Borgmestre i landbrugskommuner klar til at modtage ekstra flygtninge fra Ukraine

Flere jyske borgmestre er parate til at modtage et større antal flygtninge fra Ukraine, end kommunens størrelse tilsiger. Det giver "en anden indgangsvinkel", at ukrainerne "ikke på samme måde kommer fra en fremmed kultur", siger Tønder-borgmester, der står klar.

Evakueringen af flygtninge fra Ukraine til ikke mindst en række landbrugskommune i Danmark er allerede i gang på privat initiativ fra herboende ukrainere.
Evakueringen af flygtninge fra Ukraine til ikke mindst en række landbrugskommune i Danmark er allerede i gang på privat initiativ fra herboende ukrainere.Foto: Lukasz Glowala/Reuters/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Forventningerne om en stor flygtningestrøm fra Ukraine til Danmark får flere borgmestre i en række jyske landbrugskommuner til at forberede sig på at gøre en særlig indsats.

Her har man hurtigt fået krigen ekstra tæt ind på livet i kraft af, at der bor en relativt stor andel af borgere fra Ukraine i lokalområdet.

Ifølge FN havde over 500.000 ukrainere forladt landet mandag. Hvad der sker de kommende dage, uger og måneder er fortsat meget usikkert, men i fredags meddelte udlændinge- og integrationsminister, at regeringen planlægger efter, at der kommer 20.000 flygtninge til Danmark.

Og får et stort antal ukrainere brug for beskyttelse over en længere periode, er man i flere af landbrugskommunerne positivt indstillet over for at tage imod flere flygtninge, end kommunens befolkningsstørrelse umiddelbart tilsiger.

”Det vil være noget af det, jeg rent politisk vil prøve at motivere mit byråd til at se på, om ikke det er det, vi skal gøre her,” siger Per Bach Laursen (V), der er borgmester i Vesthimmerlands Kommune.

Lokale ukrainer giver anden indgangsvinkel

Ligesom Vesthimmerland er Ringkøbing-Skjern blandt de kommuner i landet, som både har det højeste antal og den højeste andel ukrainere boende.

Også her ser borgmester Hans Østergaard (V) for sig, at det kan betyde, at man vil tage imod en større andel flygtninge fra Ukraine, end en ren matematisk fordeling vil medføre.

”Det er ikke sådan, at vi står klar med alting for at kunne gøre det. Men vi har i hvert fald viljen til det,” siger han.

I alt bor der lidt over 13.000 ukrainske statsborgere i Danmark, voksne såvel som børn. Her af er godt de 9.000 ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i arbejde. Halvdelen af dem er inden for branchen "landbrug, skovbrug og fiskeri". 

I Tønder Kommune bor der lidt over 400 borgere fra Ukraine. Og det kan ifølge kommunens borgmester, Jørgen Popp Petersen (SP), gøre en forskel i forhold til at modtage flygtninge fra eksempelvis Afghanistan og Syrien.

”Det giver jo en anden indgangsvinkel, at de borgere, som nu kan komme til at søge tilflugt her, ikke på samme måde kommer fra en fremmed kultur. Og at vi jo i forvejen har en forholdsvis stor andel af ukrainske borgere,” siger Jørgen Popp Petersen. 

På vej mod Danmark i busser og biler

Alle tre borgmestre tager forbehold for, at situationen på nuværende tidspunkt er for usikker og uafklaret til at kunne sige noget mere håndfast om, hvor stor en gruppe flygtninge deres kommune vil kunne modtage fra Ukraine på lidt længere sigt.

I første omgang er fokus rettet mod den mere korte bane og at sikre de nødvendige indkvartering til at håndtere en situation, hvor mange tusinde flygtninge kommer til landet inden for kort tid.

I både Tønder, Ringkøbing-Skjern og Vesthimmerland er der allerede nu herboende ukrainere, som har hjulpet familiemedlemmer og pårørende til at blive evakueret i deres kommuner. Og flere er på vej.

”Jeg talte i går (mandag, red.) med en, som er ukrainsk gift og var ved grænsen for at hente nogle familiemedlemmer hjem, og der er helt sikkert flere på vej. Men lige nu er det lidt svært at agere i, fordi de ikke er en del af asylsystemet, og der derfor er mange ting, som er uafklarede” siger Hans Østergaard fra Ringkøbing-Skjern.

Vi er stillet i udsigt, at der, hvis alt går vel, skulle komme en bus til Vesthimmerland i overmorgen.

Per Bach Laursen (V), Borgmester i Vesthimmerlands Kommune

Per Bach Laursen har selv et par medarbejdere fra sit landbrug, som er nede for at hente familiemedlemmer.

