og at de heller ikke gjorde det før skærpelsen af voldsparagrafferne - heller ikke selv om ønsket under den borgerlige regering har været, at straffene skulle sættes op med mindst en tredjedel. Gennemsnitsstraffen for vold efter den "grove" paragraf er således kun steget fra 6,3 måneder i 2001 til 7,1 måneder de sidste tre år ifølge Altinget.dk.

"Hvad nytter det i øvrigt, at strafferammen for vold efter den grove voldsparagraf er hævet til seks år, når domstolene ikke en gang udnyttede den gamle strafferamme på fire år, men i stedet kom ud med særdeles milde gennemsnitsdomme på 7,1 måneder. Den skuffende udvikling viser med al tydelighed, at Dansk Folkepartis ønske om egentlige minimumsstraffe er det eneste, der virker," siger Peter Skaarup og føjer til:

"Det kan godt være, at strengere straffe ikke gør forhærdede forbrydere til bedre mennesker, men så længe de befinder sig bag tremmer, begår de ikke ny vold og er til fare for sagesløse borgere. Dette vigtige aspekt bliver desværre altid konsekvent ignoreret af strafferetseksperter og visse jurister, som i stedet benytter kritikken til at beskylde politikerne for at blande sig i domstolenes arbejde", siger Peter Skaarup.

Læs om undersøgelsen og læs interview med justitsministeren om sagen på Altinget | Christiansborg.    

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK