3F: Skruppelløse underleverandører udnytter illegal arbejdskraft

DEBAT: Illegale arbejdere udnyttes til en sulteløn, mens underleverandørerne tjener fedt på staklerne. I mellemtiden står virksomhederne i kø ved håndvasken, mens myndighederne skærer ned på kontrollen. Det skriver 3F’s Henning Josefsen.

Af Henning Overgaard Josefsen
Forbundssekretær, 3F

TV 2 har i den seneste tid haft fokus på danske virksomheders udnyttelse af illegal arbejdskraft, blandt andet i dokumentarserien ’illegal i Danmark’.

Ved hjælp af to muldvarper udstyret med skjult kamera dokumenterer TV 2, hvor relativt nemt det er at finde job i Danmark – vel at mærke uden opholds- og arbejdstilladelse.

I dokumentaren afslører TV 2 både McDonald’s og Nemlig.com i at bruge underleverandører, som benytter sig af illegal arbejdskraft.

Til en sulteløn bliver disse mennesker udnyttet, mens underleverandørerne tjener fedt på de illegale stakler.

Uhyrligheder, som Fagbladet 3F også tidligere har dokumenteret i artikelserien ’Den beskidte rengøring’.

Forbløffende ansvarsfralæggelse
Rockwool Fonden anslår, at der lige nu er omkring 18.000 illegale indvandrere i Danmark, og ifølge udlændingekontrolsektionen hos Københavns Politi kan vi godt forvente, at der kommer endnu flere.

Trods det store antal illegale er det kun lykkedes myndighederne at dømme 117 virksomheder for ikke at leve op til deres basale pligt; nemlig at sikre, at den ansatte blandt andet har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Forskellige arbejdsgiverorganisationer har i den forgangne uge forsvaret sig med, at det er umuligt for virksomhederne at tjekke, hvem deres underleverandører har ansat, og derfor også umuligt at tjekke, om de har den lovpligtige opholds- og arbejdstilladelse.

Arbejdsgiverorganisationerne mener, at ansvaret blandt andet ligger hos SKAT, som uden at tøve udsteder skattekort til de illegale.

Jeg er mildt sagt forbløffet over arbejdsgivernes evne til at fralægge sig ansvaret. Må jeg lige minde om, at det er de selvsamme arbejdsgivere, som godt kan finde ud af at stille krav til deres underleverandører om, at bøfferne ikke må bestå af hestekød, og at de frosne ærter ikke må være optøede, når de afleveres hos fru Jensen på et bestemt klokkeslæt.

Selvfølgelig kan arbejdsgiverne stille krav – og selvfølgelig kan de lave kontroller, som både kan være præventive og måske tilmed fange en illegal i ny og næ.

Det første krav de kunne stille til underleverandøren er, at de ikke må videregive opgaven til en ny underleverandør.

Gør overvågningsindsats permanent
Men ja, det er helt forkert, at illegale kan få udstedt skattekort. Uden tvivl. Sagen er bare den, at illegale ofte betales med sorte penge, og så er vi lige vidt.

Myndighederne har naturligvis en opgave her, men det bliver sværere og sværere for dem at bekæmpe social dumping.

Den siddende regering har beskåret myndighedsindsatsen mod social dumping med 25 procent i år, næste år spares der 31 procent i forhold til den tidligere regerings bevillinger – og ved udgangen af 2018 lukker og slukker myndighedsindsatsen helt grundet yderligere besparelser.

Hvis vi skal illegal arbejdskraft til livs, må vi derfor fjerne besparelserne og gøre myndighedsindsatsen permanent.

Myndighederne skal blive langt bedre til at udveksle informationer, og bøderne bør være langt højere for de arbejdsgivere, som ansætter illegal arbejdskraft. For større bøder vil med stor sandsynlighed motivere arbejdsgiverne til at efterleve deres forpligtelser.

Accepterer vi arbejdsgivernes ansvarsfralæggelse, vil langt flere illegale stakler blive udnyttet, og det vil føre til endnu mere Wild West på arbejdsmarkedet. Det er INGEN tjent med.

Forrige artikel Pernille Boye Koch: Den offentlige etos er en værdi under afvikling Pernille Boye Koch: Den offentlige etos er en værdi under afvikling Næste artikel Psykologforening: Chefen er ofte ikke skyld i medarbejderens stress Psykologforening: Chefen er ofte ikke skyld i medarbejderens stress