"Og så er vi stillet i udsigt, at der, hvis alt går vel, skulle komme en bus til Vesthimmerland i overmorgen (torsdag red.),” siger Vesthimmerland-borgmesteren.

Han fortæller, at der hersker en udbredt usikkerhed om, hvilke anbefalinger der skal gives videre til de ankomne fra Ukraine.

Indkvartering for asyl er på plads

En anbefaling om at søge asyl ligger dog lige for ifølge Per Bach Laursen, fordi det kan få dem ind i de offentlige systemer. Lokalpolitiet har også tilbudt at møde op og hjælpe med vejledning til nyankomne.

Både Vesthimmerland og Tønder Kommune har i forlængelse af den store tilstrømning af flygtninge fra Syrien i 2015 fået erfaring med at drive egentlige asylcentre til nyankomne flygtninge. Og begge kommuner har meldt en væsentlig kapacitet på området ind til Udlændingestyrelsen.

Tønder Kommune er driftsansvarlig for AsylSyd og har derfor en tæt dialog med Udlændingestyrelsen om, hvad der skal stilles til rådighed af bygninger for at sikre plads til indkvartering.

”Vi har som operatør for AsylSyd løftet en enorm stor opgave siden 2015, hvor vi også har haft en meget stor andel af asylansøgere. Nu har vi allerede i en rum tid forberedt os i forhold til indkvartering og bygninger vi kan stille rådighed,” siger Jørgen Popp Petersen.

Han peger samtidig på, at det denne gang er noget mere usikkert, hvor mange der rent faktisk vil søge asyl den kommende tid.

Til forskel fra flygtninge fra eksempelvis Syrien, Afghanistan og det afrikanske kontinent kan ukrainske statsborgere frit rejse ind i Danmark og opnå 90 dages ophold som almindelige turister.

Regeringen overvejer særlov

Der er med andre ord ikke et samlet overblik over, hvor mange der er kommet til landet. Derfor foreligger der en opgave med at række ud til dem, der bliver privat indkvarteret.

Samtidig er det uklart, hvilket grundlag flygtninge fra Ukraine kan ende med at få ophold på baggrund af.

Både regeringens og flere borgerlige partier vil se på muligheden for at etablere en særlov, der muligvis vil kunne afkorte asylfasen væsentligt i forhold til de almindeligt gældende regler.

Før man kan tage stilling til det, skal regeringen ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) dog først have diskuteret og koordineret håndteringen af de mange flygtninge EU-regi.

”I forlængelse af den diskussion tror jeg også, at vi kommer til at få en diskussion i Danmark: Hvordan sikrer man et ordentlig opholdsgrundlag for de mennesker. Det afhænger også af, hvordan konflikten udvikler sig,” siger Mattias Tesfaye (S) til Jyllands-Posten.

Under den nugældende lovgivning er det op til Udlændingestyrelsen af fastlægge en kvote, der afgør, hvor mange flygtninge der skal boligplaceres rundtom i landet.

I december blev kvoten forhøjet fra 500 til 1.100 i kølvandet på evakueringen af over 900 afghanere, da de vestlige tropper trak sig ud af landet i august 2021.

Kommunekvoter til genforhandling

Hovedparten af dem har fået opholdstilladelse, og har sammen med den fået at vide, hvilken kommune, de skal bosætte sig i.

I løbet af januar blev 331 flygtninge visiteret til en kommune. Heraf kom tre til Vesthimmerland og fem til Ringkøbing-Skjern, mens Tønder ikke modtog nogen i den omgang.

Kommer der mere end 40 procent flere flygtninge til Danmark i løbet af 2022, skal kommunekvoterne som udgangspunkt genberegnes og efterfølgende godkendes i de regionale kommunekontaktråd.

Og det er først, hvis og når det kommer så vidt, at de enkelte borgmestre formelt kan tilbyde at tage imod flere flygtninge, end Udlændingestyrelsens matematisk beregnede fordelingsnøgle lægger op til.

Inden da venter Per Bach Laursen mest af alt bare på, at der bliver mulighed for at sætte handling bag ordene om at hjælpe de ukrainere, han forventer kommer til Vesthimmerlands Kommune inden for de allernærmeste dage.

”Nu har vi talt om det her i medierne og på de sociale medier. Og nu kan vi ikke gøre mere, før at folk rent faktisk kommer herop. Det er først der, det bliver konkret og synligt, og vi kan håndtere tingene.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Bach Laursen

Borgmester (V), Vesthimmerlands Kommune, svineproducent
agrarøkonom (Næsgaard Agerbrugsskole 1989)

Jørgen Popp Petersen

Borgmester (Slesvigsk Parti), Tønder Kommune
landmand

Hans Østergaard Kristensen

Borgmester (V), Ringkøbing-Skjern Kommune

0:000:00