B 74 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om at fremme genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald i alment boligbyggeri.

Formålet med forslaget er at fremme genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald i alment byggeri.

Forslaget pålægger regeringen at indføre en forsøgsbestemmelse i almenboligloven, der ved genanvendelse af bygge- og anlægsaffald giver adgang til, at kommunalbestyrelsen kan give tilsagn til opførelse af alment byggeri, der overstiger det fastsatte maksimumbeløb for anskaffelsessummen for den type byggeri.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 74
(Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

8/2
2019
20/12
2018
Forrige artikel L 131 (Erhvervsministeriet) Næste artikel L 139 (Justitsministeriet)