Aftale i hus: PSO-afgiften afskaffes

AFTALE: Regeringen bøjer sig, så der både kommer en stigning i bundskatten og kystnære havvindmøller. Til gengæld står et bredt flertal i Folketinget nu bag at afskaffe den omstridte PSO-afgift og flytte hele ordningen til finansloven.

Et bredt flertal i Folketinget er torsdag aften blevet enige om en omlægning af PSO-afgiften, der er med til at finansiere den grønne omstilling.

Aftalen afskaffer gradvist PSO-afgiften i perioden 2017-2022 og betyder, at støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven.

Dermed kan Danmark formentlig undgå yderligere kritik fra EU-Kommissionen, efter den danske ordning i 2014 blev vurderet i strid med EU-retten.

Bag aftalen står alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet.

Aftalepartierne er blevet enige om, at pengene til vedvarende energi – i stedet for PSO-afgiften på elregningen – skal komme fra en mosaik af tiltag: Bundskatten stiger en smule for alle, den grønne check afskaffes (folkepensionister går fri) og besparelser på erhvervsstøtten (se hovedpunkter i aftalen i faktaboks).

"Personligt synes jeg, vi har fundet en meget skånsom finansiering," siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i Finansministeriet torsdag aften, da forhandlerne mødte pressen.

"Det er simpelthen godt politisk håndværk og Christiansborg, når det er bedst," siger Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. 

Rødt krav om klimapulje indfriet
Erhvervslivet får en stor lettelse ved omlægningen af PSO-afgiften, men kommer med aftalen samtidig til at miste en del erhvervsstøtte. Alle borgere får også en billigere el-regning, til gengæld stiger bundskatten en smule.

Regnestykket giver samlet et lille plus for danskerne ifølge regeringens beregninger. 

"Vi har været den grønne samvittighed i de her forhandlinger," siger Radikales formand Morten Østergaard, der er tilfreds med, at aftalen også indeholder en ny klimapulje.

Ifølge Klimarådet betyder udfasningen af PSO-afgiften, at virksomhederne vil øge deres CO2-udledning med 1,8 millioner ton i 2020. Derfor afsættes der med aftalen 375 millioner kroner til en klimapulje, der skal bruges til initiativer, som trækker den anden vej ved at sænke CO2-udledningen.

Et kludetæppe af kompromiser
Aftalen afspejler samtidig, at alle partier har indgået kompromiser.

Alle de borgerlige partier har været imod en stigning i bundskatten, som de nu accepterer. Venstre-regeringen har ført kampagne mod de kystnære havvindmøller, som man mente, er for dyre og grimme, men nu bliver det med aftalen sikret, at de skal opføres.

"I forhold til de kystnære vindmøller er det ingen hemmelighed, at Venstre gerne havde set dem længere ude på havet. Vi synes, at der var et alternativ, der havde været bedre. Men det har været helt afgørende for os at få en aftale på plads, der sikrer, PSO-afgiften bliver fjernet," siger energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har været imod en afskaffelse af den grønne check, som med aftalen bliver barberet væk for de fleste, der har modtaget den.

Imens har SF og Radikale været modstandere af at afskaffe PSO-afgiften og kaldt regeringens ønske kulsort. Alligevel er man nu med i en aftale, der netop har det formål.

Pia Olsen Dyhr (SF) havde også gerne set, at PSO-afgiften var blevet bevaret i en ny model, der kunne godkendes af EU, men det har ikke været muligt at opnå enighed om det.

"Det er ikke en begejstrende aftale, men det er en acceptabel model, der gør, at vi kan kæmpe videre for grøn omstilling i Danmark," siger Pia Olsen Dyhr til Altinget.

Kritik fra den yderste venstrefløj
Aftalen møder hård kritik fra Enhedslisten, som er en del af energiaftalen, men nu bliver hægtet helt af finansieringen af tiltag til vedvarende energi. 

Finansordfører Pelle Dragsted (EL) mener, at aftalen reelt betyder, at erhvervslivet fremover slipper for at bidrage til den grønne omstilling af den danske el-forsyning.

"I stedet sendes regningen til hr. og fru Danmark. Og særligt dem med de laveste indkomster skal holde for. Det er ikke kønt, og jeg forstår ikke, hvorfor partier som Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti lægger stemmer til," siger Pelle Dragsted.

Den nye ordning skal godkendes af EU-Kommissionen.

,

Forrige artikel Venstre: Skræmmekampagne ændrer ikke skovplaner Venstre: Skræmmekampagne ændrer ikke skovplaner Næste artikel Connie Hedegaard forklarer: Det handler klimatopmødet om Connie Hedegaard forklarer: Det handler klimatopmødet om