B 18 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten.

Med beslutningsforslaget pålægges regeringen at arbejde for indførelsen af en social protokol til Lissabontraktaten. Dette ligger i forlængelse af et forslag fra Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) fra marts 2008.

Forslagsstillerne begrunder beslutningsforslaget med, at udvidelsen af EU med en række østeuropæiske lande har afsløret en grundlæggende fejl ved EU's regler om fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser, nemlig at reglerne kun sikrer de økonomiske friheder, mens arbejdstagerrettigheder og beskyttelse mod social dumping ikke er sikret.

Med indførelsen af en social protokol i overensstemmelse med det tidligere forslag fra EFS ønsker forslagsstillerne en reel sikring af konfliktretten og af medlemslandenes og deres fagforeningers ret til og muligheder for at sikre, at udenlandske arbejdstagere arbejder på samme vilkår som værtslandets arbejdstagere.

Beslutningsforslag som fremsat

Afstemning


Beslutningskæde for B 18
(Beskæftigelsesministeriet)

20/3
2018
12/12
2017
13/10
2017
Forrige artikel B 16 (Undervisningsministeriet) Næste artikel B 19 (Skatteministeriet)