B 73 (Erhvervsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et genanvendelseskriterium i udbudsloven.

Folketinget opfordres til at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag, som skaber hjemmel til, at en ordregiver ved anvendelse af tildelingskriteriet i udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3, kan fastsætte, at der skal konkurreres på genanvendelsespotentiale, og at ordregiveren i udbudsmaterialet skal oplyse om baggrunden, hvis ordregiver ikke fastsætter, at der skal konkurreres på genanvendelsespotentiale.

Formålet med den foreslåede ændring er særlig at fremme og stimulere genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, når det offentlige indgår kontrakter med private virksomheder på bygge- og anlægsområdet

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 73
(Erhvervsministeriet)

5/2
2019
20/12
2018
Forrige artikel L 131 (Erhvervsministeriet) Næste artikel L 139 (Justitsministeriet)